Het PGB, de WMO, de EU en dodelijke bureaucratie

Een paar dagen geleden schreef ik over de ellende waar mensen dankzij dit smerige kabinetsbeleid in terecht kunnen komen als ze hard zorg nodig hebben. Ik ga u een vervolg vertellen, nu over de WMO waar Jetta Klijnsma met haar vunzige sociaaldemocraten zo trots op is. Beleid gemaakt samen met de rest van de kapitalisten, en dat zijn vrijwel alle politici en ermee instemmende inwoners van dit misselijke land.

Ik ontmoette begin dit jaar een Griekse jongeman, studerend aan de Radboud universiteit in Nijmegen in het kader van het Erasmus project. We hadden een keer een gesprek en mailden nadien regelmatig over de toestand in Griekenland. Hij besloot om na zijn afstuderen in Athene naar Nederland te verhuizen. Van het ene EU-land naar het andere. Nou, dat gaat zomaar niet.

Om te beginnen moet je een BSN nummer hebben. Dat krijg je alleen als je een vast woonadres hebt anders is het onmogelijk je in te schrijven bij de GBA. Een kamerverhuurder wil je BSN nummer hebben dus die kamer kan je niet huren. Op het moment dat je ingezetene van dit land wordt, moet je wél al een zorgverzekering hebben, die kan echter niet zonder BSN aangevraagd worden. Ik bood de Griekse mailvriend aan om zich maar tijdelijk bij mij in te laten schrijven. Bij mij verblijven kan niet, dat kost mij teveel energie maar we vonden voor een paar weken een logeeradres. Goed, per 13 oktober werd hij bij mij ingeschreven, met de bedoeling zo spoedig mogelijk alle waanzinnige bureaucratie te kunnen regelen.

Grondig en trouw de wet uitvoeren
Grondig en trouw de wet uitvoeren

Mijn telefoon ging vanmiddag 19 oktober, vijf dagen later. Automatisch neemt mijn mobieltje die gesprekken op, ik weet ook niet hoe dat komt. Ik heb wat schoonmaakhulp van de WMO, die zijn blijkbaar al precies ingelicht. Onder meer deze vragen en opmerkingen volgden:

-Welke relatie heeft u met X?

-Waarom kan hij zich niet inschrijven op het logeeradres?

-Dit is de wet, daarom vraag ik dit, en die wet voer ik uit.

-Als hij wat voor u kan doen, heeft dat gevolgen voor uw indicatie voor huishoudelijke hulp.

-Ik hou het in de gaten of hij zich daadwerkelijk voor 1 november elders ingeschreven heeft, anders komt er iemand bij u langs (niet eenmaal, maar het “in de gaten houden” werd drie maal genoemd).

Wet is wet, en dat wordt zo uitgevoerd. Door een dame met een hele aardige stem, en ze zal het vast goed bedoelen, oder?

Geen enkel persoon kan voor verandering zorgen binnen een bureaucratie. Het is simpelweg te massaal om te veranderen. Veranderingen in het systeem zijn allemaal kortstondig gebleken. De Holocaust was een logisch gevolg.

Kunnen mensen NEEN zeggen, ik doe dit NIET meer? Of is het echt een verloren zaak en zal de recente gruwelijke geschiedenis zich weer herhalen of is deze wellicht al gaande?