Het onverbloemde seksisme van de Turkse regeringspartij AKP

In de afgelopen jaren zijn door prominente AKP-leden, met voormalig premier en huidig president Recep Erdoğan voorop, in het openbaar talloze denigrerende en intimiderende uitspraken gedaan (tegen)over vrouwen. De onderstaande uit het Turks vertaalde bloemlezing laat nogmaals zien dat de AKP een ronduit seksistische en reactionaire partij is die voorstander is van traditionele verhoudingen tussen vrouw en man, die vrouwen wil beknotten in hun rechten en vrijheden en die het geweld tegen hen bagatelliseert. Tevens maakt deze bloemlezing duidelijk hoe bezopen het is om te denken dat sympathie voor de AKP in Turkije best samen kan gaan met een lidmaatschap van een linkse organisatie in Nederland, omdat de context in beide landen verschillend is. Een recentelijk veel gehoorde kritiek op mensen en organisaties, zoals Doorbraak, die politieke consistentie hoog hebben zitten.

(Kanttekening Krapuul: Dit lijkt toch eerder een toespeling op GroenLinks dan op Doorbraak. Mooie taak voor GroenLinks Gorinchem: vraag aan Ilhan Tekir of hij met deze citaten instemt. Zo ja: dan toont de aanwezigheid tot voor kort van de man in die partij hoe “links” die is…)

“Ik beschouw abortus als moord.” Een uitlating van premier Erdoğan. Over vrouwen die vervolgens de straat op gingen uit protest tegen deze uitspraak: “Diegenen die ‘mijn lichaam, mijn besluit’ zeggen, zijn feministen”. Blijkbaar is het feminisme in zijn ogen een verfoeilijke stroming. (2012)

“Degene die is verkracht moet maar baren, desnoods zal de staat de zorg voor de baby op zich nemen.” Recep Akdağ, AKP-minister van Volksgezondheid. (2012)

“De verkrachter is minder schuldig dan zijn slachtoffer die abortus laat plegen. Een verkrachte vrouw moet niet kiezen voor abortus. In Bosnië zijn ook vrouwen verkracht, maar ze hebben gewoon het kind ter wereld gebracht.” Ayhan Sefer Üstün, AKP-parlementariër en voorzitter van de parlementaire Mensenrechtencommissie. (2012)

“Een vrouw moet kuis zijn, zodat zij geen abortus hoeft te laten plegen. Waarom moet het kind sterven als de moeder is verkracht? De moeder moet dan maar dood.” Melih Gökçek, AKP-burgemeester van Ankara. (2012)

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak