‘Het is alsof we het over kakkerlakken hebben’

Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling haalt me de woorden uit de mond. Ik schreef al eens iets vergelijkbaars.

Dobbernegers, migrantenhinder, gelukszoekers. Dagelijks hoort Tineke Ceelen deze termen op straat, die slaan op de bootvluchtelingen die meer en meer hun heil in Europa zoeken. Haar nekharen gaan ervan overeind staan. ,,Alsof we het over een kakkerlakkenplaag hebben. Het gaat hier om mensen die vluchten voor oorlog en geweld en volgens internationale verdragen recht hebben op bescherming. Recht!”  (Eindhovens Dagblad)

Er is nu besloten om op Europees niveau op vrijwillige basis 32.000 migranten toe te laten.

,,Dat is net zoiets als vrijwillig belasting betalen, zei mijn collega laatst. Dat doet alleen de buurman,” windt Ceelen zich op. Zij is voorstander van een verplicht quotum, maar dat is slechts een klein deel van de oplossing. ,,We hebben een lappendeken aan oplossingen nodig. Het is toch totaal beschamend dat het niet lukt om op Europees niveau 40.000 vluchtelingen te verdelen?” (Eindhovens Dagblad)

Lees alstublieft het hele artikel, met voorbeelden van vroeg uitgehuwelijkte meisjes, prostitutie uit wanhoop, kinderen die de straat op gestuurd worden om te bedelen…

En zie in dat kader dan ook nog even een van de laatste tweets van onze Psychopatische Haatpruik des Vaderlands: