Het ICJ verwerpt extra verzoek Z-Afrika, Israel moet zich houden aan de order van 26 januari

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) begint maandag aan een hoorzitting die de hele week zal duren en waarin 52 landen, waaronder Palestina, hun opinie zullen geven over de Israelische bezetting. De hoorzitting is een uitvloeisel van een beslissing van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De AV besloot in december om het Hof om een opinie te vragen over de voortdurende bezetting van Palestina. Een opinie van het ICJ is een uitspraak die van belang is in de internationale rechtspraak, zoals de uitspraak van 2004 over de (on)rechtmatigheid van de Afscheidingsmuur die Israel om zijn nederzettingen heen bouwde. Helaas nemen de westerse landen gewoonlijk kennis van de uitspraak om hem vervolgens niet ter harte te nemen.

Het ICJ heeft het trouwens druk met Gaza. Afgelopen vrijdag verwierp het het verzoek van Zuid-Afrika om aanvullende maatregelen tegen Israel in het licht van een dreigende aanval op Rafah, waar 1,5 miljoen Gazanen zijn samengeklonterd na naar het zuiden te zijn verdreven. Het ICJ verklaarde dat de dreiging van een aanval op Rafah weliswaar ”het risico inhouden van een exponentiële toename van wat nu al, volgens de secretaris-generaal van de VN, een menselijke nachtmerrie is met nog onvoorziene gevolgen”, maar dat deze situatie vraagt ”om de onmiddellijke en effectieve uitvoering van de maatregelen die het Hof op 26 januari afkondigde”.  Het voegt eraan toe dat Israel volledig gehouden is aan zijn verplichtingen onder het Genocide Verdrag en de door het Hof op 26 januari uitgevaardigde Order te zorgen voor de zekerheid en veiligheid van de Palestijnen in de Gaza-strook”’.

De honger in Gaza neemt intussen alsmaar toe. In Zuid-Gaza wordt van tijd tot tijd nog wel eens een vrachtauto met hulpgoederen afgeladen, maar in Noord-Gaza dringt niets door. Daar heerst absolute hongersnood. Israel houdt bijna alle hulpgoederen tegen. In de haven Ashdod wacht een gigantische rij goederen op inspectie. Een eerste dode, een achtjarig meisje, werd al gemeld. Zij overleed door vochtgebrek en ondervoeding in een ziekenhuis in Gaza-stad. In Khan Younis is het Nasser-ziekenhuis ophouden functioneel te zijn. Israel, dat het ziekenhuis al geruime tijd belegerde, heeft zaterdag delen van het administratieve en medische personeel gearresteerd, terwijl een 200 patiënten en de resterende medische staf naar het oude gebouw werden overgebracht. Mensen vluchten nog steeds uit Khan Younis naar het zuiden.

Algerije wil dinsdag een resolutie voor een staakt-het-vuren en het vrijlaten van de gijzelaars in stemming brengen in de Veiligheidsraad. De Amerikaanse vertegenwoordigster Thomas-Greenfield heeft echter al gezegd dat de resolutie wordt gevetood, aangezien de inhoud de onderhandelingen doorkruisen over een deal waarbij gevangenen worden geruild en een staakt-het-vuren in fasen wordt bereikt. Amerika neemt hieraan deel. Osama Hamdan, een lid van het bestuur van Hamas, zei vanuit Libanon over de onderhandelingen dat Netanyahu nog ”steeds spelletjes speelt”. In Israel werd zaterdag heftig gedemonstreerd tegen de regering Netanyahu. Onder meer werden wegen geblokkeerd.

(Foto: By Al Araby, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138778645)