Het geween en knersen der tanden van de oude, witte minderheid in de Verenigde Staten

De Republikeinen en vooral de Republikeinse kiezers zijn er nog steeds niet van hersteld dat hun Oranje Messias, die de witte heilstaat in volle glorie zou herstellen, de verkiezingen heeft verloren. En dat dat met name door de massale opkomst van niet-witte Amerikanen bij de verkiezingen is veroorzaakt is al helemáál onverteerbaar.

Nu ook de laatste wanhoopspoging om de bevesting van de verkiezingsuitslag in het Congres op gewelddadige wijze te voorkomen mislukt is, grijpen de Republikeinen terug op hun aloude, en meest effectieve middel om verkiezingen naar hun hand te zetten: het onderdrukken van hen niet-welgevallige stemmen.

Hierbij worden zoals gewoonlijk argumenten gebruikt van een schaamteloosheid waar Republikeinen een patent op lijken te hebben, en de maatregelen die men in circa 30 staten van plan is voor te stellen zijn er duidelijk op gericht het stemmen te bemoeilijken. Het stemmen per post of speciale postbussen voor stembiljetten moet aan banden gelegd, en in Georgia wilde men specifiek het vervroegd stemmen op zondagen afschaffen.

Dit laatste trok speciaal de aandacht, omdat het een bekende gewoonte is voor Afro-Amerikaanse kiezers om na de zondagsdienst op hun paasbest gekleed te gaan stemmen. Zovele jaren later wordt het stemrecht door hen blijkbaar nog steeds als een enorme verworvenheid en geen vanzelfsprekendheid beschouwd, die op respectabele wijze uitgeoefend dient te worden. Deze maatregel is dus heel specifiek tegen hen gericht.

Het stemmen per post is in de Verenigde Staten met name belangrijk voor mensen met een laag inkomen. Immers, door die andere onderdrukkende maatregel – het maar zeer mondjesmaat plaatsen van stembureaus in armere delen van de staat en/of steden – kan het je een dagdeel of zelfs wel een hele dag kosten om je stem bij een stembureau uit te brengen vanwege de lange rijen. Een ongekend verschijnsel in fatsoenlijke democratieën.

En arm in de Verenigde Staten kan heel arm zijn, twee of drie banen hebben en nog steeds nauwelijks rondkomen. Dus die mensen kunnen het zich niet veroorloven een dag weg te blijven van hun werk, want waarschijnlijk zijn dat dermate slechte banen dat ze niet eens betaalde vrije dagen krijgen. Dit zijn de welbewuste, uiterst geniepige middelen waarmee de conservatieve, witte Amerikanen al vele decennia niet-witte Amerikanen af weten te houden van de bestuurlijke macht.

Maar wat is volgens de Republikeinen de reden voor uitbreiding van dit soort regels? Wel, het (volgens hen) wijd verbreide idee dat er grootschalige stemfraude heeft plaatsgevonden in de Verenigde Staten is een groot probleem (wederom volgens hen), en met deze maatregelen moet het vertrouwen van de Amerikaanse kiezer in verkiezingen hersteld worden.

“Proponents say the actions are necessary because large numbers of voters believe Trump’s false assertions that President Biden won the 2020 election through widespread fraud.

“The goal of our process here should be an attempt to restore the confidence of our public in our elections system,” said Barry Fleming, a state lawmaker from Evans, Ga., and the chairman of the newly formed House Special Committee on Election Integrity.” (Washington Post)

Dus vanwege de door de Republikeinen zelf verspreide bullshittheorie over stemfraude, in slaafse navolging van hun Trumpführer, is er twijfel aan de verkiezingen ontstaan. Bij het stompzinnigere deel van de bevolking althans. En om die twijfel bij dat deel – laten we eerlijk zijn: de oudere, conservatieve, witte kiezer – weg te nemen moet worden gegarandeerd dat zij voortaan de verkiezingen winnen. Democratie is mooi, maar het moet niet zo zijn dat allerlei niet-witte Amerikanen dan ineens gaan winnen, nietwaar?

Een Republikeinse voorzitster van de Gwinnett Board of Registrations and Elections te Georgia meende dit te moeten meedelen:

(screenshot uit deze video op CNN)

Republikeinen menen dus niet slechts het recht te hebben op deelname aan verkiezingen, maar ook op overwinningen. Ook al behoren ze tot een doorlopend slinkende, oudere, witte minderheid.

(Afbeelding: Screenshot CNN)