Het begrip “ras”, in 3 minuten weerlegd

Amerikaans-Engelstalige video waarin binnen drie minuten het begrip “mensenras” overboord gegooid wordt.