Henk Bleker krijgt er flink van langs in EU-brief

De Europese Commissie dreigt met juridische stappen tegen Nederland als het kabinet-Rutte zijn afspraken over natuurherstel ter compensatie van de verdieping van de Westerschelde niet nakomt. In dat geval zal de commissie niet aarzelen een zogeheten ‘inbreukprocedure’ te beginnen, een juridische procedure bij het Europese Hof om Nederland te dwingen afspraken na te komen.

Dat staat in een brief van het directoraat-generaal milieuzaken van de EU die in het bezit is van de Volkskrant. De Tweede Kamer dringt al lange tijd aan op openbaarmaking van die van 8 april daterende brief, gericht aan staatssecretaris Henk Bleker (Natuur). Bleker heeft eind mei gezegd dat hij zich daarvoor zal inspannen, maar de door de Nederlandse EU-topambtenaar J.F. Brakeland ondertekende brief is nog steeds geheim.

Dat Bleker weinig belang heeft bij openbaarmaking, blijkt uit de brief. Daarin wordt het natuurbeleid van de staatssecretaris zwaar bekritiseerd ­- niet alleen de slepende kwestie van de natuurcompensatie, maar ook het Nederlandse Natura 2000-beleid: de internationale afspraken om de meest waardevolle natuurgebieden te beschermen.

VK.nl