HEMA verlaagt maximumlonen dramatisch

Bij de HEMA heeft men, uitgaande van het verdeel en heersprincipe, eens even fijn ingegrepen in de maximale lonen voor nieuwe medewerkers. Let wel, alleen de nieuwe medewerkers, zodat dus niet gelijk je hele personeel in opstand komt.

“Een winkelmedewerker kon voorheen maximaal 2766 euro bruto per maand verdienen en dat wordt nu 2055 euro. Een filiaalmanager kreeg voorheen maximaal 4158 euro salaris per maand, dat wordt onder de nieuwe cao 3148 euro. Ook de onregelmatigheidstoeslagen zijn aangepast. Bestaande medewerkers worden niet gekort op hun salaris en kunnen nog gewoon binnen hun oude schalen doorgroeien.” (AD)

De FNV was tegen deze cao maar het CNV is ermee akkoord gegaan. Het zijn bepaald dalingen waar je U tegen zegt.

Het zal allemaal wel een gevolg zijn van het zware weer waarin de HEMA al een tijdje verkeert, en nieuwe eigenaar Marcel Boekhoorn wil daar wat aan doen, maar je vraagt je wel af waar het heen moet als volkomen normale banen zo laag betaald gaan worden in een land met onze woonkosten.

De steeds verdergaande automatisering concentreert de gegenereerde welvaart bij een steeds kleinere groep mensen, in plaats van dat ze gelijkmatig onder de bevolking gedistribueerd wordt. En ik vermoed dat de moeizame weg die veel winkelketens momenteel gaan in elk geval deels met de automatisering van de detailhandel via met name Amazon te maken heeft.

Niemand kan nog iets betalen na verloop van tijd op die manier. Je krijgt dan Amerikaanse toestanden waarin vele mensen meerdere flutbanen tegelijk moeten hebben om niet dakloos te raken. Dit is een proces dat al decennia aan de gang is, de toename van het inkomen van de gemiddelde werknemer heeft absoluut geen gelijke tred gehouden met de toename van de arbeidsproductiviteit.

Het is het ongebreidelde opeenhopen van kapitaal dat economieën ernstig schaadt, iets dat vooral sinds de jaren negentig sterk toegenomen is met zichtbare gevolgen zoals verarming en vergroting van de tweedeling in de maatschappij. Alles loopt vast. Een paar mensen vliegen elk jaar schaterend naar hun tweede huis op een tropisch eiland, de rest kan nauwelijks een piepklein huurappartementje betalen  – waar bovendien nog nauwelijks aan te komen is ook – en ploetert voort bij bedrijven als de HEMA voor rond de 2000 euro bruto in de maand. Als het meezit.

(Foto: By Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23668944)