‘Haersma Buma heeft Balkenendepotentie’

Het zal je maar gezegd worden.

“Ik herinner me nog de eerste reacties op Balkenende. Wordt die man met dat rare kapsel nou de grote trekker? Tot ieders verrassing werd hij de grote trekker”

Aldus Ben Bot (CDA).

Wat waren ook alweer de grote kwaliteiten van Balkenende? Nou, vooral dat hij op momenten waarop je verwacht dat iemand nu eens duidelijk voor zijn ‘normen en waarden’ gaat staan zijn christelijke pruilmondje stijf dicht hield. Dat maakt het namelijk mogelijk dat je met een partij van extreem-rechtse gekken als de LPF kunt gaan regeren omdat je als enige geen kritiek erop levert, dat maakt het mogelijk dat je als schoothondje van George W. Bush kunt fungeren, dat maakt het mogelijk dat je een onderzoek naar de beweegredenen achter de politieke steun die er aan de onrechtmatige invasie van Irak verleend werd zeven jaar kunt tegen houden. Dát waren de kwaliteiten van Balkenende. Veel plezier ermee, Sybrand.