De grote woorden over zo goed als niets: “onverdoofd slachten”

Het is hier in commentaarboxen echt gezegd: verdoofd slachten is diervriendelijker dan onverdoofd slachten.
Ook wordt een verbod op onverdoofd slachten een stap vooruit op het gebied van dierenwelzijn genoemd, en dat nog wel door het hoofd van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren van wie we vorige week nog het intense verslag over het vergassen van ganzen hadden.
Even voluit:


Echt voor dierenwelzijn staan betekent dus een pin door een dierenhoofd schieten alvorens het te kelen. Je hoeft toch niet eens van de Partij voor de Dieren te zijn om bij zo’n formulering te fronsen. En de politieke naïviteit, waarvan ik nog steeds denk dat deze goedaardig is: instemming met verplicht verdoofd slachten zal voor menigeen gebaseerd zijn op nooit openlijk uit te spreken joden- of moslimhaat. Niemand hoeft zich daar enige illusie over te maken.

Het zou een partij die de naam Partij voor de Dieren voert onwaardig moeten zijn zich überhaupt in te spannen voor wat men nu steeds noemt als de laatste veertig seconden van een dierenleven. Constructief meedenken over slachtmethoden? Is dat niet een beetje heel erg D66, precies wat de Partij voor de Dieren misschien wel als enige niet is? Er is zoveel te winnen op het gebied van wat we dan maar dierenwelzijn zullen noemen (het blijft een ongepast woord, ik kom hier zometeen op terug) dat het echt stuitend overkomt een grote zaak te maken van ritueel slachten.

En dat zou het ook zijn als het te slachten dier een als dierwaardig te benoemen leven heeft gehad. Wat voor varkens zo goed als nooit geldt – maar joden en moslims eten nu juist geen varken. Wat voor kippen zo goed als nooit geldt. In toenemende mate hebben koeien geen dierwaardig bestaan. Konijnen, zogenaamd “wild”, kalkoenen, tot en met vis die gewend is te trekken in vrije wateren – de lijst wordt alleen maar langer. Vroeg of laat komt men ook wel op een “economisch” idee ten aanzien van schapen en geiten. Eerlijk gezegd meen ik dat de/een Partij voor de Dieren tegen deze zogenaamde logica ten strijde hoort te gaan en geen beuzelingen over de laatste veertig seconden van een dier dat toch al geen leven heeft gehad moet uitventen.

Waarmee ik bij het dierenwelzijn terug ben. Het grootste welzijn voor dieren is: met rust gelaten te worden door mensen. Dit is, zeker in een land als Nederland, niet veel mede-aardbewoners gegeven (het geldt ook voor mensen onderling, maar dit laat ik nu maar buiten beschouwing).
De otter gold als nachtdier. Observaties in het (betrekkelijke) wild van dit dier leren dat het net zo goed een dagdier is. Het ging zich richten op het nachtleven omdat het genadeloos bejaagd is en tenslotte uitgeroeid. Zelf heb ik het in mijn levenstijd met betrekking tot vlaamse gaaien kunnen merken: een schuwe vogel die zich zo min mogelijk vertoonde – aan mensen. Wat met het bonte uiterlijk waaraan het dier zijn naam ontleent (het lijkt door een zestiende-eeuwse Vlaamse meester geschilderd) moeilijk is. Omdat het dier zo schaars was geworden is er een jachtverbod op ingesteld. En zie – allengs bleek het dier minder tot niet meer schuw: zich veilig weten is belangrijk. Misschien is het toch “veilig wanen” want een Bleker hoeft maar even namens bepaalde zeurpieten het jachtverbod op te heffen of de vlaamse gaai zal weer schuw zijn.

Dierenwelzijn is er als mensen de Niet Totaal Andere, die het dier is, die Niet Totaal Andere laten zijn.

6 gedachten over “De grote woorden over zo goed als niets: “onverdoofd slachten””

 1. Hier wordt mijn mening goed weergegeven, Als slachten eigenlijk euthanasie wordt dat een einde maakt aan een leven dat een grote kwelling is, zoals in de bio industrie, dient die verdoving er niet meer toe.
  Als er een partij komt die voluit gaat voor het afschaffen van de bio industrie, niet minder, verlaat ik de SP na meer dan 20 jaar en stap over.
  En geneuzel over het gaat niet anders?
  Oké, vlees zal duurder worden. Maar je hebt niet iedere dag vlees nodig.
  Fiets eens over het “boerenland” kijk eens naar die stallen, en stel jezelf voor, staande, en als je geluk hebt kun je liggen, maar omkeren of een klein eindje lopen is er niet bij, zonlicht? Als je naar het slachthuis gaat, en overdag vervoerd wordt, zie je het misschien.
  En alles wat er met die dieren gebeurt, hebt U op Uw geweten, iedere keer weer al u kiest voor industrie vlees in plaats van biologisch vlees.

 2. Zolang er nog niet geijverd word de kennis van Temple Gradin over dieren en hun angsten tussen de vrachtwagen en de “verdoofplaats ” verplicht uit te voeren is je zo blindstaren op die laatste 40 seconden een hypocriete absurditeit .. Verbouwingen die heel wat gaan kosten in Nederland ..

 3. Verdoofd of onverdoofd..uiteindelijk gaat het beestje gewoon dood.
  Ik zou me meer zorgen maken om jagend nederland, als de jager niet zuiver schiet, ligt zo een dier te spartelen, pijn te lijden. Zou ik me meer zorgen om maken dan om onverdoofd slachten.

 4. hoewel jagen niet myn hobby is; een dier dat geleefd heeft in t wild had nog een leven. een plofkip en een chemievarken had nooit een echt leven.

  maar ja winst moet er gemaakt worden

 5. De Partij voor de Dieren gaat ook voluit voor de afschaffing van de bio-industrie. Marianne Thieme zegt het na ieder betoog in de tweede kamer, dat hoor je toch ook wel Tweetacteneur? Maar een bedrijfstak met een jaaromzet van zo’n vijftig miljard help je niet in een paar jaar om zeep. De enige die dat kan doen is de consument en daaraan werkt de Partij voor de Dieren permanent. Via bewustwording en het steeds herhalen van de boodschap die de realiteit van de veefabrieken laat zien. De realiteit van onze misdaden tegen de dieren die als zwarte bladzijde onze geschiedenis in zullen gaan en van de verwoesting van de aarde- de tropische regenwouden die worden gekapt en de giga broeikasgasproductie die het gevolg is van vleesproductie op deze schaal.

Reacties zijn gesloten.