Greenpeace proces tegen Noorse olieboringen aan Noordpool

Op 18 oktober 2016 starten Greenpeace en een Noorse milieuorganisatie een rechtszaak ingezet tegen de Noorse regering, die oliebedrijven toelaat naar nieuwe olie te boren in de Barentszee. Zij argumenteren dat Noorwegen hiermee het klimaatakkoord van Parijs schendt en het Noorse grondwettelijk recht van toekomstige generaties op een gezond en veilig leefmilieu.

“Wij zullen de rechtbank eraan herinneren dat de Noorse regering haar klimaatbeloftes moet nakomen en het recht inroepen van toekomstige generaties op een gezond en veilig milieu. Dit is een rechtszaak van burgers tegen Noordpoololie”, vat Ingrid Skjoldvær van de Noorse leefmilieuorganisatie Natur og Ungdom (Natuur en Jeugd) de zaak samen.

De klacht van Greenpeace Noorwegen en Natur og Ungdom eist dat de Noorse regering het grondwettelijk recht van toekomstige generaties respecteert, dat in artikel 112 van de Noorse grondwet staat:

“Eenieder heeft recht op een omgeving die de gezondheid bevordert en een natuurlijk leefmilieu waarvan de productiviteit en diversiteit gehandhaafd worden. De natuurlijke grondstoffen zullen worden beheerd op basis van omvattende langetermijnoverwegingen die deze rechten ook zullen veiligstellen voor toekomstige generaties. De overheidsdiensten zullen de nodige maatregelen nemen voor de uitvoering van deze principes.” (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be