Gouverneur Florida tekent wet die anti-LHBTI medische discriminatie legaliseert

Ron DeSantis, de (nauwelijks nog crypto-)fascistische gouverneur van Florida, heeft een wet ondertekend die het artsen, verplegend personeel en ziekenfondsen toestaat medische verzorging te weigeren op grond van ‘gewetensbezwaren’.

De “Protections of Medical Conscience Act” – in de wandelgangen inmiddels bekend als de “Let Them Die Act” – definieert niet wat we precies onder ‘gewetensbezwaren’ moeten verstaan, alleen dat zorgverleners zich kunnen beroepen op “ethische, morele en religieuze bezwaren” om diensten te weigeren. Zorgverlening kan niet geweigerd worden op grond van het ras, de huidskleur, de religie, het geslacht of de nationale afkomst van een patiënt. De wet zegt echter niets over weigering op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit. M.a.w: lhbti’ers en met name transmensen zijn straks het slachtoffer.

In de praktijk kan iedereen die werkzaam is in de medische sector er straks voor kiezen om diensten te weigeren aan iemand wiens levensstijl hen niet aanstaat. In principe zou een medicus bijvoorbeeld kunnen weigeren een ongehuwde moeder te helpen..

DeSantis heeft een goed gevoel voor wat het rechtse plebs wil en loopt al tijden voorop in de dappere strijd tegen ‘woke’, transen en andere volksfeindliche elementen.

DeSantis werd bij de ondertekeningsceremonie voor de nieuwe wet vergezeld door de staatschirurg-generaal en de minister van Volksgezondheid van Florida, Joseph Ladapo. In juli 2020, op het hoogtepunt van de coronapandemie, dook Lapado in een video op als lid van de anitivaxxgroep America’s Frontline Doctors. De groep promootte de antimalariamedicatie hydroxychloroquine als een “remedie” voor COVID-19, zei dat gezichtsmaskers de verspreiding van het virus niet vertragen en dat COVID-19 minder dodelijk is dan de griep.

Bron: LGBTQ Nation

Uitgelichte afbeelding: By Hudson Institute – Representative Ron DeSantis, Iran's Missile Program, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44812189