Google, Twitter en Netflix eisen dat Nederland vennootschapsbelasting verlaagt

Volgens een aantal bedrijven uit Silicon Valley dient Nederland de vennootschapsbelasting te verlagen. Het huidige tarief bedraagt 20% over de eerste ton winst en 25% over het meerdere. In Ierland bedraagt het tarief voor de vennootschapsbelasting slechts 12,5%, in Groot-Brittannië 20% en in Zwitserland 17,92%. Vorige week kondigde België aan het tarief stapsgewijs te zullen verlagen van 34% naar 20%.

Grote bedrijven spelen overheden al decennia tegen elkaar uit in een nooit eindigende race to the bottom. Om hun begrotingen enigszins in evenwicht te houden zijn overheden vervolgens gedwongen ófwel te bezuinigen ófwel de belastingdruk te verschuiven van kapitaal naar arbeid. In Nederland komt anno 2016 nog slechts 14% van alle belastingopbrengsten uit kapitaal. De rest komt uit arbeid of uit indirecte belastingen (BTW). Karl_Marx_001

De bedrijven – waaronder giganten als Google, Twitter en Netflix – eisen daarnaast dat er ruimte blijft voor geheime deals over de hoeveelheid belasting die ze betalen. De EU probeert tamelijk halfslachtig grenzen te stellen aan dergelijke afspraken, wat natuurlijk tegen het zere been van de internetgiganten is.

Bron: NOS