Gevecht in Europees Parlement over belastingontwijking

De Luxleaks-affaire, waarbij grote multinationals voordelige belastingafspraken maakten met Luxemburgse kabinetten, is nog niet onder tafel geveegd. Verrassenderwijs zijn de fracties van de Groenen en Verenigd Links (met Syriza) erin geslaagd een onderzoekscommissie van het Europees Parlement (EP) naar belastingontwijking in het leven te roepen. Uiteraard doen de grote fracties in het EP er alles aan om het mandaat van de onderzoekscommissie zo klein mogelijk te maken.

Nu zijn de initiatiefnemers bang dat donderdag het mandaat zozeer wordt uitgehold dat het een lege doos wordt. Bart Staes: ‘Het gaat concreet om de fractievoorzitters Verhofstadt van de liberalen, Pitella van de socialisten en Weber van christendemocraten die donderdag nog obstructie kunnen plegen. Uit interne contacten met hen en uit publieke uitspraken, blijkt dat ze het niet botweg gaan weigeren. Maar ze kunnen natuurlijk wel politieke spelletjes spelen door er een onderzoekscommissie-light van te maken, met een sterk afgezwakt mandaat.’
(MO*)

De trukendoos wordt in ieder geval volop benut. Zo had Jean-Claude Juncker een leuke bedacht. Hij heeft voorgesteld om een reeds bestaande, maar nooit geëffectueerde afspraak als nieuw beleid te implementeren. Daarbij zou informatie-uitwisseling met betrekking tot de zogenoemde tax-rulings verplicht worden. Die verplichting bestaat dus allang.