Wie gelooft wat? Katholieken bijna met net zo veel als moslims

Afbeelding gejat van weblog sargasso

Al heel lang worden wij gewaarschuwd door die man met die gebleekte cavia op zijn hoofd dat de islam een bedreiging is en dat het nu echt gaat gebeuren, want de islam komt als een tsunami over ons heen. Vele malen hebben wij al een leuke pie chart geplaatst om aan te geven dat het aantal moslims in Europa 3% is, dat er echt geen moslimprobleem is. Ja, inderdaad ik relateer de term ‘islam’ aan moslims, logisch toch? Geert komt er mee weg dat hij het over de islam heeft en het dan niet over moslims heeft. Rare denkwijze.

Maar ik heb een heel mooi overzicht (als het niet te lezen is, even op afbeelding gaan staan en dan klikken, dan wordt de afbeelding leesbaar) gevonden over hoeveel mensen er een bepaald geloof aanhangen en hoeveel mensen dat niet doen. Ik heb er al met heel veel plezier naar zitten kijken en kwam o.a. tot dezelfde conclusie zoals die in de titel staat: er zijn bijna net zo veel katholieken als moslims op de wereld. Geert waarschuwt voor de moslims, maar zit wel met een ‘net zo gevaarlijke’ katholiek aan de tafel. Ook de katholieke kerk deed en doet nog niets anders dan mensen willen bekeren en zieltjes winnen. Als er een jaar geen kindje werd geboren kwam de zogenaamde celibataire pastoor langs om te vragen waarom er geen nieuw zieltje was gemaakt. Vrouwen waren voor de katholieke kerk gewoon een soort productieëenheden (broedmachines?) die kinderen moesten produceren.

In streng-gereformeerde kringen is dat nog steeds zo, het is je plicht zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Anders komt er een ouderling of zo langs, voor een ‘goed gesprek’.

Volgens mij passen moslims die in de Nederlandse maatschappij integreren zich veel beter aan dan de Bible Belt bewoners ooit zullen doen. Wat ik ook heel leuk vond was dat én de islam én het christendom aangeduid worden als ‘Abrahamic’, het zijn broedergeloven. Volgens mij is dit voor islamhaters net zo erg als het voor red necks is dat de huidige mens afstamt van zwarte mensen uit Afrika.

Dus, wat zitten we nou te zeiken over de moslims? Precies, helemaal voor niks, nada, noppes. We zouden het eens over het probleem van voortplanten van mensen als ‘Barbie‘ moeten hebben. Ik heb met verbazing zitten kijken naar een stukje van een programma over‘Barbie’s Bruiloft’. Echt de bek viel me open. Dat dat bestaat in Nederland, noem me dan maar wereldvreemd, maar ik vind eigenlijk dat die mensen in een reservaat zouden moeten wonen (doen ze misschien ook wel) en dat er net als met de Indianenreservaten in de VS entree geheven kan worden. Inkomsten voor de belastingkas.

 

29 gedachten over “Wie gelooft wat? Katholieken bijna met net zo veel als moslims”

 1. …Wat ik ook heel leuk vond was dat én de islam én het christendom aangeduid worden als ‘Abrahamic’, het zijn broedergeloven…

  Hij blijft leuk, inderdaad. Echter. Het is niet alleen de Islam en het Christendom wiens ‘roots’ bij Abraham liggen.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Abrahamic_religions

  Voor de PVV’ers en ander (extreem-)rechts gespuis een verkorte versie in het Nederlands, aangezien zij toch al moeite hebben met begrijpend lezen.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Abrahamitische_religies

  Christendom
  Islam
  Jodendom
  Bahá’í (Enorme LOL als je deze niet kent, en kritiek uit op de Islam, of eender welke reli-stroming ook.)
  Samaritanen

  Het is, overigens, niet voor de flauwekul dat er zoveel priesters e.d. telkens wéér aangeven, dat ze met Moslims gezamelijk in gebed gaan. Eerwaarde Muskens (held!*) bid vrijwel iedere dag met de Islamitische schoonmaaksters, die daaro waaro hij woont alles schoon houden. Kan zo even het bewuste interview niet terugvinden. Helaas.

  *Iemand met zo’n gevulde boekenkast, als hij heeft, is enkel maar held te noemen. Het leuke is, hij léést ze ook nog eens allemaal. Dapper en daardoor held? Nee, óók openstaan voor ongelovigen. Stellen dat God niet bestaat, zoals Hij vanaf de kansel wordt gepredikt. Het Paradijs? Kijk eens om je heen! Dat niveau. :mrgreen:

 2. @ 1 verbazend trouwens dat Rastafarians niet gewoon onder de “Abrahamic” religies gerekend worden , strakker op de bijbel dan 90% van de Christenen en dan nog sterk oud-testamentisch ook ..

 3. @4 Daarnaast is het vreemd dat seculieren uberhaupt hierin geteld worden. Je kunt best een geloof hebben EN vinden dat jouw geloof geen invloed mag hebben op de wet- en regelgeving en administratie van een land (op eens krijg ik een visioen van een kostende Santorum ).

  Tolerante gelovigen worden nu afgedaan als ongelovigen

 4. Mooie parel van Keira: ” Wat ik ook heel leuk vond was dat én de islam én het christendom aangeduid worden als ‘Abrahamic’, het zijn broedergeloven. Volgens mij is dit voor islamhaters net zo erg als het voor red necks is dat de huidige mens afstamt van zwarte mensen uit Afrika.”

  Mensen met macht zetten de gewone burgers tegen elkaar aan om de situatie financieel te kunnen uitbuiten en dat er geen serieuze vragen over de economische situatie worden gesteld.

 5. @4: Hm, ik vraag me juist af of ze niet veel te veel mensen bij een bepaalde religie hebben ingedeeld. Er is een vrij groot grijs gebied van ietsisten, waarbij het er maar vanaf hangt hoe je de vraag formuleert wat ze antwoorden.

 6. Heet verhaal is absoluut geen verrassing.
  In Nederland is ongeveer 38% van de Christenen die daadwerkelijk regelmatig naar de kerk gaat en eventueel bidden.
  Iets minder geldt voor moslims. Zelf schatten de moslims dat ze ongeveer met 200.000 zijn en dus bij lange na geen miljoen. Dat komt meer overeen met het aantal moskeeën (500) Immers zouden ze inderdaad allemaal naar de moskee gaan, dan moet er gemiddeld ruimte zijn voor 2000 gelovigen. Maar de meeste moskeeën zijn maar klein. Kleiner zelfs dan de meeste kerken.

  #8
  Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Ietsisme
  Hier staat dat Ronald Plasterk de term “beroemd” heeft gemaakt, maar volgens mij was dat Hans van Mierlo. Ik kende de term in ieder geval al veel eerder dan toen Plasterk hem gebruikte.
  Ik meen me te herinneren dat Van Mierlo het woord gebruikte als woordspeling op het nihilisme (Letterlijk dus “nietsisme”)

 7. @ goeie vraag , maar niet echt aan dit verhaal gerelateerd 😉 volgens mij word iedereen met de mogelijkheid het goddelijke te ervaren geboren … Latere ervaringen vergroten of vernietigen dat ….. ervaringen met Fundmentalisme vernietigd het vaak in kritische mensen ..

 8. @13: Maar ietsisten hebben toch ook dat vlammetje, alleen flikkert het. Iemand die als christen is opgevoed maar inmiddels een eclectisch geloof aanhangt in reïncarnatie en wat niet al, zou ik geen christen noemen. Toch valt-ie wrsl. wel in dat bakje, als je het een naam moet geven.

 9. @15 .. Hier kom je op een moeilijk punt Roi … voor ons uit de mystieke / Soefie hoek is het meestal to omschrijven als : “een ecstatische ervaring van eenheid met het universum …” Maar voor anderen weer het genoegen wat die ervaren aan hun onderwerping van wat zij als “God’s wil “beschouwen .. dan zijn er nog bijna zoveel manieren als dat er mensen zijn maar in alle gevallen is het iets wat je door ervaring herkent en waarvoor omschrijvingen niet voldoen …

 10. #15 #16
  Ik meen dat in de Bijbel ergens staat “Gij zijt allen Goden”. Ik meen dat God dat zelf heeft gezegd.
  In Ieder geval geloofde God zelf niet in het monotheïsme ander zou hij niet voortdurend hebben zitten zaniken dat niemand andere Goden mag aanbidden omdat hijzelf de enige ware is.
  Dat heeft m’n vrouw (en ook wel eens andere vrouwen) ook wel eens over mij gezegd, maar daarna gingen ze altijd twijfelen.
  Maar ik denk dat degene(n) die heeft geschreven “Ik heb u geschapen naar mijn evenbeeld” het dichts bij de waarheid heeft gezeten. Hij heeft God geschapen zoals hij vind dat zo’n persoon het beste is. En dat is hij zelf.
  Ik denk dat voor mensen die menen een soort “Godservaring” te hebben meegemaakt, in feite een moment hebben gehad dat ze volledig in harmonie met zichzelf waren.
  Ik ben atheïst en ik weet dus zeker dat er geen God bestaat, maar ik heb dit soort ervaringen ook wel eens meegemaakt en ik denk dat als ik in een god zou geloven dat waarschijnlijk zou omschrijven als een “één zijn met God”.
  Ik meen me trouwens te herinneren dat m’n beste ervaring was met Rode Libanon. Ongelofelijk wat ben ik toen diep door de helderblauwe kosmos gevlogen. Honderden lichtjaren diep.

 11. @16: Al B.

  [ voor ons uit de mystieke / Soefie hoek is het meestal to omschrijven als : “een ecstatische ervaring van eenheid met het universum … ]

  O gelukkig, dat het zo simpel is. Had ik ook met LSD.

 12. #18
  Dat had ik niet met LSD. Met dat spul moest ik voortdurend lachen en we weten allemaal dat God niet een figuur waar je mee kan lachen.

 13. @19: Henk Veldman:

  Inderdaad, waar (zelf) spot niet kan is er meestal sprake van een dictatuur.

 14. ik weet dus zeker dat er geen God bestaat en we weten allemaal dat God niet een figuur waar je mee kan lachen.

  Altijd lachen met die atheïsten 😆

 15. @21 Zoals Inayat Khan in 1902 al tegen een van hun Rabiate voorgangers zei “Ik geloof ook niet in de God waar u niet in gelooft “…..

 16. #21
  Tja Arnold, met jou kunnen we ook lachen maar toch is m’n door jou samengevatte bewering wel kloppend. Maak van het woordje “figuur” maar “stripfiguur” en dan zul je zien dat er niks strijdig is aan wat ik schreef. 🙂

 17. @21
  Zoiets zei Chesterton ook al (misschien plagiaat van hem dan…).

 18. #24
  Even de redactie van je overnemen: #21 moet #22 zijn. Je kunt de vergoeding voor dit herstel op de door jou bekende bankrekening storten.

  Maar over die Godfiguur… Het is en blijft nogal idioot dat dat tiep voortdurend loopt te roepen dat je geen andere goden mag aanbidden en dat diezelfde tiepjes die netjes dat bevel opvolgen beweren dat ze een monotheïstisch geloof belijden.
  Ik proef hier enige schizofrenie. En laten we eerlijk zijn. Ik zou ook gek worden als ik in een God geloof die beweert dat hij de enige is, maar tevens voortdurend waarschuwt voor andere goden.
  Ik vind het dus niet geheel onlogisch dat sommige gelovigen nogal onlogische dingen doen.

 19. @25
  Tja Jezus vluchtte met Zijn ouders naar Egypte maar werd toch in de tempel in Jeruzalem besneden en na zes weken “opgedragen aan den Here”.
  Zo was hij de eerstgeboren zoon van Maria en Jozef en had Hij toch een oudere broer Jacobus die Zijn apostel werd.
  Vraag niet hoe het kan maar profiteer van al deze mysteriën.

  En hierop is het adagium “credo quia absurdum” gebaseerd: ik geloof het omdat het ongerijmd is.

 20. #26
  Met die familierelatie zit het toch iets anders.
  Marie is de moeder van God. Marie is ook de moeder van Jezus.
  Jezus is de zoon van God.
  Marie moet dus een intieme relatie hebben gehad met God anders kan ze nooit een zoon ter wereld hebben die tevens de zoon van God genoemd wordt.
  God als de vader of de Vader wordt algemeen erkent althans bij Christenen. Joden zijn het er niet mee eens zo ook de moslims.
  Als zowel God als Jezus Maria als moeder hebben moeten ze wel elkaars halfbroers zijn en is Jezus dus een voortbrengsel uit een incestueuze relatie tussen Marie en haar zoon God.
  Je komt onvermijdelijk met een juridisch probleem te zitten.
  Is Maria nu schuldig aan aan het plegen of juist God.
  Stel dat ik m’n moeder zou neuken. Een beetje lastig overigens, ze is dood. Ik zou me schuldig maken aan necrofilie. Maar stel dat ze nog leeft. Volgens de overlevering doe ze dat inderdaad maar dan in de hemel. Wie is dan schuldig aan incest? M’n moeder of ik.
  De vraag is nog lastiger als het om de situatie gaat bij de driehoeksverhouding, Jezus, Maria en God.
  God is namelijk op het moment dat hij de daad heeft gepleegd duizenden jaren ouder dan Maria.
  Sterker nog. Aangezien God de schepper is geweest van de eerste mensen Adam en Eva, dat misdadig stel uit een niet westers land en waaruit we allemaal uit zijn voortgekomen, was Maria, Z’n moeder dus, in feite z’n achter- achter- achter- achter- kleindochter.
  Probeer daar maar eens uit te komen als goed Christen.
  Het is heel logisch dat de Joden, gewiekste zakenlui als ze zijn, die claim over dat vaderschap niet zagen zitten.
  Je zit zo met duizenden mensen die van de dood van Jezus willen profiteren door te wijzen op hun recht op een deel van de erfenis, maar dat niet alleen. Bedenk dat God tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds alimentatie moet betalen dan wel moet bijdragen in de kosten omdat immers Jezus uiteindelijk als pleegkind terecht gekomen is bij Jozef.

 21. Ik bedenk ineens dat het interessant moet zijn voor mensen die er gek op zijn om stambomen uit te zoeken (ik niet dus) dat eens proberen uit te zoeken met dat van Jezus. Jezus heeft bijvoorbeeld een stel broers en zussen gehad. Dat is in de Bijbel te lezen, omdat Jezus op een bepaald moment moest thuiskomen om te eten, want z’n zussen hadden dat gezegd toen hij in de kroeg zat, maar Jezus verdomde het toen. Heel herkenbaar overigens. Als ik in de kroeg zit lekker zitten lullen met m’n kroegmaatjes moeten er geen mensen aan m’n kop komen zaniken om te komen eten. Ik ben dan meestal überhaupt al zat.
  Aardig zou zo al zijn als we er achter komen hoe het met de rest van de familie van Jezus is afgelopen.

 22. @27: De eerste monotheïst, farao Akhnaton, was met zijn moeder getrouwd (dan bedoel ik niet Nefertiti, die overigens zijn nicht was, maar die andere: koningin Teje). Zoals je weet waren farao’s goddelijk. ’t Is allemaal niet zo heel ingewikkeld.

Reacties zijn gesloten.