Friese Gedeputeerde Staten: ambtenaren hebben geen recht op vrijheid van meningsuiting

Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft vier ambtenaren op het matje geroepen omdat ze de euvele moed hadden een petitie te ondertekenen waarin het kabinet wordt opgeroepen wat meer haast te maken met de aanpak van de klimaatcrisis.

De petitie leidde tot grote woede bij BBB-fractievoorzitter Abel Kooistra. Volgens ús Abel moeten ambtenaren zich onthouden van dit soort linksradicaal activisme. Ambtenaren moeten objectief blijven en niet de indruk wekken dat hun persoonlijke mening invloed heeft op hun werkzaamheden. Dat zou het vertrouwen van Het Volk in democratie en overheid ondergraven, iets dat BBB niet graag ziet nu men zélf deel uitmaakt van bestuursorganen.

Het College deelt Kooistra’s mening en heeft de ambtenaren bestraffend toegesproken. Volgens de ambtenaren hadden ze de petitie niet uit hoofde van hun functie getekend, maar als privépersonen. Het College weigert blijkbaar dat onderscheid te maken. Alleen politici mogen naar buiten treden met een mening, ambtenaren moet hun bek houden: “Het is aan bestuurders en politici om naar buiten te treden over politieke onderwerpen. Van onze ambtelijke dienst verwachten wij binnenskamers professionele en objectieve advisering en waar nodig tegenspraak”.

Het Fryske College wordt gevormd door CDA, CU, BBB – de met afstand grootste partij in de Staten – en FNP. Het probleem blijft dus niet beperkt tot BBB (van wie je eigenlijk niets beters verwacht): ook “fatsoenlijke” rechtse partijen in Fryslân blijken als puntje bij paaltje komt weinig op te hebben met de VVMU.

Uitrgelichte afbeelding: Door Udo Ockema, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3231174