Festival der Wetenschappen in Felix Meritis

Het was beslist nodig voor een sterk en sociaal Nederland dat het Festival der Wetenschappen op 11 en 12 april niet doorging in het Maagdenhuis en al evenmin in de regen op straat.
In 1969 liep de Maagdenhuisbezetting uit op Felix Meritis, wat op den duur een wederzijds dodelijke omhelzing werd (het was in die dagen het hoofdkwartier van de CPN). Nu wordt het uiteengemepte Festival alsnog in… Felix Meritis gehouden, de CPN bestaat niet meer.

ReThinking Academia’ is de ondertitel van het Festival der Wetenschappen van De Nieuwe Universiteit. Omdat het hard nodig is om de huidige vorm en functie van het hoger onderwijs te overdenken. Zondag 3 mei worden de drie hoofdthema’s de rol van de universiteit in de samenleving, diversiteit en burgerlijke ongehoorzaamheid aangekaart.

Sprekers zijn onder andere Ad Verbrugge, Ewald Engelen, Luud Schimmelpennink en Trudy Dehue.

Zo’n naam als Ad Verbrugge alleen al staat er borg voor dat het nu niet direct een marxistisch-leninistische scholingsdag wordt als u mij de flauwe aardigheid permitteert.

Schema dat leesbaar wordt door er op te klikken.
Keizersgracht 324, Amsterdam