Faits divers omtrent Varoufakis’ DiEM 25

DiEM 25, de beweging opgericht door Yanis Varoufakis om Europa in links democratische richting te bewegen, is bij het grote publiek nog onbekend maar de naam wordt zeker een schrik voor het establishment. In afwachting van de officiële presentatie op 9 februari in Berlijn volgen hier wat gemengde berichten in verband met het pan-Europese initiatief.

Jeremy Corbyn
Labour mag sinds het aantreden van Jeremy Corbyn als leider het genoegen smaken van bijna een verdubbeling van het ledenaantal. De Britse Guardian heeft er onderzoek naar gedaan, DeWereldMorgen heeft het artikel ruim samengevat, nagenoeg vertaald, en Krapuul heeft daar weer naar verwezen. Zonder veel overdrijving kan worden gesteld dat Labours nieuwe leden zich aanmelden vanwege de linkse politiek van Corbyn. Het blijkt duidelijk dat hij meer en meer steun krijgt ondanks tegenwerking of zelfs vijandigheid van de MSM. Onder de radar, via social media, kan derhalve snel een stroming aanslaan die aanvankelijk genegeerd wordt door het rechtse én ‘linkse’ establishment. Eerder was dat natuurlijk in Griekenland al het geval met Syriza. Deze trend doortrekkend naar DiEM 25 opent ampel perspectief voor deze beweging.

Thijs Bollens DIEM25
Ook onderop, in krochten (FB) van de samenleving, dringt door dat er iets in de plaats moet komen van de desastreuze politiek van het extreme centrum. Don Quichot Thijs Bollen wil ik noemen omdat hij een FB-groep onder de naam DIEM25 is gestart. Het tekent de hoop die Varoufakis belichaamt. Als hoop bij links ontbreekt, dan ontstaat wanhoop, dan krijgt het extreemrechtse beest volop kansen. Bollen vindt: ‘Nationalisme betekent hoe dan ook een vorm van elkaar haten, dus het is zeker een stap achteruit in de beschaving.’

Geen verdeeldheid
Aanhankelijkheidsbetuigingen ontbreken uiteraard niet bij grote initiatieven. Een digitale handtekeningenlijst is er dus ook. De toelichting erbij zegt dat 2015 bekend zal komen te staan als een reactionair jaar waarin Europa terugkeerde naar lelijk nationalisme. Verdeeldheid duikt alom op, zelfs Zweden en Denemarken vertrouwen elkaar niet meer.

Om het discours te ontgiften kun je je met een digitale krabbel aansluiten bij twee regels die Yanis Varoufakis heeft gesuggereerd voor hemzelf en voor iedereen die racisten en nationalisten niet wil voeren:

1. Begin nooit een zin met de woorden ‘De Duitsers’ of ‘De Grieken’ of van soortgelijke strekking.
2. Stop het bekritiseren van andere regeringen – concentreer op het bekritiseren van politieke maatregelen.