Fabian wordt later verzorgd door een vluchteling

Tien vluchtelingen krijgen in Katwijk woonruimte in een verpleeghuis en worden tegelijkertijd opgeleid om ouderen te verzorgen.

Directeur Herbrink van het betreffende verpleeghuis:

Door de veranderingen in de langdurige zorg kunnen zorgaanbieders minder mensen opnemen in de woonzorgcentra waardoor leegstand van appartementen in woonzorgcentra voor ouderen ontstaat. Zorgaanbieders zoeken daarom naar alternatieven om deze ruimte toch zinvol te benutten en aan te wenden ter ondersteuning van de ouderenzorg. DSV|verzorgd leven in Katwijk overweegt leegstaande appartementen aan andere zorgaanbieders aan te bieden als tijdelijke huisvesting en biedt vanaf oktober 2015 huisvesting aan enkele statushouders die worden opgeleid voor een baan in de ouderenzorg.

Het gaat om 10 personen die een officiële verblijfstatus hebben ontvangen om in Nederland te wonen. Zij zullen bij DSV|verzorgd leven een opleiding volgen tot verzorgende of verpleegkundigen en wonen in DSV|Salem.

Door opleiden, werk en wonen aan elkaar te koppelen, kan deze groep statushouders een perspectief worden geboden op een volwaardige plaats binnen de Nederlandse maatschappij waarbij zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de Katwijkse samenleving. Tegelijk levert DSV een kleine maar concrete bijdrage aan het oplossen van het urgente huisvestingsprobleem van deze groepen binnen de gemeente Katwijk en de druk die hierdoor ontstaat op de verdeling van sociale huurwoningen.
De kamers waarin de statushouders zullen worden gehuisvest krijgen een eigen, aparte opgang. De statushouders betalen een normale huur aan DSV voor het gebruik van de kamer.

Bron
Zie ook hier.

Of de mensen straks ook een baan krijgen met een normaal salaris is nog even afwachten en wat een ‘normale huur’ is in dit verband is ook niet helemaal duidelijk maar het initiatief in Katwijk is absoluut een positieve bijdrage aan de maatschappij.

Verder moet u zich even voorstellen hoe het als dit initiatief op grotere schaal navolging vindt, over een jaar of dertig gaat wanneer de om verkrachting tierende Fabians en de vuurwerkbommen gooiende terroristen uit Woerden door de mensen worden verzorgd die in 2016 vluchteling waren…