Excuses en veroordelingen

Jawel het is weer “excuses en veroordelingen tijd“.  Omdat er idioten die claimen moslim te zijn vrolijk rondmoorden in Syrië, Afghanistan en Afrika verklaren kwijlende overjarige zeurkousen als Max Pam, Elma Drayer en Ephimenco dat “de Moslims op hun knieën richting de redacties van de Nederlandse Media moeten en publiekelijk maar weer eens hun afschuw, spijt, aversie, weerzin, afgrijzen, gruwel, afschuw, berouw en smart moeten uitspreken, en daarna elke actie ooit gedaan met een claim naar de Islam moeten veroordelen, afkammen en “verre van zich moeten werpen”.

De echo van deze sentimenten hoort men zelfs onder de reaganten hier op Krapuul. Wat leuke linkse “nuanceringen”  erbij , maar in wezen in niets van de eerdergenoemde  “kwaliteits-columnisten” verschillend.

Natuurlijk met de opmerkingen erbij dat “de Moslims” dit veel te weinig doen en zich nooit “intern kritisch uitlaten”.

Vooral het laatste is de meest baarlijke nonsens die uit die, qua productie eerder op een sluitspier lijkende, bekken droop.

Er zijn verschillende  punten die deze nonsens “baarlijk” maken.

1)     “De Moslim”  bestaat niet, de gemeenschap is zo divers dat men er groepen in aantreft die net zo ver uit elkaar liggen als de zwarte kousen dragende mannenbroeders van de Staphorster PVV en de weed-rokende dansende hippies van de USA “ Unity Church”.

2)     Niet alleen veroordeelt een groot deel van de moslimgemeenschap de ISIS/Taliban/BokoHaram “Takfiri” fundamentalisten, maar al vanaf het begin van de vorige eeuw waarschuwen zowel religieuze als politieke leiders uit de Moslimwereld voor de gevolgen van het steunen van de Ibn Saud (Saudi “koninklijke” familie) en het handhaven van hun positie in de Hijaz, het gebied van Arabië waar de voor moslims zo belangrijke steden Mekka en Medina zich bevinden.

10455373_781001811934384_6906380822635402255_nEerst maar even een stukje, beknopte, geschiedenis. De Sauds komen uit een stuk van Arabië dat de “Najd” wordt genoemd. Al vanaf de eerste vermeldingen staan ze bekend als fundamentalistisch en vooral anti-Shia, al in 1802 vielen ze de stad Karbala in wat nu Zuid-Irak is aan en plunderden deze en vernielden de koepel over het graf van Mohammeds kleinzoon Hussain, een zeer belangrijke plaats voor de Shia-Moslims.

Het feit dat de Sauds en hun Wahabi-Moslim bondgenoten zichzelf als de puurste, beste en “meest recht in de leer zijnde” aller Moslims beschouwden kwam de Engelsen goed uit toen de Sharif van Mekka na de instorting van het Ottomaanse rijk, de de-facto  bestuurder van het kustgebied van de Rode Zee, weigerde om een eeuwigdurend verdrag voor vrije doorvaart te tekenen. Bewapend door de Engelsen veroverde de Sauds het gebied en lieten hierbij bloed vloeien tot op de trappen van de Ka’aba, immers wie geen Moslim als zij was, was automatisch een afvallige en mocht zelfs in “het heilige gebied” als “afvallige bezetter” gedood worden.

Het eerste verdrag dat ze als nieuwe machthebbers tekenden was dat verdrag voor “eeuwige vrije doorvaart”.

Toen er later olie gevonden werd in het aan hun overgedragen gebied, en de Sauds altijd bereid waren om dit voor het Westen te laten stromen was hun positie zo goed als onaantastbaar, over de laatste 100+ jaar moordden ze, plunderden ze en steunden ze verschillende groepen die hun visie van de Islam aanhingen, zoals de Taliban, BokoHaram en nu dus ISIS.

Wie worden er nu gevraagd om deze groepen als “medeverantwoordelijken” te veroordelen?

“Alle Moslims”. Het is alsof je van “alle Christenen” eist de Roomse Inquisitie te veroordelen daarbij aangevend dat dit moet, omdat deze Inquisitie “een onderdeel van het Christendom is”. Deze veroordeling wegens “schuld door associatie” verwacht je dus ook van de Protestante kerken, ondanks het feit dat die juist slachtoffer en niet “geestelijk verwant” zijn van de Rooms-Katholieke kerk.

Wat de veroordeling van deze groep betreft, de oudste die ik vond is een veroordeling door een in 1780 overleden geestelijke, en sindsdien hebben veel instituten waaronder het gerenommeerde Al Azhar deze stroming veroordeeld, nog pas geleden was het de invloedrijke Dr. Tahir-ul-Qadri in Pakistan die een uitgebreide Fatwa tegen elke vorm van terrorisme uitvaardigde. Verder waarschuwde de onlangs overleden Soefi-leider Nazim al Qubruzi de laatste 40 jaar tegen de gevolgen van het steunen van de Sauds en hun steun aan fundamentalistische bewegingen.

Maar zowel de Nederlandse media als de Nederlandse politiek hebben geen boodschap aan deze stemmen uit de Moslimwereld. Tot nu toe heeft alleen RTL4 aandacht besteed aan de voor 29 juni ’14 geplande demonstratie tegen de ISIS, en die presenteerde dit bijna als een “Sjiitische provocatie” van de fundamentalistische Moslims, en dat terwijl de organisatie zeer duidelijk aangeeft dat dit een demonstratie voor ALLE Moslims tegen ELK geweld is.

Wat een contrast met al die aandacht die de Haagse eenmansfractieleider Khoulani kreeg met zijn Pro-Isis uitspraken, maar die is dan ook ten eerste interessant omdat hij A.) ex-PVV’er Arnoud van Doorn in zijn fractie heeft opgenomen en B.) op elk punt voldoet aan het beeld van de “Boze Moslim”, waar de Nederlandse media en politiek zoveel in geïnvesteerd hebben.

Het zijn  de Nederlandse media en de Nederlandse politiek, Drayer, Holman, Pam en Ephimenco EN de nodige om collectieve boetedoening roepende reaganten hier bij Krapuul die nu eens wat collectieve boetedoening en excuses vragen zouden moeten beoefenen.

Excuses voor het brabbelen over “de Islam” zonder er ook maar een reet van af te weten.

Excuses voor het wel geloven van elke fundamentalistische bekscheet, maar het in twijfel trekken of het negeren van elke ander geluid uit de Moslimgemeenschap.

Excuses voor het wel vragen om excuses/veroordelingen door Moslims van elk “Islamitisch geweld”, maar nu niet de Boeddhisten hetzelfde vragen voor het vermoorden van Moslims in Myanmar en op Sri Lanka, noch het vragen van  excuses/veroordelingen door Hindoes voor het vermoorden van Christenen, Moslims en opstandige leden van lagere kastes in India, noch het vragen van  excuses/veroordelingen door Christenen voor het vermoorden van Moslims in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Oh, de Christenen hier zijn anderen dan die in de Centraal Afrikaanse Republiek?

En de Boeddhisten van hier heel anders dan die in Myanmar en op Sri Lanka?

De Hindoes hier komen uit Suriname waar men vriendelijk samenleeft en zijn in overgrote meerderheid afstammelingen van juist die laagste kastes?

Als al dat voorgaande relevant is, waarom blijft men dan zeiken over veroordelingen tegen Sjiïeten, Soefies, “gewone” Soennieten, Alevieten, Seculieren, Ahmediah, Bavlevi en wat er verder nog aan niet-fundamentalistische Moslims bestaat?

Als  Soefie Moslim met Sjiitische neigingen en getrouwd met een doodgewoon Soennitische vrouw  zonder ook maar een fundamentalistische draad in haar lijf vertel ik al de vragers om excuses: Wanneer je nou per se het zeiken niet kan laten, doe het dan bij de Saoedi Ambassade, of bij welke westerse regering dan ook die deze lieden aan de macht houden, maar niet bij hun slachtoffers!

Van mij zal je noch die excuses noch die veroordeling krijgen!!

178 gedachten over “Excuses en veroordelingen”

 1. Goed stuk Bakra.

  Deed mij ook denken aan Bolkestein (VVD) die op hoge toon eiste dat alle (ex)communisten zich maar eens publiekelijk moesten verantwoorden voor misdaden gepleegd door “de” communisten. In 1998 was dat geloof ik.
  De kapitalistische smeerlap. Hij begon overigens ook de hetze tegen DE Islam zo rond 1985.

 2. Als de zionisten luchtaanvallen uitvoeren op Gaza, blijven Elma Drayer c.s. stil…

 3. Ik ken die historische feiten niet zo goed, maar ik moet altijd wel lachen om de “excuses-eisers”.
  Alsof we van elke Duitse hotelgast eisen dat hij excuses maakt voor de tweede wereldoorlog, voordat hij naar zijn kamer mag. Het is gegaan zoals het is gegaan, we hebben er van geleerd ( hopelijk ) en we gaan verder met ons leven. We vinden het ook helemaal niet vreemd dat we als blanken gewoon op vakantie kunnen in Vietnam of Japan, of zelfs Afrika.
  En verbaasd dat we waren toen na een bomaanslag met 200 slachtoffers de Spanjaarden zo rustig bleven ! We hadden zelfs niet het idee dat Spanjaarden misschien normaler zijn dan wij.

 4. Knutsel, van die Duitsers eisen we eerst onze fietsen terug – uiteraard. Al was het alleen maar ‘voor de echte Hollandse grap’.

  Bakra, rammel vaker op je toestsenbord! Sterk en raak, waren mijn eerste gedachten.

 5. Ik heb gelukkig nergens geroepen dat alle Moslims excuses moeten maken. Wel heb ik gezegd dat in mijn ogen Islamitische mensen nog meer afstand zouden kunnen nemen van wat de Extremisten doen. Daarom was ik ook erg blij dat er een demonstratie op touw werd gezet die helaas door de media die volledig in de Westerse angstmachine meedraait verkeeerd werd weergegeven.

  Buiten dat is het een feit dat ook het Christendom de meest walgelijke en bloedige terreurdaden op haar geweten heeft, kunnen de Boeddhisten er ook wat van en heb ik het nog niet eens gehad over de Hindu en Sikh groeperingen. Wat me wel opvalt is dat er bij de wat extremere Christenen nu ineens facebookpagina’s ontstaan over moderne Christenvervolgingen. https://www.facebook.com/christenvervolging?fref=ts

  Dat er met twee maten gemeten wordt is een feit. Dat is menselijk gedrag helaas. Hypocrisie is niet van de lucht, bij niemand.

  Waar ik echter wél van overtuigd ben is dat het Monotheïsme en de notie dat de eigen God het beste is en dat wat er over dit zogenaamde opperwezen is opgetekend de “waarheid” is, meer bloed heeft doen vloeien dan enig politiek discours. Helaas zijn het altijd mensen die de dingen uitleggen op een manier die in hun eigen straatje past en iedereen die een dissenting opinion heeft dient afgemaakt te worden als er geen discussie meer mogelijk is want het wij tegen zij gevoel moet nu eenmaal gehandhaafd blijven.

  Ik heb de Quor’an gelezen, de Bijbel, Vedische geschriften, Buddhistische geschriften, en verscheidenen religieuze inscripties uit de Oudheid.

  Voor mij is het dan ook simpel. De manier waarop Monotheïsten hun gelijk per sé moeten krijgen en bereid zijn daarvoor te moorden is misdadig. Het Monotheïsme an sich is misdadig. Iedere God die in zijn of haar door mensen opgestelde geschriften beweert dat hij of zij de enige is en er geen andere waarheid dan de zijne of hare bestaat is een crimineel en een psychopatische narcist.

  Het beste argument tegen Godsdienst is dat die zogenaamde Goden nog nooit enige communicatie met de mensheid hebben gehad sinds de optekening van de mening van één of wellicht twee van hen (als je Allah en God als twee entiteiten zou zien wat het naar alle waarschijnlijkheid niet zijn ) door mensen die meer dan 1000 jaar geleden leefden. Zij schitteren door afwezigheid. Zij zijn nergens te vinden. Zij doen niet actief mee aan de dingen die gebeuren in de wereld.

  Waar de oude Grieken en Romeinen aan Goden offerden om de Pax Deorum te bewaren, of die Goden nu wel of niet bestonden deed niet ter zake en werd bediscussiëerd en waar deze oude volken ook nog eens dingen konden eisen van hen op beloning van een altaar, offer, votiefsteen of de Goden gestraft konden worden zoals in de Romeinse republiek na een misoogst het eens aan Ceres verboden werd om zich buiten de Tempel te begeven (lees, het godenbeeld werd enige tijd opgesloten in de Tempel en er werden geen offers meer gebracht), is de Monotheïstische slaafsheid naar een opperwezen dat slechts één maal daadwerkelijk gecommuniceerd zou hebben volgens de mensen die de boeken schreven walgelijk te noemen.

  De belachelijkheid van het Monotheïsme is waar de mensheid haar excuses voor zou moeten aanbieden en waar de mensheid afstand van zou dienen te nemen. Het gedrag dat dit Monotheïsme veroorzaakt heeft is en was niet nieuw. Het is echter exponentieel vergroot door de notie van wij tegen zij en het zogenaamde gelijk van één groep tegenover dat van de andere.

  http://youtu.be/7adi7OMaWnA

 6. Excuses..
  Waarom zou je aan Boeddhisten om excuses vragen voor het verjagen en (soms) vermoorden van moslims? Weet je wel wie er begonnen zijn met het vermoorden van Boeddhisten en het stelen van hun kinderen? Nee, dat wil je niet weten, maar dat waren de rohingya-moslims.
  Waarom excuses vragen aan hindoes voor het vermoorden van Christenen? Omdat ze dat niet doen! Moslims worden ook met rust gelaten als ze niet zelf beginnen met bv meisjes stelen (al eeuwen een moslimse gewoonte) en de hindoe vermoordt ook niet zomaar leden van lagere kasten. Uit de lucht gegrepen beschuldigingen.
  Wat betreft CAR: Het zou toch tijd worden dat de 85 % christenen eens opstaan tegen de 15 % moslims die de macht grepen en als eersten begonnen met vermoorden van Christenen en stelen van meisjes, zoals de moslims dat ook doen in Sudan e.o.
  We mogen de soennitische moslims wel degelijk ter verantwoording roepen voor de 23.000 aanslagen op ongelovigen (waaronder sjiieten) alleen al in de laatste 13 jaar, sinds 9/11.
  Het zijn niet de alevieten of andere afsplitsingen (die trouwens allen ver in de minderheid zijn) die deze aanslagen op hun geweten hebben, maar de soennieten. (’n Enkele keer slaat de sjiiet terug, richting soennieten)
  Van elke soenniet die morgen meeloopt in de demonstratie tegen ISIS mogen wij ons afvragen of zijn protest wel gemeend is. We weten inmiddels dat 73% van de soennieten achter ISIS staat.
  Helaas 100% van de sjiieten, ahmediah, bavlevi, alevieten enz zijn er (als mede-ongelovigen) het slachtoffer van.
  Ik heb ook weer wat geleerd… Dat de westerse mens niets geleerd heeft.

 7. Ellie, ben benieuwd naar je bronnen. Het zijn steile beweringen die je daar bezigt.
  Doe maar een serie linkjes of sodemieter op naar GeenStijl, TPO, DDS en dat soort rotzooi. Daar kan je graag fact free meehuilen, hier niet.

 8. Cornelis,
  Iedereen die zich ’n beetje in dit onderwerp (en in de gehele islam) verdiept EN de internationale kranten leest EN contacten heeft met vele moslims, kan weten dat het klopt wat ik zeg. Alles (behalve de aanvallen van rohingyas op Boeddhisten en hun dochters) heb je in Nederlandse kranten kunnen lezen.
  Waarvan wil je dus een bron? Dan zal ik die even zoeken, straks.
  Waarom krijg ik geen weerwoord van de schrijver van dit artikel? Omdat hij als (voormalig) sjiiet niet anders kan dan toegeven dat ik gelijk heb. Hij kent zijn “broeders” als geen ander.

 9. Ben benieuwd.
  “Waarom krijg ik geen weerwoord van de schrijver van dit artikel?”
  Wellicht heeft hij betere dingen te doen dan op foesels uit de tweede hand te reageren.
  Ook ik lees internationale, voornamelijk Duitse kranten en (behalve de TeleGetver om eens te zien hoe-erg-het-wel-allemaal-niet-is in Nederland) geen Nederlandse. Die zijn namelijk slecht. Je zegt het zelf: alles (behalve de aanvallen van rohingyas op Boeddhisten en hun dochters) heb je in Nederlandse kranten kunnen lezen en dat is niet voor niets zo.
  En ook ik heb regelmatig contact met moslims, collega’s en buren, die overigens alle vormen van geweld, juist vanwege hun geloof, strickt ablehnen.

 10. Cornelis,
  Hij neemt (misschien) niet de moeite voor een weerwoord omdat “zijn eigen publiek” dat niet van hem eist. Zijn publiek is namelijk niet zo kritisch. Alles wat hij zegt wordt voor zoete koek geslikt. Hij hoeft hen niet te overtuigen. Hun “mening” staat al vast.
  Jammer ook, dat “geweld ablehnen” alleen voor de Bühne is, getuige het boek dat iedere moslim letterlijk moet opvolgen. (Al doen jouw buren dat misschien niet en zijn ze dus geen goede moslims volgens hun eigen regels.) Zowel de vreedzame verzen (uit Mekka) als de agressieve (uit Medina) moeten verplichte nageleefd worden. Dat je dat niet serieus neemt, komt hen heel goed uit.
  Zo kost het hen later weinig moeite om jouw (achter-)kleinkinderen via de school, zonder strijd bij de islam in te lijven. Ik weet niet of het je opgevallen is maar iedere nieuwe generatie wordt fanatieker. Ons nageslacht zal (net als bv de Kopten in Egypte en de Christenen in Irak) niet aan de (gevolgen van de) islam kunnen ontsnappen. De gevolgen voor vrouwen zijn je beslist ook wel bekend. Maar ja, dat is natuurlijk geen mannenprobleem. Een slavin zou hen wel goed uitkomen….

 11. Mag ik je even op een stukje astronomie wijzen “Ellie ” De aarde draait om de ZON , niet om jou !! , Je stroman-argument dat ik geen weerwoord geef omdat ik geen weerwoord kán geven op jouw samenvatting van je PVV kader-cursus over de Islam is leuk in een discussie op Stormfront maar in tegenstelling tot wat je verteld word op die kadercursusen hebben Linkse mensen wél banen en verplichtingen….

  Eerst maar even over het kinder en vrouwen stelen argument .. Een mooi voorbeeltje van de standaard beschuldigingen die tegen minderheden gemaakt worden.. Je bent daarmee volledig in de traditie van de middeleeuwse joden en zigeunerhaters … Jammer voor je dat wij moslims geen matzes hebben , dan had je ons ook nog kunnen beschuldigen van het gebruiken van baby-bloed in het recept …

  Later herhaal je dat verhaaltje nog een keer , Mag ik je trouwens waarschuwen dat je zo wat gras voor je eigen voeten wegmaai , als dit een legitiem argument is legitimeerd dit óók de moorden op Indoos en blanken ná de Indonesische onafhankelijkheid .. Gestolen vrouwen immers ……

  Natuurlijk zijn sommigen gelijker dan anderen en is dezelfde daad gedaan door Moslims een bewijs van hun intolerantie ipv gerechtvaardigde wraak maar toch …

  “De Hindoe “vermoord geen leden uit de lagere kastes ?? Heb je misschien al het nieuws over de verkrachting en moord van de lage kaste meisjes in india gemist, bestede “hart van Nederland ” en de Telegraaf daar geen aandacht aan ?? http://www.independent.co.uk/news/world/asia/police-officers-accused-as-lowcaste-teenage-girls-are-gangraped-and-hung-from-a-tree-in-india-9450875.html of het feit dat zelfs de UNHCR over de repressie van Dalits ( onaanraakbaren ) raporteerde http://www.refworld.org/docid/3ae6a83f0.html ??

  Neem het astjeblieft niet op voor ons ” niet Soennieten ” het klinkt een beetje hypocriet uit jouw mond .. De meerderheid weet dat , wat incidenten uitgezonderd , de verschillende stromigen vreedzaam naast elkaar leefde totdat westerse subsidies de Sauds en hun haatstroming de financiele middelen gaven om hun waandenkbeelden te verspreiden .. Gemengde huwelijken zoals dat van mij en mijn vrouw zijn dan ook helemaal geen bijzonderheid …Je kan trouwens niet eerst aangeven dat de Indische Moslims rotzakken zijn en dan plotseling aangeven dat een deel van hen weer wat minder rotzakkig is , Onder de slachtoffers van de moordpartij op Moslims na de Godhra treinbrand ( jij zal er wel van overtuigd zijn dat de BNP extremisten gelijk hebben met hun beschuldigingen dat Moslims die trein in brand staken ondanks het feit dat regeringsonderzoek daar het tegendeel bewees ) zullen veel Shia zijn geweest , Gujarat is een staat met een hoog percentage Shia onder de Moslims daar…

  Het is grappig om te zien hoe jij en de door de Sauds gesteunde groepen het zo eens zijn over HOE de Quran geinterpreteerd moet worden en welke versen HOE uitgelegt moeten worden ..Jullie fundementalisten zijn wat dat betreft allemaal van hetzelfde laken een pak.. In tegenstelling tot wat de tamme Ulema ( ‘schriftgeleerden ‘) van de Saudies beweren is er namelijk absoluut geen centraal gezag binnen de Islaam , in geen van de Soenitische Mahdabs ( van elkaar in interpretaties verschillende hoofdstromingen ) en met uitzondering van de door de Aga Khan geleidde Ismailis ook niet in de verschillende Shia stromingen … Dus is elke Moslim ZELF de uiteindelijke interpreterende authoriteit…

 12. Wat een goed en duidelijk stuk, Bakra!
  HHet zou eens en voor altijd een eind moeten maken aan het discrimineren van groepen die door de discrimineerders zelf worden gedefinieerd.
  Maar dat gebeurt natuurlijk niet.
  Voorlopig niet, althans.
  Je helpt ons in elk geval om de moed niet op te geven.

 13. @Ellie.
  Ik heb niet de moeite genomen om al je braaksel te lezen, maar ik wil op twee onderdelen reageren.
  1. Waarom lees je het stuk niet waaronder je je zinloze reacties plaatst?
  2. Leden van hogere hindoe-kastes vermoorden niet zomaar mensen van lagere kaste. Daarin kan ik je gelijk geven, want ze vermoorden ze niet zomaar. Dat doen ze pas nadat ze ze op gruwelijke wijze hebben verkracht en aan een boom hebben opgehangen. En bovendien zijn het geen personen van een lagere kaste tegen wie ze dat doen, maar tegen kastelozen die dus eigenlijk helemaal geen mensen zijn. Uiteraard is het dan toegestaan.

 14. Ellie,

  “Omdat hij als (voormalig) sjiiet niet anders kan”

  Ik haal nergens uit de tekst dat Bakra een (voormalig) sjiiet zou zijn. Hoe kom jij daarbij?

  Ik haal, daarentegen, wel (regelmatig) sjiiet uit je eigen teksten, met CTRL + F.

  En ook al zou Bakra een ‘(voormalig) sjiiet’ zijn…wat is de relevantie van het vermelden?

 15. 1e Alinea: Heb je het woordje “misschien” over het hoofd gezien?
  2e. Waarom is het “vrouwen en kinderen stelen” een standaardbeschuldiging? Omdat het de harde realiteit is. Het gebeurt al honderden jaren in India (waar toevallig ook de zigeuners vandaan komen….) en het gebeurt nu weer in Afrikaanse landen. Het is echt niet toevallig dat de daders altijd moslim zijn.
  Het aan India verweten doden van hindoe-meisjes door hun ouders komt voort uit de doodsangst voor de stelende moslims. Dochters zijn dood beter af dan moslim, vonden zij.
  Alinea 3: LegitimeerT? Het is waar dat Indonesiërs hun volk hebben gezuiverd van halfbloedjes. (Misschien had dit ook wel iets met moslims te maken, wie weet..)
  5: Natuurlijk heb ik dat nieuws niet gemist. Verwacht je dat een volk van 1,3 miljard inwoners slechts uit lieverdjes bestaat? Verkrachting komt in India 10 keer zo WEINIG voor als in de VS. En de daders worden hard gestraft, in tegenstelling tot in islamitische landen…
  Officieel is het kastensysteem afgeschaft. Dat dit nog niet tot alle lagen van de bevolking doorgedrongen is, is een ander probleem.
  6: Over het algemeen kan het westen beter te maken hebben met sjiieten dan met soennieten. Die eersten hebben ook krankzinnige gewoontes maar hun gewelddaden zijn voornamelijk tegen zichzelf gericht en niet tegen andere (on-)gelovigen. Is Iran ooit een oorlog begonnen?? Ben ik hypocriet als ik dit zeg? Terwijl je zelf de Saudi’s de schuld geeft van het oplaaiende geweld van soennieten tegen sjiieten?
  De verschillende stromingen leefden vreedzaam naast elkaar omdat ze onder de knoet van Sadam gehouden werden, niet omdat ze elkaar het licht in de ogen wel gunden. Neem de leiding weg en het hek is van de dam. Zie Syrië e.o.
  Je zegt: “eerst aangeven dat de Indische Moslims rotzakken zijn en dan plotseling aangeven dat een deel van hen weer wat minder rotzakkig is” Waar heb ik dat gezegd?
  Het is mij trouwens bekend dat veel Indiase moslims sjiieten zijn.
  Over die treinbrand en het regeringsonderzoek: Er zijn altijd botsingen geweest tussen hindoes en moslims. Dit was beslist niet de eerste. Het gaat om de achterliggende oorzaak en die oorzaak is: 1400 jaar bijzonder slechte ervaringen en 80 miljoen hindoe-doden. (Ook het kinderen stelen zit de hindoe nog steeds héél hoog. (Ik heb medelijden met de Afrikanen die op dit moment hetzelfde meemaken.)
  Ik ben het niet eens met de Saudi’s, ik stel alleen vast dat ze opdrachten van de koran letterlijk uitvoeren, net als de soennitische jihadi’s dat doen. (waar 73% het mee eens is.) Ik geloof niet meer in het woord “interpreteren” en laat me niet meer om de tuin leiden door het woord “context”.
  Iedereen kan (tegenwoordig) lezen en het is heel duidelijk wat er in de Koran staat: voornamelijk opdrachten tot het vernietigen van andersdenkenden.
  Verschillen in interpretatie, áls die al bestaan, zijn de verschillen tussen stromingen.
  Soennieten interpreteren anders dan sjiieten of alevieten of ahmediah. Ik trap niet meer in soennitische smoezen. Die zijn deel van de afleidingsmanoeuvre.
  Als jij zegt dat elke moslim zijn eigen interpretatie toepast, maakt dat van de soennieten de gevaarlijkste stroming. Dan is het westen z’n leven niet zeker.

 16. Marc,
  Ik kan goed raden en bovendien geeft hij het zelf toe… 😉
  Heb je de relevantie inmiddels begrepen?

 17. Haes,
  Ik heb op één onzinbewering gereageerd, de rest van het stuk heb ik als Sjiietische mening tot mij genomen. Daar kan ik zelfs grotendeels achter staan.

 18. “Waarom is het “vrouwen en kinderen stelen” een standaardbeschuldiging? Omdat het de harde realiteit is. Het gebeurt al honderden jaren in India (waar toevallig ook de zigeuners vandaan komen….) en het gebeurt nu weer in Afrikaanse landen. Het is echt niet toevallig dat de daders altijd moslim zijn.”
  Dit is nu al de tweede keer dat je dit beweert en weer zonder bron of bewijs. En die smerige insinuatie over “zigeuners” kan je daar steken waar de zon niet schijnt.

  “En de daders worden hard gestraft, in tegenstelling tot in islamitische landen… Officieel is het kastensysteem afgeschaft. En de daders worden hard gestraft, in tegenstelling tot in islamitische landen… Officieel is het kastensysteem afgeschaft. Dat dit nog niet tot alle lagen van de bevolking doorgedrongen is, is een ander probleem.”

  Ik ken maar twee islamitische landen, namelijk twee van de drie theocratische landen op aarde: Iran en Saudi-Arabië. Israël is de derde. In de eerste twee genoemde kunnen verkrachters met de doodstraf rekenen, in de derde niet. Dat de handhaving niet altijd gegarandeerd is, is inderdaad een probleem, maar eerder een mannenprobleem dat men ook vaak in Italië, delen van Oost-Europa en Zuid-Amerika, kortom overwegend katholieke landen ziet.
  Het zich niet aan de wet houden in India door “alle lagen van de bevolking” is GEEN ander probleem dan het niet aan de wet houden door alle lagen van de bevolking waar ook ter wereld. Niet een dubbele maat hanteren.

  “Ik ben het niet eens met de Saudi’s, ik stel alleen vast dat ze opdrachten van de koran letterlijk uitvoeren, net als de soennitische jihadi’s dat doen. (waar 73% het mee eens is.) Ik geloof niet meer in het woord “interpreteren” en laat me niet meer om de tuin leiden door het woord “context”.”
  Niemand beweert dat je het eens bent met de Saudi’s, maar wel dat je hetzelfde doet als zij: de koran letterlijk nemen. Dat maakt je evenzeer een fundamentalist. Dat je dat niet eens door hebt …

  Ik zei het al. Kom met bronnen en argumenteer fatsoenlijk. Anders ga je wat mij betreft maar ergens anders lopen trollen. Overigens is de beslissing of je hier nog je bagger mag verbreiden niet de mijne, maar die van De Redactie.

 19. Cornelis,
  Ik kan het ook niet helpen dat jij in je (waarschijnlijk kortere) leven nog nooit een boek gelezen hebt over zigeuners die moordend, plunderend en kinderen stelend door Frankrijk trokken in de 18e en 19e eeuw. Daarvan heb ik geen linkje. Dat is iets wat je gewoon hoort te weten.
  Dat de praktijken van kinderen stelen hun oorsprong vinden in India, heb ik uit de eerste hand. Van een Indiase hindoe die de complete geschiedenis van de moslims van zijn (groot)ouders gehoord heeft, en die hebben ’t weer van hún (groot)ouders… (“Overlevering”, zouden moslims het noemen. Waar doet me dat toch aan denken…)
  Er zijn 52 islamitische landen. Hoe kom je bij twee? Omdat verkrachting van ongelovige vrouwen in de Koran toegestaan is, worden in de meeste landen de daders niet veroordeeld, integendeel: de vrouwen worden gestraft als ze aangifte durven doen. Zeg niet dat je dat niet weet.
  Leuk linkje van de NOS. Daarmee bewijs je mijn gelijk. Alleen Sjiietische moslims kwamen protesteren en vragen om harde straffen voor de soennieten.
  De leden van shariah4belgium, (soennieten) wilden de demonstratie komen verstoren. Mislukt… Ach ach…
  En nog een keer: soennieten nemen de koran letterlijk. Ben ik de fundamentalist als ik dit constateer?
  Dat andere linkje is ook zo superbetrouwbaar. Iemand komt even vertellen dat hij er bij geweest is… maar weet je, hoeveel mensen er op deze aardbol geleefd hebben blijft gissen. Het precieze aantal slachtoffers van de islam is niet eens zo belangrijk. De islam heeft onvoorstelbaar veel slachtoffers gemaakt en gaat daar tot op de dag van vandaag mee door. Dát is belangrijk. We zijn nog niet van de barbaarse veroveraars af.
  Ik vind trouwens dat ik zeer fatsoenlijk ben. Ik probeer je rustig iets uit te leggen waar je zelf nog niet over nagedacht hebt.

 20. Ellie , je blijft maar leugens uit de ultra-rechtse hoek herhalen , dat je ze geloofd is jouw probleem , als iedere andere rechtgeaarde fundementalist ben je toch niet met argumenten te overtuigen .

  Wat ik wel misselijkmakend vind zijn je leugens over mijn Soenietische vrienden , die zouden allemaal vinden dat je de Quran letterlijk moet interpreteren ?? 72% zou Isis steunen ?? .. dat gaat nonsense voorbij , dat is bewuste haatzaaiende leugen-propaganda …

  Nu ken ik de organisator van de Demonstratie persoonlijk en weet daardoor dat er ook veel Soennieten kwamen demonstreren , terwijl de ISIS supporters maar liefs met hun 5en UIT BELGIË kwamen .. beetje vreemd met die 72 % steun die jij beweert dat er is ….

 21. Ellie, laatste poging. Discussieren met iemand met twee meter beton voor zijn harsens heeft geen zin.
  “Ik kan het ook niet helpen dat jij in je (waarschijnlijk kortere) leven nog nooit een boek gelezen hebt over zigeuners die moordend, plunderend en kinderen stelend door Frankrijk trokken in de 18e en 19e eeuw. Daarvan heb ik geen linkje. Dat is iets wat je gewoon hoort te weten.”
  Waarom is mijn leve waarschijnlijk korter en waarom zou dat ter zake doen? En waarom behoor ik te weten wat “zigeuners” drie eeuwen geleden in Frankrijk hebben uitgespookt? Is dat soms de rechtvaardiging voor die jongen die onlangs in Frankrijk bijna dood is geslagen?

  “Dat de praktijken van kinderen stelen hun oorsprong vinden in India, heb ik uit de eerste hand. Van een Indiase hindoe die de complete geschiedenis van de moslims van zijn (groot)ouders gehoord heeft, en die hebben ‘t weer van hún (groot)ouders…”
  Dat is dus niet uit de eerste hand. Bovendien kan ik die beweringen niet controleren, dus zijn ze gratuit.

  “Er zijn 52 islamitische landen. Hoe kom je bij twee?”
  Dat heb ik al uitgelegd. Moet ik ook nog het verschil uitleggen tussen islamitische landen en landen waar overwegend moslims wonen?

  “Omdat verkrachting van ongelovige vrouwen in de Koran toegestaan is, worden in de meeste landen de daders niet veroordeeld, integendeel: de vrouwen worden gestraft als ze aangifte durven doen. Zeg niet dat je dat niet weet.”
  Dan geef maar eens aan waar dat in de koran zou staan. En als je toch aan het bladeren bent, kun je gelijk aangeven waar opgeroepen wordt andersgelovigen uit te moorden.
  Dat het met de handhaving van de wetten tegen verkrachting niet pluis is heb ik ook al aangegeven. Helaas geldt dit lang niet alleen voor overwegend islamitische landen. Het is een mannenprobleem en persoonlijk kan het mij niet schelen wat voor vermeende religieuze, culturele of ideologische zaken hier als grondslag wordt ondervonden. Het moet afgelopen zijn.

  “Daarmee bewijs je mijn gelijk. Alleen Sjiietische moslims kwamen protesteren en vragen om harde straffen voor de soennieten.”
  Daarmee bewijs ik niks. Ik laat je zien dat deze lui protesteerden tegen terrorisme, niet tegen soennieten. “Terrorisme kent geen geloof” is wel de treffendste uitspraak in deze.

  “De leden van shariah4belgium, (soennieten) wilden de demonstratie komen verstoren. Mislukt… Ach ach…”
  Inderdaad en Godlof. Wat mij betreft hebben ze zichzelf mooi te kakken gezet.

  “En nog een keer: soennieten nemen de koran letterlijk. Ben ik de fundamentalist als ik dit constateer?”
  En nog een keer: nee, je bent een fundamentalist als je hetzelfde doet: de koran letterlijk nemen, en dat doe je naar eigen zeggen. Bovendien toon je je niet gevoelig voor enig argument, een van de kenmerken van fundamentalisme.

  “Iemand komt even vertellen dat hij er bij geweest is… ”
  Juist niet. Hij valt de door hem aangehaalde auteurs juist aan op het feit dat zij er niet bij waren, maar hun cijfers zo presenteren als stonden ze er met hun neus bovenop. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, zegt de Duitser.

  “De islam heeft onvoorstelbaar veel slachtoffers gemaakt en gaat daar tot op de dag van vandaag mee door.”
  Het zijn altijd mensen die andere mensen ombrengen, geen religies of ideologien.
  Wat mij betreft is elk slachtoffer in naam van van welke religie of ideologie dan ook er een te veel.
  Het is op zijn zachtst gezegd eenzijdig en behoorlijk naïef om al die slachtoffers aan de islam toe te schrijven. Het klopt gewoon niet. Hoeveel slachtoffers zijn er wel niet gevallen door de overwegend door christenen bedreven, en door de diverse christelijke kerken goedgepraatte slavenhandel gevallen. Hoeveel in naam van het communisme, kapitalisme, kolonialisme, de diverse religies, etc.

  “Ik vind trouwens dat ik zeer fatsoenlijk ben.”
  Dat vind ik niet, maar dat is mijn persoonlijke mening en doet hier niet ter zake. Het gaat mij niet om meningen, maar om feiten.

  “Ik probeer je rustig iets uit te leggen waar je zelf nog niet over nagedacht hebt.”
  Daar vergis je je deerlijk in. Aangezien het harmonisch samengaan van de veschillende bevolkingsgroepen in Nederland, Europa en de rest van de wereld steeds belangrijker wordt, denk ik veel en vaak over dit soort dingen na. Bovendien zie ik steeds meer parallellen tussen hoe de moslims nu en de joden vanaf 80 jaar geleden behandeld en beschreven worden.

 22. Al Bakrastani,
  “Ook veel soennieten”,als in: “enkele provocerende hoofddoekdames die de koran nog nooit van binnen gezien hebben?” En die vanzelfsprekend zéér vreedzaam zijn. (wat ik heus wel aan wil nemen) Alsook moeders, die niet willen dat hun eigen zonen tegen de sjiieten gaan vechten. Kan ik allemaal best begrijpen.
  Die 73 % heb ik niet zelf verzonnen, daar is onderzoek naar gedaan. Mogen wij hopen dat de resterende 27 % de waarheid heeft gesproken en NIET achter ISIS staat.
  Ben trouwens benieuwd of alleen de mening van Soennieten gevraagd is, of dat men voor het gemak de sjiieten met hen op één hoop gegooid heeft…
  En dacht je dat ik niet wist dat shariah4belgium uit België komt? 😉
  Zij hebben in Nederland geen grote aanhang, de ISIS helaas wel. Ontken dat nou niet.
  Wees eerlijk, dat ben ik ook.

 23. Ik ontken elke leugen of hij nu van Jouw of van je Salafistische evenknieen komt … Altijd verbazend hoe ultra Rechts en de Salafisten het altijd eens zijn over hoe de Quran te interpreteren …. en hoe wie het niet op deze wijze doet het “fout”doet ..

 24. Al Bakrastani,
  Wat een slim taalgebruik. Natuurlijk ontken je elke leugen. Zou ik ook doen, of ik nou moslim of christen was.
  De WAARHEID valt moeilijker te ontkennen…. Lachen met jou.
  Verbazend, hoe jij salafisten èn hun tegenstanders in één hoek weet te drukken. Zal wel komen omdat je zelf nergens meer bij hoort. Ik neem je dat niet kwalijk hoor, je kunt inderdaad beter niet bij die kliek horen.
  Als (echte) gematigde kun je je beter in het Soefisme verdiepen…

 25. Even een hele simpele vraag richting Ellie: indien “de moslims” overal zo verschrikkelijk gevaarlijk zouden zijn, how come dat onze regeringen zware wapens met wagonladingen aan dito groeperingen, die Ellie als levensgevaarlijk doet bestempelen, elke dag blijven leveren?

  Zou het dan zo zijn Ellie, dat de echte vijanden van het “Westerse mens” binnen de eigen regeringen zitten die deze tsunami aan wapens leveren? (dus niet op de betogingen waar je naar kijkt)

 26. Het kapitaliseren van de WAARHEID maakt een ieder verder volstrekt ongeloofwaardig. Lui die dat doen, zitten vast in hun ongelijk en zijn verder niet voor rede vatbaar.

  “Zal wel komen omdat je zelf nergens meer bij hoort.”

  Iets met ad hominem. Maar vooral een lage insinuatie.

  Dat los van je aannamen m.b.t. Cornelis.

  Lazer op, triest trolletje.

 27. Het volgende is o.a. de directe bewijs voor de vaderlandse Paranoia, daarom ga ik geen commentaar geven: @Ellie, “Van elke soenniet die morgen meeloopt in de demonstratie tegen ISIS mogen wij ons afvragen of zijn protest wel gemeend is.”

 28. Indien je had gelezen Ellie , in plaats van meteen op je toetsenbord je vooroordelen neer te rammelen had je in de laatste alinea kunnen lezen : ” Als Soefie Moslim met Sjiitische neigingen en getrouwd met een doodgewoon Soennitische vrouw ” Dus kan je er van uitgaan dat ik mij reeds in het Soefisme verdiept hebt …

 29. nexus m.
  Heel goede vraag. Het is niet of of, maar en en. Zodra je er regeringen bijhaalt gaat het om geld. Het is een verhaal apart. Maar beide partijen zijn niet uit op het welzijn van de gehele mensheid.

 30. Al Bakrastani.
  Sorry, dat heb ik even over het hoofd gezien. Ik zei al eerder dat ik het met jouw betoog wel eens ben, viel alleen over de vergelijking met “agressieve” christenen en boeddhisten die zich in alle gevallen slechts verdedigden tegen moslims.
  Jouw ontkennende reactie en vooral de reacties van anderen werkten als lont in het kruitvat.
  Ben overigens niet van mening veranderd over (bedoelingen van) soennieten. Daar had ik (gisteren) nog veel meer over willen zeggen, maar slikte het even in.
  Dat komt later nog wel eens. Het was per slot van rekening niet bedoeld als een persoonlijke aanval op jou. Andersom ben ik daar niet zeker van…

 31. Indien je met wat kennis zou spreken zou je weten dat het Soefisme een hoofdzakelijk Soennitisch gebeuren is , Shia hebben het mystieke gedeelte meer als een onderdeel van hun reguliere geloofsbeleving. Dus je rade mij aan mij te verdiepen in een Soennietisch gebeuren terwijl je eerst de Soennieten verdacht maakte .. Ironisch … Wat jouw slechts verdedigen verhaaltje betreft , landen met miljoenen boeddisten die zich door uitmoorden verdedigen tegen Moslims die op z’n meest 10 tot 15 procent van de bevolking uitmaken , dan was het joodse gevaar en Hitlers oplossing zeker ook legitiem ???

 32. Al Bakrastani,
  Was even in de veronderstelling dat je het universeel soefisme aanhangt. Dat valt weer even tegen… 😉

  Dat moslims slechts 15 % uitmaken van de bevolking was in de Centraal Afrikaanse Republiek ook geen belemmering voor hen om de macht te grijpen en een eigen president te installeren.
  Boeddhisten moorden niet uit, zij verjagen. En daarbij vallen wel eens slachtoffers. (’s Lands wijs, ’s lands eer, daar kunnen wij ons in het westen sowieso niets (meer) bij voorstellen) Zij zagen het als een straf voor het roven van kinderen en de overige verregaande pesterijen, zoals het in brand steken van winkels.
  Men kreeg een koekje van eigen deeg.
  Om dat nou meteen weer te vergelijken met de miljoenen doden die Hitler op z’n geweten heeft….

 33. Maar Ellie toch , dat Universele Soefisme is een zijtak van de overwegend Soennitische Chistia Soefie orde , naar het westen gebracht door de Soennitische Moslim Inayat Khan , en de grootste tak van die Universele groep , De Sufi Order International word geleid door de al eveneens Soenitische ( Hanafi stroming ) Pir Zia Inayat Khan .. Jammer dat zelfs die groep niet aan jouw vooroordelen voldoet .. Ik ben namelijk WEL lid van die groep .. Zelfs binnen de bijna alleen nog in Nederland bestaande ” Soefie beweging ” vind men een flinke groep Moslims , en raad eens , hoofdzakelijk Soennieten !!

  Je argumenten als ” het is verdediging en daarbij vallen helaas slachtoffers” is een wrange echo van veschillende verdedigingen in Neurenberg ..

 34. Al Bakrastani
  Een echte Hollander zou nu zeggen: gooi ’t maar in m’n pet.
  Als een echte soenniet mij zegt dat hij het universele soefisme afkeurt, omdat het sommige ahadith niet erkent en er zelfs andere ahadith voor in de plaats nam, die dan weer niet door echte soennieten erkend worden, dan kun je het die echte Hollander niet kwalijk nemen dat hij er niets meer van snapt. Van zijtakken van afsplitsingen hebben de Hollanders geen kaas gegeten. Je kunt de Hollander namelijk ALLES wijsmaken en hij accepteert ’t nog ook. Weet je zelf wel of je door (alle) soennieten geaccepteerd wordt als soefi en volgens hen ook een echte moslim bent? 😉

  Nog eens proberen: Is de westerse moraal te vergelijken met de oosterse? Het zou mooi zijn, maar ik denk het niet.

 35. Ellie moraal welke?
  Of aangekleed of tieten eruit?
  Zwartwit???
  Moraal is niet te wijzen als in een kompas…jij wil een moraalkompas zijn lijkt het,maar vanwege jouw zeer bedenkelijke pvv,hansjjansen rethoriek is jouw wijzing erg onbetrouwbaar

 36. En el,
  Gooi JIJ het dan in je pet als echte nederlander.
  Je hebt wel enorm veel gekakeld en geprobeerd onze wijze hersenen te brainwashen…gooi maar in me reet!

 37. Westerse moraal vergelijken met Oosterse. Oriëntalistischer heb ik het nog niet gehoord.

  Toch maar eens Saïd gaan lezen Ellie.

  Buiten dat is veel van wat je zegt over andere landen en culturen zo uit de Nationaal Socialistische duim gezogen. Dan kan je Hitler een massamoordenaar noemen, allemaal prima, maar als ik het woord Islam, Islamieten, Sunni, Shia zou vervangen door het woord Joden of Joods in je teksten klinkt het exact hetzelfde.

  En dat is triest. Heel triest.

 38. Het is dus verboden om te zeggen dat het oosten anders reageert op situaties dan het westen. En dat wordt dan oriëntalisme genoemd. Oke…
  Half Nederland lijdt aan oriëntalisme maar weet dat zelf niet eens. De grachtengordel heeft er het meeste last van. Ik niet hoor. Het westen is beslist dommer dan het oosten.
  Eigenlijk had ik mijn reactie op Cornelis toch moeten posten. Het zou mijn punt hebben verduidelijkt. Ook over Joden.

 39. Ellie , je draait als een drol in een pispot .. Ik ken de familie Khan persoonlijk , ben al 30 jaar bij het Universele Soefisme betrokken , De enige leider waarvan ik niet weet of hij zich nog met de Islam an sich verbonden voelt is Hidayat Inayat Khan .. Ik zou je eens aanraden je wat meer in deze groepen te verdiepen … leer je meteen ook een hoop over de Islaam wat je vooroordelen ontkracht .. Natuurlijk wil je je niet in de stromingen binnen deze beweging verdiepen .. maar welke stroming dan ook , tijdens hun “universele eredienst “lezen ze allemaal uit de Quran en prijzen die voor het ” licht van de Universele eenheid .. ”

  En wat blabber je nu over “Als een echte soenniet mij zegt dat hij het universele soefisme afkeurt, omdat het sommige ahadith niet erkent en er zelfs andere ahadith voor in de plaats nam, die dan weer niet door echte soennieten erkend worden” Binnen de Soenietische stromingen is er geen eens eenduidigheid over wat de waarde van welke Hadith is … Maar wat is voor jouw een “echte Soenniet ” ?? Ik vermoed een fundementalistische ISIS aanhanger die het met jouw beeld over de Islam eens is wanneer jullie lekker “fundamentalisten onder elkaar “over dingen keuvelen ?? En natuurlijk geloof je hem of haar van harte , aangezien haar/ zijn onrekbare en beperkte denkraam zo perfect in jouw even beperkte en onrekbare frame past .. Het is dan ook niet vreemd dat een PVVr als Arnoud van Doorn zo makkelijk naar de Salafisten overstapte …

 40. In ieder geval worden moorden voor 99% gepleegd door rechtse figuren. Omdat dat namelijk in hun aard zit. Daarom is de wapenlobby in Amerika een puur rechtse aangelegenheid. Wapens JA!!! Sociaal vangnet NEE!!

  Reli fanaten christen, joden, hindoes enz. Altijd rechts extremistisch. ALTIJD!

 41. Al Bakrastani
  Het lijkt me onmogelijk nog iets te leren over de islam waardoor mijn oordeel over dit geloof verandert.
  Ik verdiep me al minstens 15 jaar in de islam en vanaf 2007 heb ik ook de Bijbel bij mijn onderzoek betrokken. Bij alles wat ik ontdek wordt mijn oordeel over de islam harder. Het is geen vooroordeel, daarvoor weet ik er inmiddels te veel van. Het is een oordeel.
  Met de vraag: Ẅat is voor jou een echte soenniet” geef je al aan dat je dat zelf ook niet weet. Elke soenniet denkt en doet anders. Levensgevaarlijk, zoals ik al eerder zei.
  De wereld zou toch van soennieten mogen verwachten dat ze consequent zijn en dus: te vertrouwen, maar iedere soenniet kan blijkbaar zeggen: “Deze hadith vind ik onzin, daar houd ik me niet aan, ik zoek wel een andere die beter in mijn straatje past.
  Voor een buitenstaander een grote chaos.
  Ik concentreer me op de inhoud van de koran en onderzoek wat de moslim daarmee doet. Wat ik zie stemt me niet optimistisch.
  Wat men Arnoud van Doorn heeft wijsgemaakt waardoor hij overstag ging weet ik niet. Je kunt mij niet wijsmaken dat hij (in zijn hart) salafist is en vermoedelijk heeft hij alweer spijt van zijn keuze. In anderhalf jaar kan níémand zo’n keuze maken. Het was bijzonder lichtzinnig, maar misschien had hij andere redenen. Ik heb hem er wel eens over ondervraagd maar hij is nog niet toe aan een uitleg.

 42. @Leon

  Als je alle anarchisten en socialisten als Stalin, Pol Pot en Mao buiten beschouwing laat heb je volkomen gelijk.

 43. @Ellie: “Elke soenniet denkt en doet anders. Levensgevaarlijk, zoals ik al eerder zei.”
  Huh? Denkt niet ook elke christen anders, en is dat dan ook ‘levensgevaarlijk’? En hoeveel schisma’s kent het christendom wel niet, die zijn bijna niet te tellen.

  “… maar iedere soenniet kan blijkbaar zeggen: “Deze hadith vind ik onzin, daar houd ik me niet aan, ik zoek wel een andere die beter in mijn straatje past.”
  Dan is er discussie binnen een geloof, is het weer niet goed. Door velen wordt de mogelijkheid tot discussie over geloofskwesties juist gezien als een teken dat verlichte idealen hebben postgevat, maar jij hebt daar kennelijk niet zo’n boodschap aan.

  Overigens doe je zelf ook aan cherrypicking door alleen boeken te lezen die in je straatje passen. Er staan in elk geval hele andere dingen in dan in wat ik zoal lees. Maar iedereen zou gewoon dezelfde boeken moeten lezen, begrijp ik uit je betoog.

 44. Treurig hoor, Ellie.
  Al 15 jaar bezig en nog steeds weinig geleerd …

  Je kan de vraag ook anders stellen: wat is voor jouw een echte gelovige? Die vraag is voor elke individuele christen, jood, moslim, hindu, sikh, boeddhist, etc. te stellen. Wat is de echte agnost, de echte atheïst? Zelfs daar zijn er verschillende stromingen en individuele waarnemingen.
  Jouw probleem, en dat van vele fundamentalisten, radicalen en extremisten, is dat je weigert de mens in zijn individuele waarde te schatten en steeds probeert mensen in soorten in te delen. Heb je zo’n sterke behoefte de wereld middels categorisering nog enigszins overzichtelijk te houden?

  En ik ben nog steeds benieuwd naar je eerder genoemde reactie.

 45. Joke Mizée,
  Hoeveel aanslagen hebben Christenen gepleegd? Ook 23.000 (sinds 11-9-2001) net als de moslims deden? En verwacht je nog meer aanslagen van die radicale christenen?

  Je zult het niet meemaken dat deze discussies leiden tot verlichting. Het lijkt er eerder op dat er met elke afsplitsing weer een stapje terug naar de middeleeuwen gezet wordt. Men wil terug naar de bron, naar het jaar 632.

  Je mag lezen wat je wil, reclame voor, of waarschuwingen tegen de islam. Ik adviseer je wel om eerst de koran eens kritisch te lezen.

 46. Cornelis,
  Hoe iemand zijn geloof beleeft is zijn eigen zaak. Het probleem met de moslim is dat hij geen fouten kan maken. Al zijn zonden worden hem bij voorbaat vergeven.
  Hij kan vreedzaam, menslievend, behulpzaam, gul, kortom een goed mens zijn, maar het is hem ook toegestaan om te liegen, te stelen, wapens te dragen èn ze te gebruiken.
  Het is terug te vinden in de Koran: Er is geen zonde zo groot, de vergeving van Allah is groter.
  Met andere woorden: Alles mag.
  Terwijl de christenen 10 gouden regels hebben meegekregen: Gij zult niet dit, gij zult niet dat, krijgen de moslims alle ruimte. Het maakt niet uit, Allah vergeeft je tòch wel…
  Het ergste is: deze regel is alom bekend in de moslimwereld. Men geeft het aan elkaar door. (Zo heb ik er van gehoord.)

 47. @Ellie: Wat is je bron voor die 23.000 en hoezo waren het ‘de moslims’ die het deden? Is het niet gewoon zo dat die aanslagen plaatsvonden in een geografisch gebied waar tamelijk veel moslims wonen, maar waarvan verder moeilijk te zeggen valt in hoeverre het motief religieus was (of zelfs maar of de daders überhaupt moslims waren)? Volgens eenzelfde grove methode zou je Europa kunnen aanduiden als een groep ‘christelijke landen’. In Europa vinden jaarlijks gemiddeld zo’n 300 aanslagen plaats, waarvan hooguit 1 of 2 iets met de islam te maken hebben. De rest zou dan met enige fantasie onder de noemer ‘christelijke aanslagen’ kunnen vallen – maar het is natuurlijk onzinnig om zo’n sommetje te maken.

  In elk geval zijn probleemlanden als Nigeria, CAR, Somalië en Soedan beslist geen moslimlanden (maar gemengde) waar het geweld toch echt wederzijds plaatsvindt. Natuurlijk zijn het altijd ‘de anderen’ die ermee zijn begonnen, dus het ligt er maar net aan aan wie je die vraag stelt wat voor antwoord je krijgt.

 48. Joke,
  Er zijn mensen die de moeite nemen het bij te houden. Toen de teller enkele jaren geleden op 18.000 stond waren het er gemiddeld 5 per dag, maar daarna liep het soms op tot wel 30 per dag. De bronnen kunnen opgevraagd worden bij: http://www.thereligionofpeace.com/
  .
  Het lijkt me inderdaad onzinnig dat er 300 aanslagen per jaar in Europa plaats vinden waar voor 99% christenen (of ongelovigen) verantwoordelijk zijn. Graag een bron.
  .
  Somalië is 100 % moslim. Soedan 73 %. Nigeria 50 % maar de moslims doen hun uiterste best daar 100 % van te maken… De Centraal Afrikaanse Republiek was door de 15 % moslims die er wonen, overgenomen, compleet met de installatie van een islamitische president. De resterende 85 % is in verzet gekomen. Neem het ze eens kwalijk.

 49. Mag ik even heel erg hard lachen Ellie ?

  Je post een totale haatsite en beweert dat dat actuele en correcte informatie is.

  Je kan ook nog lid worden van de EDL fanclub in Engeland. Of andere conspiracy sites gaan bezoeken.

  Misschien kan je lid worden bij een Neo Nazi club, die doen tegenwoordig ook veel anti-Islam dingen, daar vind je veel gelijkgestemden.

  Of ga bij de PVV. Zien we je binnenkort in de Kamer je onzin verkondigen.

  Je bent echt ongelofelijk Ellie. Ongelofelijk dom, ongelofelijk racistisch en ongelofelijk bang voor de Islam.

  Triest.

 50. @Ellie: Dat er 300 (het is ook wel eens 400 geweest, de lijn is dalende) aanslagen per jaar worden gepleegd in Europa, is gebaseerd op de jaarlijkse rapporten van Interpol (of Europol of hoe het inmiddels ook precies mag heten). En iemand die er regelmatig op gewezen heeft dat islamitische aanslagen daar een verwaarloosbaar deel van uitmaken is bv. terrorisme-expert Edwin Bakker van o.m. Clingendael. Dat ik die aanslagen vervolgens ‘christelijk’ noemde, was slechts als analogie naar wat ik nog steeds vermoed dat de methode is geweest achter het getal van 23.000 aanslagen wereldwijd die aan moslims toe te schrijven zouden zijn. Die Europese minderheden die nogal eens aanslagen plegen, zijn die niet veelal christelijk, katholiek zelfs? Maar terecht worden dat geen christelijke of katholieke terreurdaden genoemd. Dus nogmaals, waarop is gebaseerd dat die 23.000 aanslagen geïnspireerd zouden zijn geweest door de islam?

  De Afrikaanse landen die ik noemde liggen langs een lijn waarlangs, als je ‘m doortrekt via Indonesië en Maleisië naar de Philippijnen, meer dan de helft van alle moslims wonen, maar ook 60% van alle christenen. In Nigeria is het geweld net zo goed van christenen afkomstig als van moslims. Verzamel je trouwens ook aantallen van door christenen platgebrande moskeeën, of dat niet? Onze media schrijven er niet over, en daardoor valt het niet zo op. (Vrij naar Elma Drayer: als christenen moslims ombrengen, dan blijft het stil.) Het heeft vaak in de kern niks met religie te maken, maar zo pakt het wel uit. In de CAR bv. is het overwegend islamitische noorden veel armer dan het vaak christelijke (50% is christen, niet 85% zoals je eerder schreef, er zijn meer dan 2 opties) zuiden. Het is vanwege zijn corruptie dat de vroegere president is afgezet, maar dat hoofdstuk laat je buiten beschouwing. Een goed artikel over waarom het in de kern geen religieus conflict is, is dit: https://decorrespondent.nl/686/-waarom-is-er-oorlog-in-de-centraal-afrikaanse-republiek/29889706-99fea027. Maar jij vernauwt alles tot religieuze conflicten, doordat je politieke en andere factoren (droogte, armoede etc.) straal negeert.

 51. “Met andere woorden: Alles mag.”
  Geldt voor katholieken. Biechten, bidden, klaar.
  Als alle moslims alles mogen zou de islam geen lang leven beschoren zijn, nietwaar?

  Maar als je al 15 jaar ijverig de koran bestudeerd, waar blijven dan de soerennummers betreffende de verkrachting van ongelovige vrouwen en het afslachten van ongelovigen?

  Je antwoorden worden steeds slapper, je argumentatie krakkemikkiger en je bronnenvermelding blijft nog steeds uit. Met als eenzame dieptepunt een haatbaardensite als bron nemen, terwijl die site, net zoals PI, jihadwatch, pamelageller, etc., zelf nauwelijks of nooit, of twijfelachtige bronnen vermelden.

  Ik snap niet dat je zelf niet door hebt, hoe je geradicaliseerd wordt en wel met dezelfde truucjes en foefjes waarmee sommige moslims, of aanhangers van andere religies en ideologien zich laten radicaliseren.
  Pas toch op, jongen! Het is gif voor je ziel en voor de maatschappij.

 52. Jan Jaap,
  Het allerlaatste wat je zegt komt in de buurt van de waarheid: Jullie zijn zo verschrikkelijk politiek correct, dat je nooit zult (willen) weten hoe bang je moet zijn voor de islam.
  52 landen hebben door schade en schande ondervonden hoe dom ze zijn geweest om de Arabieren binnen te laten. Tientallen culturen vernietigd en wat kregen ze er voor in de plaats?
  Wat zou ik toch graag willen dat jullie gelijk hebben en dat uiteindelijk zal blijken dat er helemaal niets mis is met de islam. Dat islam écht vrede betekent en dat moslims er helemaal niet op uit zijn een griezelig kalifaat te stichten. Echt, ze lachen zich ’n hoedje over jullie naïviteit.
  Als jullie klein- en achterkleinkinderen een islamitische onderwijzer krijgen waardoor de islam er bij hen met de paplepel ingegoten wordt, valt er niets meer aan te veranderen.
  Maar de tijd zal het leren. Oud Hollands spreekwoord: Wie niet horen wil moet voelen.

 53. Joke Mizée
  Oke, er waren 294 aanslagen in 2009, voornamelijk gepleegd door separatisten, de ETA en de afscheidingsbeweging op Corsica. Wat er niet bijverteld wordt is dat er slechts 7 doden vielen. In de jaren er voor zelfs nog minder. Vergelijk dat maar eens met aanslagen in Pakistan en Irak.
  In Madrid in 2004 alleen al waren het er 191. Dat maakt pas indruk.
  Waarom zou het aantal van 23.300 niet kloppen? Ik heb ’n tijdje meegeteld via internationale kranten en Oosterse tv, en ik kan je verzekeren dat die 23.300 (mocht het een schatting zijn) als schatting nog aan de lage kant is.
  .
  Heb je je eigen linkje wel gelezen? :

  “In maart 2013 werd president Bozizé afgezet door een samenwerkingsverband van islamitische rebellen uit het noorden van de CAR. Deze zogenoemde Séléka (Séléka betekent ‘alliantie’) namen diezelfde maand met ogenschijnlijk gemak de hoofdstad Bangui in en installeerden daar hun leider Michel Djotodia als nieuwe president. Djotodia bleek echter in de praktijk nauwelijks grip te hebben op de Séléka-rebellen. NRC Handelsblad omschreef de groepering als ‘een allegaartje van islamitische extremisten, gewone misdadigers, economische gelukzoekers, stropers en gerekruteerde kindsoldaten.’

  De plunderende Séléka richten zich vooral op de christelijke meerderheid in het zuiden van de CAR. En zo kreeg het conflict steeds meer een religieus karakter. Om hun dorpen te verdedigen begonnen de christenen zich te organiseren in kleine gevechtseenheden: de zogenoemde Anti-Balaka-strijders. Toen die strijders in december ook de hoofdstad aanvielen om de Séléka te verdrijven, werd een spiraal van wraak en wederwraak tussen moslims en christenen in gang gezet. Burgers sloegen op de vlucht of wapenden zich met geweren en machetes.

  Inmiddels is Séléka verdreven uit de hoofdstad en heeft voorman Djotodia onder regionale druk van onder meer Tsjaad afstand gedaan van het presidentschap.”
  .
  De policor NRC weet het leuk te vertellen. Ik durf te wedden dat die hele kliek “gewone misdadigers en economische gelukzoekers” gewoon uit het noorden afkomstige moslim waren.
  .
  Tussen haakjes: dat plunderen hebben de moslims geleerd van hun grote leider die het plunderen blijkbaar makkelijker vond dan het bedrijf van zijn echtgenote Khadija draaiend te houden…
  .
  Natuurlijk telt die armoede en ellende in CAR ook mee, maar het belangrijkste probleem van dit moment voor de christenen en andere stammen zijn de extremistische islamieten, die naar het voorbeeld van Boko Haram, de macht wilden overnemen en daarom dood en verderf zaaien, de reden waarom de christenen (en de rest) (eindelijk) in opstand zijn gekomen…
  .
  Ik verzamel geen gegevens van door christenen platgebrande moskeeën maar weet wel dat dat in India aan de orde van de dag is, alsook in Afrika.
  Er zijn toch echt mensen op deze aarde die het gevaar van de islam wèl zien en er het liefst vandaag vanaf zouden zijn.

 54. Wanneer gaat ellie exit?
  Duurt lang deze islamkritiek propagandistische lange stukken.
  Lijkt wel of hans jansen,pamela gelder,of de teaparty hier zit te trollen..

 55. Cornelis,
  Met dit verschil dat de katholieken 10 gouden leefregels hebben meegekregen waar ze zich aan moeten houden.
  Moslims hebben die regels niet en hoeven ook niet te biechten, wat voor katholieken ook weer een belangrijke rem is om “te zondigen”.
  Dit zul jij wel weer niet weten, maar 100 jaar geleden nam de elite liever katholieke dienstmeisjes in dienst omdat die van hun geloof niet mochten stelen. En dat deden ze dus ook niet.
  .
  “Als alle moslims alles mogen zou de islam geen lang leven beschoren zijn, nietwaar?”
  Denk je dat?
  Als ze niets mochten zouden ze allang uitgeroeid zijn net als (door de eeuwen heen) de christenen in islamitische landen.
  .
  Mijn bron is de Koran. Lees dat boek.
  Ik ben niet radicaal, ik ben realistisch. Ik leg jou je toekomst uit.

 56. Neel,
  Ik ga al hoor.
  Ik wens Krapuul succes met mensen als jij. Daar moeten we ’t van hebben.

 57. Dankje ellie,

  En niet alleen van mij maar van de goede schrijvers hier en ook mensen die geen pvv aanhangen of anti islam propaganda willen uitstorten daar zijn al duizenden fora voor op internet.

  Het is genog ellie oke jij bent anti islam nou jouw zaak maar laat de mensen van krapuul met rust deze hobby van jou op te dringen..bekeren zijn andere sites voor al mensen bekeerd zouden willen worden,en als mensen over de islam willen weten kopen ze wel een koran of vragen dat aan moslims zelf…van jou kant komt alleen die haat,kritiek,bekering en anti moslimspropaganda…..de mensen zien zelf en horen en merken wel hoe de wereld in elkaar steekt…..jouw verkondiging van religie heb je nu wel duidelijk gemaakt.

 58. “Mijn bron is de Koran. Lees dat boek.”
  Allang gedaan, evenwel een tijd geleden. Misschien moest ik maar weer eens, bijbel ook trouwens.
  Het blijft opvallend dat je maar matig op mijn aanmerkingen ingaat, maar het zij zo.
  Prettig en lang leven nog.

 59. @Ellie: Het achterliggende motief achter de aanslagen in Madrid was de Spaanse deelname aan de inval in Irak. Heb je enig idee hoeveel burgerslachtoffers daarbij zijn gevallen? (De bijbel staat trouwens ook bol van de plunderingen, dat zal Bush ongetwijfeld hebben geïnspireerd.)

  Bozizé was een corrupte dictator, en dus kwam het noorden op een gegeven moment in opstand. Het had ook andersom kunnen zijn, dat je een islamitische dictator had gehad waartegen bv. de christenen uit het zuiden in opstand zouden zijn gekomen – maar het betrof hier dus een christelijke dictator. Enfin, korte tijd later waren dus de rollen omgedraaid, toen zijn opvolger uit het zadel was gewerkt door de Anti-Balaka, waarvan we weten dat ze ‘christenen en animisten’ zijn, en wat doen die? Ze plunderen, moorden en verkrachten mogelijk nog erger dan de Séléka. Waar zouden ze dat nou vandaan hebben, een specifieke geloofsinstructie soms? Of zou het iets universeels kunnen zijn, wat onder bepaalde omstandigheden – maar duidelijk niet onder 1 bepaalde religieuze categorie – voorkomt?

  Wat jij steeds hardnekkig buiten beschouwing laat is dat het steeds om politieke conflicten gaat. Religie is hierin slechts een rode haring. Niemand zou het immers in z’n hoofd halen om te concluderen dat de wreedheden van de Anti-Balaka door hun geloof zijn ingegeven. Je slaagt er maar niet in om uit de doeken te doen waarom we bij moslims wel die link zouden moeten leggen, terwijl we dat bij alle andere geloven niet (of in elk geval nooit klakkeloos) doen.

 60. Jeroen,
  Als ’t moet… Je zegt ’t maar.
  Het viel me niet eens tegen dat je me er niet meteen uitgooide vanwege het tegen de stroom in roeien. Misschien omdat ik je stof tot nadenken gaf? Kun je je jouw achterkleindochters al voorstellen in een (vrijwillig gedragen) boerka?
  Nog één opmerking: Dat Al Bakrastani (de niet geïntegreerde maar geuitergreerde Nederlander) niet protesteert, mijn verhaal niet ontkent, niet ontkracht, een reactie op mijn beweringen zelfs opvallend ontwijkt is een teken aan de wand.

 61. Nogmaals Ellie . de Aarde draait rond de zon , niet rond jouw .. . maar om maar even je leugens te ontkrachten : In alle Moslim landen vind je nog Christenen en Joden in andere gebieden weer Hindoes en andere geloven .. Tariq Aziz , de rechterhand van Sadam Hussain was een Christen

  De Joodse gemeenschap in Iran groeit zelfs omdat naar “israel : geemigreerde Joden terugkeren

  Egypte heeft na 1400 jaar Islam nog steeds een omvangrijk Christelijk bevolkingsdeel ..

  Kijk daarintegen eens naar de gebieden die door de door jouw als voorbeeld van tollerantie aangedragen katholieken zijn ver/ heroverd , waar zijn de Moslims en ook de Joden van Spanje , Portugal , Sardinië en Malta ??

 62. “Nog één opmerking: Dat Al Bakrastani (de niet geïntegreerde maar geuitergreerde Nederlander) niet protesteert, mijn verhaal niet ontkent, niet ontkracht, een reactie op mijn beweringen zelfs opvallend ontwijkt is een teken aan de wand.”
  Lukas 11:23

 63. Wist ik niet dat Al Bakra een “maar” geuitrgrtgrtgrhgrghrrghrhhhrrgrrr Nederlanders was, volgens Ellie, wat dit ook moge betekenen. Echt niet.

  Eens met Jeroen over die 5 seconden.

 64. Ellie, je blinde angst voor de Islam is ongegrond. Als je blinde angst alléén de extremistische en fundamentalistische variant betrof zou het nog enigszins te begrijpen zijn maar je schaart alle Moslims over één kam door hen allemaal Arabieren te noemen. Wellicht weet je niet dat een iraniër of zelfs een Marokkaan Arabier noemen mogal beledigend is voor hen.

  Ik heb heel wat vrienden die het Islamitische geloof belijden. Die weten ook dat ik zelf Polytheïst ben en niet in maar één God hoef te -of wil geloven.

  Ben nog steeds niet doodgemaakt, ga gezellg bij hen op de thee en discussieer over allerlei wereldse problemen en over Monotheïsme met hen, en dat terwijl openlijke Shirk in de quor’an niet echt gewaardeerd wordt. Soera 109, lees die maar eens goed door. Wellicht leer je dan nog iets over tolerantie.

  Zoals anderen hier jou kritiek geven zo benoem ik gewoon wat je bent. Een racist vol angst zonder daadwerkelijke kennis van zaken.

  JJBD

 65. Ellie schrijft o.a. “Er zijn toch echt mensen op deze aarde die het gevaar van de islam wèl zien en er het liefst vandaag vanaf zouden zijn.”

  Eindelijk komt de pvv aap uit de mouw, na een hoop onzinnig geblaat.
  Mijn zoon en schoondochter zijn trouwens moslim en ik ben trots op ze.

 66. “Mijn zoon en schoondochter zijn trouwens moslim en ik ben trots op ze.”
  In de ogen van Ellie waarschijnlijk bloedschande.
  Heel goed, tonnie. Jammer dat de trots op jouw zoon en schoondochter nog steeds niet, of steeds minder, normaal wordt gevonden.

 67. Al Bakrastani,
  Voor de moslim draait de aarde niet om de zon maar anders om. 😉 En beide draaien om Allah.
  Natuurlijk vind je in alle moslimlanden nog christenen maar je moet niet vragen in welke omstandigheden. http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3270907/2012/06/14/Vuilnis-verzamelen-met-trots-in-Cairo.dhtml
  Ik verzeker je dat zij op eigen kracht hun situatie iets verbeterd hebben. Niet dankzij de moslims die hen letterlijk als oud vuil behandelen.
  .
  Hindoes in Pakistan hebben het bijzonder moeilijk. Ze worden er nog onverminderd vervolgd.
  .
  In Saudi Arabië worden velen als slaaf gebruikt. Ze gaan er vrijwillig heen maar worden uitgebuit.
  .
  Tariq Aziz was een christen idd, net als veel andere regeringsleiders in het Irak van sjiiet Sadam, de meesten zijn vermoord door boze soennieten. De christenen kregen problemen met de moslims op de dag dat Sadam er uit gewerkt werd.
  Nu vind je er bijna geen christenen meer. De laatsten worden ook nog verdreven of vermoord.
  .
  Iran is sjiitisch, maar heeft toch àl z’n Joden er uit gewerkt, op één na. Dat er nu weer énkele terug mogen keren is een teken dat sjiieten zo kwaad nog niet zijn. Verdraagzamer dan soennieten.
  .
  Spanje is een land dat, naar het voorbeeld van de (ruim 700 jaar) in hun land levende moslims, hard geworden is. Maar tevens weerbaar.
  Een restant van die hardheid is nog: het stierenvechten en de behandeling van honden.
  Langzaam komt daar nu verandering in.
  Dankzij de geërfde middeleeuwse hardheid begonnen de katholieken flink om zich heen te slaan en werkten alle andersdenkenden geleidelijk het land uit. Tolerantie hadden ze in die 700 jaar genoeg getoond… Het jaar 1482 was een mijlpaal. Google weet er meer van.
  .
  Je hebt nog steeds niet aangetoond dat ik lieg.

 68. Cornelis,
  Geen idee wat je bedoelt: Lucas 11:23 Wie niet voor mij is, is tegen mij.

 69. Jan Jaap,
  Alleen ‘n berber Arabier noemen is een belediging.
  Berbers zijn nakomelingen van Joden en Christenen.
  De rest is er trots op. Net als bij voorbeeld de Afghanen.
  .
  Natuurlijk ben je nog niet doodgemaakt. Stel je voor dat men daar nu al aan zou beginnen. Men wacht nog wel 50 jaar (In het meest gunstige geval)
  .
  Sura 109.6 is een vers uit de Mekkaanse periode en geabrogeerd door de verzen uit Medina. Dat betekent: afgeschaft.
  .
  Leer het nou eens: de islam is geen ras. Ik geef geen kritiek op een ras.

 70. tonnie,
  Zij helpen dus mee van dit land een islamitisch land te maken.
  Binnen enkele tientallen jaren is het zo ver, compleet met christenvervolgingen. Bedank ze maar.

 71. Jan Jaap,
  Over islamitische vrienden gesproken, de Christelijke Armenen hadden ook islamitische vrienden. Echt waar!
  In 1915 werden ze door diezelfde vrienden uit hun huizen gehaald, gruwelijk vermoord en/of lopend door de woestijn de dood in gedreven door ALLE andere Turken.
  2 miljoen, In die tijd waren 30 % van de inwoners Christen. Nu? 0,2 %
  Ataturk verdient de eer die hem later toegezwaaid werd eigenlijk helemaal niet.

 72. Zolang het wordt toegelaten zit ellie hier haar EIGEN religie te verkondigen en hoe.
  Een jehovagetuige is er niets bij……maar ik denk dat het wel genoeg is.
  Zit hier het evangelie a la pamela en extreme amerikaanse televisie dominee te verkondigen….en zo laaaaaaaaang.

  Zonde van krapuul.

 73. Een waus die de ene religie probeert zwart te maken ten behoeve van of eigen religie of als duivel proberen anderen te mobiliseren om de islam aante pakken…de duivel beloofde god dat hij of zij zou proberen alle gelovigen hoe dan ook…via ellie? Van het rechte pad af te houden.
  Dag ellie je hebt doorzettingsvermogen zoals het een evangelist of jehovagetuige betaamd..ken je jennie goeree nog?ook zo meissie

 74. Joke Mizée,
  Ik betwijfel of dat waar is. De Soennieten moeten dolblij geweest zijn dat ze van hun sjiitische dictator af waren. Ze trokken zelf zijn standbeeld van de sokkel…
  Er zijn niet meer dan enkele duizenden slachtoffers gevallen bij de inval. De overige slachtoffers (honderdduizenden) zijn gevallen door de Iraki’s zelf, die hun kans schoon zagen dankzij de plotselinge vrijheid.
  Neem de leiding weg en het hek is van de dam, zei ik eerder.
  De bijbel staat bol van de plunderingen, zeg je.
  Dat is toch dat boek waar de islam naar terug gekeerd is?
  Haat en geweld zijn door de nieuwe bijbel (het NT) afgeschaft, maar sommige “christenen” (waaronder NIET Bush wat een nep-christen is,) maken nog weleens de fout om niet het NT maar het OT als voorbeeld te nemen voor hun handelingen.

  Ik weet dat het in het corrupte CAR-land ook een ander had kunnen zijn, maar feit blijft dat de islamieten hun kans schoon zagen (precies zoals het in alle andere (toekomstig geheel islamitische) landen ook gegaan is) de reden waarom zij hun eigen leiding kozen.
  .
  Misschien is het geweld in die landen iets universeels en misschien is het voor de Afrikanen wel heel goed dat de islam wil proberen om betere mensen van hen te maken. (Dat mag ik natuurlijk ook weer niet zeggen want dan discrimineer ik christenen en andere stammen…) maar in Nigeria is dat een belangrijke reden om het land te islamiseren.
  De BBC heeft er een mooie reportage over gemaakt.
  Dat het de islam is die de taak van het opvoeden op zich genomen heeft vind ik minder… In vorige eeuwen hebben de missionarissen goed werk verricht o.a ook met het terugdringen van FGM. Die nu weer de vrije hand krijgt dankzij de islamieten.

 75. Le Roi danse,
  Zolang er mensen zijn die benieuwd zijn naar mijn visie…
  Als ik moet stoppen moet de baas het maar even zeggen. Ik gehoorzaam wel.

 76. Jeroen,
  Ik heb de regels gelezen en heb er niet één overtreden, voor zover ik dat kon beoordelen.

 77. Ellie, van mij mogen ze jou vervolgen, graag zelfs. wat een dom gekakel! iemand benieuwd naar jouw visie? hoe kom je daar in ’s hemelsnaam bij?

 78. Cornelis, je hebt haar reactie wel gezien – misselijkmakend. En dan heb ik nog niet eens vermeld dat ik 4 kleinkinderen heb, ook moslims… mooi he.

 79. Even een kleine correctie : Scheert over één kam en schaart onder dezelfde noemer. Kon ik niet meer editen.

  Ellie.

  Ik zeg dat je een racist bent omdat je het over al die Arabieren had in een reactie.

  Je bent gewoon doodsbang voor de Islam. Dat is wel duidelijk. Je realiseert je ook niet dat de Islam nu op het punt zit waar de Katholieken en Protestanten in de 16e eeuw zaten. Reken maar uit.

  Moet ik even gaan beginnen over alle volkenmoorden die door de Katholieke Kerk met haar geloof zijn begaan ? De heksenverbrandingen door Protestanten? De uitmoording van een heel volk door Abraham en zijn kornuiten ? Het feit dat God zegt in de Bijbel:
  “Van alle Goden ben ik de belangrijkste en de enige ware” ?

  Wees tegen het Monotheïsme in al haar aspecten. Dat zou ik nog kunnen begrijpen.

  Maar wat je doet is zinloos. Wij zijn niet bang. Nu niet en ook over 50 jaar niet.

  Je kan roepen wat je wilt over de radicale Islam en haar radicale volgelingen. Denk je nu echt dat zij het Westen gaan overnemen ?

  Één echt verkeerde actie van dat hele ISIS en wat andere Jihadistengroepen en er gaan atoombommen op. Turkije aanvallen ? NAVO grijpt in. Israel aanvallen ? Atoombom.
  Saudi Arabië heeft net 30.000 man naar de grens gestuurd. En dat leger is echt wel professioneel, net als dat van Jordanië en Egypte.

  Je maakt je bang om niets. Je doet mee en bent volledig betoverd door de anti-Islamitische haat en angstcampagne die door grote geopolitieke stromingen de wereld in wordt gegooid. Denk je echt dat gematigde Islamieten Jihadisten aan de macht willen zien en middeleeuwse Sharia willen ? Weet je hoeveel bier Islamieten drinken ? Ook in Islamitische landen ? Weet je hoeveel porno Islamieten kijken ? Ga eens naar een videotheek en vraag wie de meest heftige DVD’s huren.

  Echt Ellie. Ik heb medelijden met je. Serieus.

 80. @Ellie: Wat Irak betreft: ik zou er niet al teveel van maken dat ‘de’ soennieten (waar haal je dat toch steeds vandaan, die belachtelijke generalisaties) Saddams standbeeld omver haalden, dat wordt vrij algemeen gezien als een doorzichtig propagandafilmpje van VS-makelij. De Baath partij was seculier en de soennieten werden door hen niet achtergesteld – dit in tegenstelling tot (wat men zegt over) de situatie zoals die na Saddam ontstond. En met name Al-Qaida, en die zouden de aanslag in Madrid immers hebben gepleegd, had bij mijn beste weten niets tegen Saddam. Was het niet juist vanwege vermeende innige banden tussen die 2 dat Bush besloot Irak binnen te vallen? De honderdduizenden slachtoffers van na de inval zijn helemaal niet grotendeels door de Iraki’s zelf veroorzaakt. Was het soms Irak dat steden als Falluja heeft gebombardeerd? Zelfs als je denkt dat de interim-premier daar de verantwoordelijkheid voor droeg, dan was hij slechts de marionet die door de invallers op het schild werd gehesen.

  Als je denkt dat haat en geweld niet bij het christendom horen, hoe komt het dan dat de afgelopen 2000 een beeld schetsen dat eerder op het tegendeel wijst?

  W.b. de CAR: “maar feit blijft dat de islamieten hun kans schoon zagen [..] de reden waarom zij hun eigen leiding kozen.”
  Ja, en daarvoor hadden de christenen hun eigen dictator, die de islamitische bevolking onderdrukte. Het heeft toch echt meerdere facetten dan die ene die jij er steeds tussenuit plukt.
  En Nigeria idem dito: er zijn daar net zo goed hele gewelddadige christelijke milities. Eliza Griswold, die 7 jaar door dat rijtje landen heeft gereisd, sprak daar met militante geestelijken van beide zijden, en die deden niet voor elkaar onder. En wat is dat inderdaad voor complete nonsens om te stellen “misschien is het voor de Afrikanen wel heel goed dat de islam wil proberen om betere mensen van hen te maken” – dat geloof je toch zeker zelf niet? Kennelijk ben je van mening dat van geweld niet per se een negatieve werking uit hoeft te gaan, zo proef ik uit die woorden.

 81. Ik geloof er overigens er geen bal van dat Ellie een vrouw is.
  Ik denk eerder aan een man met een goede middelbare opleiding. Wel slim genoeg om de bekende haatsites op te zoeken, maar dom genoeg om die zooi ook nog te geloven. Zeker geen hoogvlieger.

 82. Ellie noem ik voortaan Eli. Zal wel Likoed Nederland zijn, ofzo.
  Jeroen, ik doe even precies hetzelfde als Eli: fact-free gissen en het resultaat als DE WAARHEID verkondigen.

 83. Jeroen,
  Of wil je helemaal niets meer ziet? Mijn laatste antwoord aan Jan Jaap is verdwenen tijdens het verzenden. Geblokkeerd of gewoon een foutje?
  Ik bezoek trouwens nooit haatsites. Ik moest nog goed zoeken naar het bewijs voor die 23.300 aanslagen.
  Maar bedankt dat ik de kans heb gekregen iets uit te leggen over het gevaar dat het westen bedreigt.

 84. Ellie,waarschuwde je maar voor ECHT gevaar….
  Wat jij verkondigt is door jouw sekte dna in jouw denkwijze gepland,en op robot secu zombie achtige wijze roep jij uit wat in die sekte is voorgeprogrammeerd.

  Wij hier op krapuul vegen ons poepgaatje ermee af omdat we weten dat mensen door sekten en dogma inbrengingen enorm psychotisch de ingebrachte leugen propaganda haast met angst en alsof hun leven er van afhangt die koppige denkbeelden aan de man brengen.

  Het feit is dat robots als jij gewoon weg dit WILLEN geloven zoals wishfull thinking omdat uit haat afgunst en het volgen van de sektedenkbeelden jij niets anders wil denken wat jij zelf wilt…en dit met tot uitputting toe verdedigen..
  Wij weten het ellie,maar helaas we kunnen niets voor je doen.

  Je bent nu al waarschijnlijk dolgelukkig dat wij hier allemaal zowiezo jouw gerief hebben gelezen,DAT is het al alleen waar jij het voor doet.
  Het beste is meteen bij reageerders als jij met het voornemen om websites te bevuilen en jouw problemen te storten gewoonweg meteen blokkeren.

  De wanhoop staat je nader merk ik uit je zoektocht naar een luisterend oor en een zielsmaatje die jouw problematiek deelt en ook beleeft.
  Heaven forbid dat wij dat gaan doen.

 85. Cornelis.
  Appear to be undercounts… Gelezen? betrouwbare voorspelling hoor. De teller staat in Nederland in 2014 al bijna op 7 %
  En dan tellen ze de talrijke bekeringen en hun nazaten nog niet eens mee…

 86. Cornelis,
  Dat staat in superkleine lettertjes onder de colom: Ëstimated number of muslims 1990 – 2030
  Officiële cijfers over 2014 zijn nog niet voorhanden, maar officiële cijfers bestaan niet eens. Men geeft zelf toe dat het schattingen zijn. Enkele jaren geleden hebben ze hun schattingen ook nog naar beneden bijgesteld. Informatie daarover uit 2006: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2007/2007-2278-wm.htm en http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/ACE89EBE-0785-4664-9973-A6A00A457A55/0/2007k3b15p48art.pdf Let op het geschatte secularisatiepercentage van 15… Wishful thinking.. OMG!
  Cijfers 2011-2012: 6 % http://www.forum.nl/Portals/0/factsheets/Moslims-in-Nederland-2012.pdf Lees vooral even verder. Volgens ’t CBS zou het percentage “onder bepaalde omstandigheden” in 2050 24 % kunnen zijn. Al achten zij dat niet waarschijnlijk.

 87. Over percentages Ellie.

  Weet je hoeveel Joden er in Nederland wonen ?
  Negers ?
  Turken ?
  Marokkanen ?
  Arabieren ?
  Katholieken ?
  Protestanten ?
  Blanken ?
  Chinezen ?
  Japanners ?

  Et cetera et cetera.

  Jouw denkwijze is niet alleen dom, ze is ook nog eens extreem gevaarlijk.
  Gevaarlijk in de zin van Allgemeine SS gevaarlijk.
  Kz Überwachungskommando gevaarlijk
  Gestapo gevaarlijk
  SD gevaarlijk.

  Je bent gewoon een rechts-extremist.

  Denk maar niet dat wij ons laten indoctrineren, je blijft een roepende in de woestijn.

 88. Jan Jaap,
  Ik had nog een antwoord op je vorige bericht. Het doorsturen lukte niet tot twee keer toe. Nog eens proberen?
  En ik heb niets tegen buitenlanders, anders zou ik er niet met eentje getrouwd zijn.

 89. Jan Jaap,
  Weet jij trouwens hoeveel moslims er in Japan wonen? En hoeveel kerken er in Saudi Arabië staan? Hoeveel boeddhistentempels in Afghanistan opgeblazen zijn?
  Verdraagzame wereldburgers allemaal.

 90. Leuk allemaal kletsen hier.

  @Ellie “En ik heb niets tegen buitenlanders, anders zou ik er niet met eentje getrouwd zijn.”

  Grappig, omdat ik deze zin aantal keren in verschillende varianten heb gehoord.
  Het ene keer was het een dammetje die had gekozen voor een donkere rijke man. De man vond ze wat moeilijk te handelen, doch de rest was prima.

  Eentje was getrouwd met een Amerikaan en zei bij gelegenheid dat ze toch met een buitenlander getrouwd was.

  Tuurlijk niet vergeten ook degene die importbruidjes binnenslepen.

  En niet vergeten – een Belg is ook een buitenlander.

 91. Ellie heeft gelijk – als je naar de grens gaat en goed omheen kijkt, ga je opmerken dat we overal door buitenlanders omringd zijn.

  Het kan gewoon niet anders zijn dat het ’s een keertje een tsunami wordt.
  Daar is Ellie terecht in haar eigen psychische toestand voor bang.
  Volkomen terecht.

 92. Joke Mizée,
  “De Baath partij was seculier en de soennieten werden door hen niet achtergesteld”
  Klopt. Officieel niet. Maar we weten ook dat er onder Sadam’s bewind honderdduizenden Iraki’s vermoord zijn. Zo hield hij hen onder de duim. We weten ook dat soennieten in de minderheid zijn en zich altijd onderdrukt gevoeld hebben. 1 en 1 = nog steeds 2
  Het westen is zò blind, dat ziet niet eens dat als we Sadam met rust hadden gelaten, er honderdduizenden doden minder waren gevallen, waarvan jij de Amerikanen de schuld geeft.
  In Fallujah zijn 48 Marines en 1200 Iraki’s gedood.
  Precies wat ik zei: De Iraki’s hebben de overige honderdduizenden op hun geweten. Soennieten tegen Sjiieten.
  .
  “Was het niet juist vanwege vermeende innige banden tussen die 2 dat Bush besloot Irak binnen te vallen?”
  Nee. De werkelijke reden waarom Bush Irak binnenviel was het feit dat Sadam de olie niet meer in DOLLARS wilde verhandelen. Daar was Bush doodsbenauwd voor.
  Het draait altijd alleen maar om geld. De rest is een afleidingsmanoeuvre om het klootjesvolk zoet te houden. De VS wilden de olie onder hun bewind.
  Indiërs weten dit wel omdat ze met hetzelfde bijltje hakken.
  (De VS vinden het niet leuk (zacht uitgedrukt) dat India met roepies betaalt voor Iraanse olie. Wat zouden ze dat toch graag veranderd zien.)
  .
  Er zijn tientallen miljoenen slachtoffers gevallen dankzij christenen. Terwijl er in hun boek, het NT, geen opdracht toe gegeven wordt. Integendeel.
  Het geweld uit de oude bijbel is door de nieuwe bijbel afgeschaft, maar door de koran weer ingevoerd, en dat is het grote probleem.
  Het probleem met christenen was juist dat ze afdwaalden van de vreedzame Leer. Bij hen kun je spreken van menselijke fouten. Anders dan bij islamieten die precies doen wat hen door hun boek wordt opgedragen.
  .
  misschien is het voor de Afrikanen wel heel goed dat de islam wil proberen om betere mensen van hen te maken, zei ik.
  “Kennelijk ben je van mening dat van geweld niet per se een negatieve werking uit hoeft te gaan, zo proef ik uit die woorden”
  Hoe kom je er bij dat ik goedkeur dat er daarbij geweld gebruikt wordt of nodig is?
  Ik ben juist fel tegen het geweld dat Boko Haram gebruikt. Dat hebben missionarissen ook nooit nodig gehad.
  Ik zeg wel dat “christenen en andere stammen” het recht hebben zich tegen de oprukkende islam te verdedigen.
  Misschien komt het nog eens zover dat wij dat ook zullen moeten doen. Dan is de ellende niet te overzien. Je krijgt dezelfde puinhoop als we in Libanon, Egypte, syrië, enz. gezien hebben en nóg zien.
  Om even op het “oriëntalisme” terug te komen: Omdat heel west Europa daaraan lijdt, onderschatten we het Midden Oosten en het Oosten. En de rest van de wereld.
  We denken onoverwinnelijk te zijn, dat zoiets ons niet kan overkomen. Wij zijn per slot van rekening superieur… (Over racisme gesproken…)

 93. Sorry Jeroen, meer zeg ik niet. Jammer dat mijn bericht aan Jan Jaap tot drie keer toe in het spamfilter bleef handen.

 94. Ellie , ga nu eerst eens lezen voor je iets brabbel.. Saddam was een Soenniet ( voor zover hij een geloof had ) maar zijn politieke stroming het Baathisme is seculier .. Assad is ook een Baathist , en de Egyptische militairen handelen vanuit een verwante stroming..

  Je verdere betoog ?? Voor paranioide en andere wanen schijnt lithium aardig te werken …

 95. Al Bakrastani,
  Klopt. Al heb ik niet gezegd dat Sadam sjiiet was. (ik had dit idd beter even kunnen controleren.)
  Maar de rest van het verhaal klopt wel degelijk. Bush viel binnen in de tijd dat er veel te doen was over het afschaffen van de dollar als betaalmiddel.
  Hebben we daar later ooit nog iets over gehoord? Nee. Door de dood van Sadam was dat probleem uit de wereld.
  Maar in India speelt dit onderwerp nog steeds.

 96. Cornelis,
  Nee, dat kan niet. In die tijd werd er zelfs te hóóg geschat. Zie andere linkjes….

 97. Doe je huiswerk Eli en kom op met die soera’s.
  Hoe kan ik anders je gewauwel serieus nemen?

 98. Cornelis,
  Als er in 2011 al 6 % zijn, kan het percentage dan in 2014 niet bijna 7 zijn? Of meer?
  Steek je hoofd toch niet in het zand.

 99. Cornelis,
  Tot nu toe had ik geen zin om ze wéér op te zoeken. Dat heb ik al 100 keer gedaan voor ongelovigen zoals jij. Ik heb ook andere dingen te doen, maar misschien vind ik zo even de tijd.

 100. Wederom mist een bron, Eli …
  Maar goed, hier heb ik er nog eentje en dan houd ik met dit deeltje van de discussie op. http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Nederland#Aantallen
  En als je al honderd keer hebt gezocht weet je waar die soera’s te vinden zijn. Als ze dan zijn te vinden. Langzaam twijfel ik daaraan.
  Ik kan dus even goed beweren dat jij een man bent, misschien inderdaad wel geïnvolveerd bij Likoed Nederland, PVV, Stormfront, NVU, of dat soort tinnef. Misschien ben je wel Hans Jansen, je gebruikt in ieder geval wel dezelfde “wetenschappelijke” methodes.
  Ik verklaar dat maar eens tot waarheid, bewijzen hoef ik immers niet te leveren.

 101. Cornelis,
  Vorige bericht te vroeg verzonden. Van die 7 % wil ik geen halszaak maken voordat je daar ook weer over valt. Ik blijf bij “tegen de 7 %”
  Dat ik niet snel bewijzen op kan lepelen komt doordat mijn computer geen aantekeningen kan bewaren, (of ik weet niet hoe het werkt, kan ook)
  Vorige kon dat wel, maar is kapot.
  En liegen over mijn naam doe ik ook al niet.

 102. @Ellie: Saddam maakte tijdens zijn bewind voornamelijk slachtoffers onder Koerden en aanverwante etnische minderheden, zo’n 100.000 in totaal (en geen veelvoud daarvan, wat jij ervan maakt). Sinds de illegale inval door de ‘coalition of the willing’ zijn er volgens sommige schattingen zeker een miljoen slachtoffers gevallen onder de bevolking, meer dan 4 miljoen mensen ontheemd geraakt en het hele land ligt in puin. Die mensen zijn alleen maar van de regen in de drup geraakt, verwacht niet dat zij begrip tonen voor de goede bedoelingen – je weet zelf heel goed dat die er niet waren, dat het er slechts om ging het land te onderwerpen. Maar nu over de aanslagen bij Madrid, want zo kwamen we hier tenslotte op terecht. Al-Qaida zou echt niet speciaal Madrid hebben uitgekozen als Spanje niet betrokken was geweest bij de invasie in Irak. Volgens jouw manier van optelsommetjes maken waren ze, omdat het soennieten zijn, juist blij met de val van Saddam. Dat klopt dus alleen al niet vanwege wat @Bakra al opmerkte, maar Saddam en Bin Laden – al waren er dan geen ‘banden’ die aangetoond konden worden – hadden daarnaast een gemeenschappelijke vijand: Saoedi-Arabië. Hij was dus in OBL’s ogen op z’n minst een ‘goede dictator’ – analoog aan wat Hillary Clinton een keer letterlijk gezegd heeft, nl. dat Saoedi-Arabië weliswaar een dictatuur is, maar ze zijn ‘goede dictators’ want ze zijn onze bondgenoten. Zoals Joris Luyendijk al eens schreef, heeft Al-Qaida het vooral gemunt op dictators die door buitenlandse steun op de been gehouden worden, en plegen zij aanslagen om een wig tussen die 2 te drijven. Zonder die buitenlandse inmenging zou Al-Qaida geen aanslagen plegen, dan zouden ze wrsl. niet eens ontstaan zijn.

  “Het geweld uit de oude bijbel is door de nieuwe bijbel afgeschaft, maar door de koran weer ingevoerd, en dat is het grote probleem.”
  Volgens mij staat nergens in het NT dat dat niet meer geldig is. Maar je overschat gewoon hoezeer mensen zich daardoor laten leiden – het resultaat is immers in beide gevallen hetzelfde.

  “Hoe kom je er bij dat ik goedkeur dat er daarbij geweld gebruikt wordt of nodig is?”
  Omdat ik anders niet kan plaatsen wat je bedoelt met “misschien is het voor de Afrikanen wel heel goed dat de islam wil proberen om betere mensen van hen te maken”. Behalve Boko Haram is er daar niemand die probeert anderen te bekeren. (Ik hoop ook nog steeds dat je het ironisch bedoelde, want ik zou ook al niet weten waarom ‘de Afrikanen’ iets bijgebracht moet worden.) En Boko Haram is niet ‘de oprukkende islam’. Je neemt weer automatisch aan dat de islamitische bevolking achter hun staat.

 103. Dat ik niet snel bewijzen op kan lepelen komt doordat mijn computer geen aantekeningen kan bewaren, (of ik weet niet hoe het werkt, kan ook) Vorige kon dat wel, maar is kapot.

  Wat een gebazel.

 104. Ellie, inderdaad jammer dat je reacties op mijn posts zijn weggevallen. Ik had namelijk graag nogmaals smakelijk gelachen om je schrijfsels.

 105. Quote Ellie : “Cornelis, Tot nu toe had ik geen zin om ze wéér op te zoeken. Dat heb ik al 100 keer gedaan voor ongelovigen zoals jij.” eind quote… In alles lijk je op de Salafia fundementalisten , wie het niet 100% met je eens zijn zelfs ” ongelovigen ” .. Zelfde retoriek ,zelfde uiterst beperkte referentiekader , Ik zie jouw nog wel eens de kant van Arnoud van Doorn opgaan , het verschil tussen de wereldbeelden is per slot van rekening minimaal ..

 106. Ellie, je profiel is van een geloofsfanaticus uit den camp van SGP.
  Ik weiger je onzin te lezen.

  Wat wil je bereiken?
  Etnische zuivering van Nederland?
  Burgeroorlog in Nederland?

 107. Of wil je militaire dictatuur Pinochet-stijl in Nederland met uitroeien van “linkse elementen” daar waar menig “blood @ honor” luitjes onophoudelijk van dromen?

 108. “BlonT hè…”

  Heeft niets met haarkleur of verdere associaties daaromtrent te maken.

  Maar vooruit, welk programma gebruik(te) je om dingen op te slaan? Welke computers (merk/ besturingssysteem etc.) gebruikt(e) je?

 109. Marc.
  Een oude, niet vooruit te branden Windows XP computer, samenraapsel van onderdelen en een nieuwe laptop HP Google Chrome die wel supersnel is maar waar je minder mee kan dan met de oudere HP pavillion (die een enorme hoeveelheid informatie bevatte.)
  En ik heb gewoon weinig verstand van computers. Simpel.

 110. Tja, ben nu heel erg duidelijk – je nieuwe computer is debet aan je Wens voor etnische zuivering van Nederland.

  Wees gerust, we meten altijd met twee maten.

 111. Nagenoeg altijd dezelfde programma’s en functies aanwezig en beschikbaar.

  Luiheid is verder geen excuus.

 112. Geen kwestie van je computer. Nooit geleerd gericht te zoeken en informatie te interpreteren en kritisch te bekijken. Het lijkt er op alsof je alles wat online geschreven wordt door wie dan ook klakkeloos als waarheid overneemt gebaseerd op je eigen angsten Ellie.

  Kritisch leren denken. Liever vandaag dan morgen.

 113. Jan jaap nog iets,
  Je schreef de islam is nu op het punt toen de katholieken en protestanten in de 16e eeuw zaten????wahahaahahaa
  En dan…heksenverbrandingen,de uitmoordingen van een heel volk,en ik ben de enige god……..en daarom vind jij dat de islam op dat 16e eeuwse punt zit???

  Huichelachtig hoe vals en ingecalculeerd jij je stukjes schrijft hier.mindcontrol noemen ze dit….zogenaamd 16e eeuwse praktijken opsommen,en zeggen de islam zit op dit punt NU?

  Valse huichelachtige doordachte opgesomde stukken schrijf jij jan jaap..sluw en vals…toch ik doorzie jou.

 114. Het spijt me Eli, maar onhandigheid van je computer zie ik echt als een smoes. Je hebt internet en kan dus ook op Google e.d. een en ander zoeken.

  Ik wil die soera’s en anders neem ik je niet meer serieus.

 115. Neel. Ik moet erg lachen om wat je schreef.

  Maar goed, hier weer wat broodnodige uitleg.

  Welke rellen kennen we in de Islam ?

  Rellen tussen groepen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen omdat ze

  a: De Koran anders interpreteren (de éne groep zegt dat je die letterlijk moet nemen, de ander zegt dat je daar best over mag discussiëren.)

  b: Dan is er nog de opvolgingskwestie van de profeet Mohammed, daar maken de Sunni en Shia ook al eeuwen ruzie over.

  Waarom kregen de Protestanten ook alweer ruzie met de Katholieken ?

  A: Men vond dat de Katholieken de Bijbel verkeerd interpreteerden en er misbruik van maakten, zichzelf verrijkten en dat was niet zoals het bedoeld was.

  B: Men vond het belachelijk dat de Paus zoveel macht had als opvolger van Petrus. Je kon ook zonder een Paus.

  Vergelijkbaar, niet ? Heeft ook duizenden doden gekost en eeuwen geduurd voordat het rustig werd. De laatste Katholieke en Protestantse moordpartijen waren in Noord-Ierland.

  Als je dan gaat uitrekenen wanneer het Christendom een beetje ging leven en opkwam , om en nabij het midden tot einde van de eerste eeuw na Christus, laten we het jaar 100 na Christus even als uitgangspunt nemen en je kijkt dan wanneer de Islam via de Profeet Mohammed en zijn veroveringen zich uitbreidde ( om en nabij 640 na Christus) scheelt dit ongeveer 540 jaar. Trek dan van dit jaar, 2014 540 jaar af en presto : het jaar 1474, om en nabij de periode dat het Protestantisme begon op te komen.

  Zo moeilijk is dat dus niet om daar een parallel te trekken met de ontwikkeling van het Christelijke geloof. (om en nabij het jaar 1500, op 26 jaar na dus aan het begin van de 16e eeuw).

  Je noemt het huichelachtig mijn geschrijf want ik stel dat er 16e eeuwse praktijken plaatsvinden in de strijd tussen de verschillende Islamitische geloofsgroepen.
  Is dat dan niet zo ?

  Onthoofdingen
  Kruisigingen
  ophangingen
  levend verbranden van mensen

  Enzomeer enzoverder.

  Je doorziet mij zeg je. Dat mag je zeer zeker denken, het klopt alleen niet.

  Ik kom met historisch aantoonbare feiten en poneer een theorie.
  Daar is niks huichelachtigs aan.

  Savvy ?

 116. Jan Jaap,
  Eindelijk zeg je iets verstandigs.
  Alleen heb je het niet over de verschillen tussen de twee gebruiksaanwijzingen, de bijbel en de koran. Of is dat net weer een brug te ver?
  En waarom vergelijk je alleen de Christenen met de islamieten?
  Het Joodse geloof is 2000 jaar ouder. Hun “Verlichting” moet volgens jouw redenering plaatsgevonden hebben zo’n 500 jaar vóór Christus…
  Tikkeltje kortzichtig ben je.
  De hindoe zegt: Christenen is niks. Die hebben geen roots en Islamieten ook niet….
  Denk daar eens over.

 117. Joke Mizée,
  Oke, ik had “enkele honderdduizenden” moeten zeggen. Volgens Wiki is het aantal 200.000
  De (volgens jou) 1 miljoen doden (van na de inval) zijn het slachtoffer geworden van hun eigen agressie. Als Sadam was blijven leven zou hij hen wel onder de duim hebben gehouden.
  Maar dat was geen optie voor Bush: de dollar moest gered. Hij heeft heel erg
  z’n best gedaan om een ander excuus te vinden waar de halve wereld intrapte…
  En natuurlijk tonen de Iraki’s geen begrip voor goede bedoelingen, zo die er waren.
  Bush heeft verkeerd gegokt maar toch gewonnen. Ten koste van…
  .
  Dat de keuze op Madrid viel is niet logischer dan wanneer de keuze op Nederland zou zijn gevallen. Voor óf na de aanslag in Madrid (dat kan ik niet achterhalen, in ieder geval wel in 2004) heeft Spanje zich tot het kamp der tegenstanders bekeerd.
  .
  “Zonder die buitenlandse inmenging zou Al-Qaida geen aanslagen plegen, dan zouden ze wrsl. niet eens ontstaan zijn.”
  Er was een tijd dat de VS “slechts” politieagent over de wereld wilde spelen. Ik geloof echt dat hun bedoelingen goed waren: Vriendschapsbanden met de hele wereld en arme landen helpen hun economie op poten te zetten. En er zelf ook beter van te worden want alles draait natuurlijk wel om geld.
  Helaas is de islam nog niet zo ver. Alles draait om het geloof en geld verdienen is maar bijzaak. (al zijn er tegenwoordig uitzonderingen)
  Hoor je niet hoe gek dat klinkt? “Zonder die buitenlandse inmenging zou Al Qaeda geen aanslagen plegen”. En zie je het hopeloze niet in van de situatie?
  .
  Wat bedoelde het NT met de woorden: Ẅie zonder zonden is werpe de eerste steen”?
  Islamieten weten het niet. Ze denken dat iedereen dus stenen mag werpen, terwijl de christen weet dat niemand zonder zonden is (de islamieten ook niet) en dus niemand die stenen mag werpen.
  Met deze uitspraak werden alle wreedheden afgeschaft. (om het nog maar eens duidelijk te zeggen.)
  .

  “het resultaat is immers in beide gevallen hetzelfde” Was dat maar waar! Mensen laten zich wel degelijk leiden door wat er in hun heilige boeken staat.
  De verschillen daartussen zorgen ervoor dat de islam nooit dezelfde verlichting mee zal kunnen maken als die “wij” hebben meegemaakt. Hun opdracht staat vast: Bekeer de wereld.
  .
  Dankzij die Verlichting, die plaats vond in de zeventiende eeuw zijn de rede en de tolerantie belangrijk geworden. (tijd van Spinoza, John Locke, Piere Bayle,Christian Wolff, >17e eeuwse filosofen)
  Het duurde nóg 200 jaar voordat daar werkelijk iets van terecht kwam… (tot na 1945..)maar dit geheel ter zijde.
  .
  Ik bedoelde het niet ironisch, gaf je het voorbeeld van FGM. Onze missionarissen zorgden er in de vorige eeuw voor dat deze barbaarsheid bijna verdwenen was.
  Zij hebben goed werk verricht, wat in deze tijd weer teniet gedaan wordt “omdat FGM wel bij de islam past…”
  Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen verzinnen van zaken die verbetering behoeven maar dat voert echt te ver, ik durf nog één kleinigheidje te noemen: de diefstal en het terugvinden van mijn auto, bij de boot met bestemming Nigeria….
  Waar de Islam niet heerst is de misdaad groot.
  Voors en tegens dus…

 118. Ellie,

  De reden dat ik het Jodendom niet meeneem in de vergelijking is omdat het Jodendom niet bekeert of evangeliseert. De Joden leggen hun religie niet op aan anderen op straffe des doods.

  In het Judaea van de eerste eeuw na Christus werd het Joodse geloof niet vervolgd door Romeinen. De spotternijen en eerdere pesterijen door bijvoorbeeld de Diadochenkoningen resulterend in de Makkabeeënopstand daargelaten. De Joden offerden in de Tempel van Jeruzalem voor het heil en de gezondheid van de Romeinse Keizers. Niet als voor een God, maar zij baden tot hun eigen God voor dat heil. Het Joodse geloof kende ook haar eigen interne strubbelingen, culminerend in de interne strijd die woedde tijdens de Joodse opstand in Jeruzalem. Verschillende facties zijn door de eeuwen heen met elkaar op de vuist gegaan. De Joden hebben deze strijd echter nooit aan mensen van een ander geloof opgedrongen. Verder is het zo dat in het gebied waar het Joodse geloof ontstond en aanwezig was, heidense tempels gewoon naast de Joodse eredienst bleven bestaan. Er zijn zelfs inscripties gevonden van Joden die offerden in een Heidense Tempel bij wijze van eerbetoon. Nu was het overigens wel zo dat de meeste Joodse gelovigen nogal fronsend keken naar bijvoorbeeld Herodes de Grote die wat al te gehelleniseerd werd en verscheidene Heidense tempels liet bouwen alsmede amfitheaters, maar in en om Jeruzalem was daar tot de latere vernietiging geen sprake van. Wel reageerden de Joden furieus toen Caligula het belachelijke idee had om een beeld van zichzelf in de Tempel te laten plaatsen, iets dat niet doorging aangezien hij vlak voordat dat zou gebeuren over de kling werd gejaagd. Verder waren er nogal wat problemen tussen Joden en Grieken waarbij de Grieken vaak de Joden pestten met hun Monotheïsme, wat in bijvoorbeeld Alexandrië tot enorme rellen leidde. Ook maakte Pilatus de fout schilden met afbeeldingen van Tiberius te willen plaatsen in Jeruzalem wat ook weer tot problemen leidde.

  Dan hebben we nog de Thora en dus het Oude Testament. Vol met gramschap en haat. Vol met oproepen andersdenkenden of vijanden (die in het gebied van het Israelitische koninkrijk woonden of daar in de buurt), over de kling te jagen. Primitieve straffen als steniging en wat dies meer zij worden ook meer dan ééns vermeld.

  Echter, er zijn een aantal serieuze verschillen in de geschiedenis van het Jodendom en de daaruit voorkomende religies van het Christendom en de Islam.

  Zelfde aartsvaderen, dat wel. Zelfde God, zelfde Engelen. Hel en Hemel, Satan en nog wel meer overeenkomsten. Maar één belangrijk en al vermeld verschil: Bekeringsdrang.

  Lees ook eens :

  Rome and Jerusalem (Martin Goodman)
  Israël verdeeld (September 2014, Jona Lendering)
  De Joodse Oorlog (Flavius Josephus)
  Joodse antiquiteiten (Flavius Josephus)

  Bekijk deze site eens :

  http://www.diffen.com/difference/Islam_vs_Judaism

  Dit artikel :

  http://www.myjewishlearning.com/beliefs/Issues/Jews_and_Non-Jews/Attitudes_Toward_Non-Jews/Islam.shtml?p=1

  Dit artikel :

  http://www.myjewishlearning.com/history/Ancient_and_Medieval_History/539_BCE-632_CE/Palestine_Under_Roman_Rule/Jewish-Christian_Schism.shtml

  En ook dit :

  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/first/wrestling.html

  Wellicht kan je dan ook eens met zinnige argmenten antwoorden.

  Ik heb overigens nog nooit Hindoes horen zeggen dat Christenen waardeloos zouden zijn. Hindoes maken zich in het algemeen meer druk over de Islam en het Sikh geloof dan om Christenen.

 119. @Ellie, jou interpretatie van Jezus kende ik nog niet, misschien ben je net door de naaldenoog gekropen:

  “Alles draait om het geloof en geld verdienen is maar bijzaak. ”

  Jammer, he?

 120. Vandaag weer in de media, Angolese Jihadist actief in Den Haag.

  De man was in Portugal op een vliegveld gearresteerd en had schijnbaar een training in Syrië gevolgd.

  Mijlenver van Den Haag verwijderd…………….

 121. @Ellie: “De (volgens jou) 1 miljoen doden (van na de inval) zijn het slachtoffer geworden van hun eigen agressie.”
  Het getal van miljoen is hierop gebaseerd: http://www.nu.nl/algemeen/1415076/miljoen-irakezen-gedood-sinds-invasie.html. Het zijn bepaald geen harde cijfers, maar er blijkt ook uit dat de conservatievere telling eigenlijk toch wel zéér conservatief en weinig plausibel is. Maar los van die aantallen is het nog helemaal niet gezegd dat de partijen die elkaar sindsdien hebben uitgemoord, dat sowieso van plan waren. Het land werd door buitenlandse mogendheden bezet, en dat werd desondanks door bepaalde binnenlandse groeperingen gesteund. Logisch dus dat er verzet uitbrak, maar dat werd door Blackwater en aanverwanten in de kiem gesmoord. Na een contraterroristische actie tegen Blackwater werd als repressaille Falluja platgebombardeerd, niet met gewone bommen maar met brandbommen. En dat is dan alleen nog maar een episode die toevallig redelijk gedocumenteerd is, het topje van de ijsberg. Het lijkt me niet dat je met droge ogen kan beweren dat de inval beperkt was en dat-ie geheel los stond van alle chaos die daarna uitbrak.

  “Dat de keuze op Madrid viel is niet logischer dan wanneer de keuze op Nederland zou zijn gevallen.”
  Het had net zo goed Nederland kunnen zijn, ja. Maar wat wil je nou zeggen, dat de aanslag op Madrid geen politiek motief had? Maar waar draaide het dan wèl om?

  “Vriendschapsbanden met de hele wereld en arme landen helpen hun economie op poten te zetten. [..] Helaas is de islam nog niet zo ver.”
  Wat is dat nu weer voor onzin? Je weet heel goed dat je maar hoeft te besluiten om andere valuta dan de dollar te nemen en je krijgt meteen de jakhalzen op je dak.

  “Hoor je niet hoe gek dat klinkt? “Zonder die buitenlandse inmenging zou Al Qaeda geen aanslagen plegen”.”
  Nee, helemaal niet. Het was de belangrijkste motivatie die Bin Laden naar voren bracht, en zelfs al zou dat niet werkelijk zijn motief zijn geweest, daar verwierf hij beslist zoveel aanhang mee. Met alleen een praatje over religieuze verloedering had hij dat nooit voor elkaar gekregen. Het is zeer veel mensen in die regio een regelrechte doorn in het oog dat er nu al zoveel jaren in zoveel landen dictators aan de macht worden geholpen die in feite vazallen zijn van het westen.

  “Wat bedoelde het NT met de woorden: Wie zonder zonden is werpe de eerste steen”?”
  Ach, Jezus zei ook dat hij geen letter aan de wet kwam veranderen, dus Leviticus e.d. werden daarmee beslist geen dooie letter. But anyway, met die woorden werden helemaal niet alle wreedheden afgeschaft, want de praktijk wijst anders uit. En je kan wel steeds roepen dat mensen zich wel degelijk laten leiden door wat in die boeken staat, maar je onderbouwt dat niet.

  “Dankzij die Verlichting, die plaats vond in de zeventiende eeuw zijn de rede en de tolerantie belangrijk geworden.”
  De islam was zelfs nog eerder (Averroës en consorten). En in Al-Andalus gold destijds een (religieuze) tolerantie die nergens anders voorkwam.

  “… van FGM. Onze missionarissen zorgden er in de vorige eeuw voor dat deze barbaarsheid bijna verdwenen was.”
  Is dat niet ook weer zo’n bewering uit de losse pols? Volgens mij wordt er pas de afgelopen 30 jaar campagne tegen gevoerd, en staan die missionarissen daar helemaal los van. En ik zou ook niet zomaar aan willen nemen dat er enige samenhang is met een toe- of afname van de islam.

 122. Jan Jaap,
  In een ding heb je gelijk: Van bekeringsdrang hebben Joden geen last. Toch vind ik dat jouw vergelijking niet helemaal klopt.
  Het is hooguit het temperament van een volk, wat een rol zou kunnen spelen. Dat temperament begint niet bij de aanvang van een nieuwe godsdienst, het wàs er al…
  Je noemde zelf al het voorbeeld van de Joden, die de rust hadden om heidense tempels te tolereren en om de nieuwe christenen niet te vermoorden, (dat gebeurde pas later dankzij div. keizers, in 250 en in 303 t/m 311 http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk ) hoewel hun God in de eeuwen ervoor vele (agressieve) volkeren vernietigd heeft en zij dus een “goed” voorbeeld hadden… (misschien toch een soort verlichting of was het gelatenheid?)
  Die gelatenheid die er debet aan was dat zij zich vele malen als een lam naar de slachtbank hebben laten leiden.
  .
  Bij de christenen zie je die rust ook wel, vooral in het begin. (Liever voor de leeuwen..) Men deed er eeuwen over om het geloof op een vreedzame manier te verspreiden, dus niet stormenderhand alle omringende landen met het zwaard veroveren, wat de volgelingen van Mohammed deden.
  De start van de islam was al verkeerd. Wat valt er aan verlichting te verwachten, als je ziet dat iedereen in deze 21e eeuw weer terug wil naar af? Naar hun roots van het jaar 632.
  .
  Als je ziet in welke tijd het vredelievende NT geschreven is, de Romeinse tijd met z’n buitensporige geweld, de vele veldslagen en vele moorden, kun je je niets anders dan verbazen over zo’n zachtmoedig boek, zo’n zachtmoedig geloof waar de Romeinen zich uiteindelijk ook aan overgaven.
  En dan kom ik toch weer uit op mijn stelling: De hardheid bij de Christenen kwam van de Spanjaarden (waar de Visigoten woonden, de Vandalen hun sporen hadden nagelaten en niet te vergeten ook de moslims, die in 711 kwamen ingrijpen bij een burgeroorlog van de Visigoten, en er bleven tot de laatste in 1492 vertrok.)
  Toen ik dit enkele jaren geleden ontdekte vielen ineens alle puzzelstukjes in elkaar.
  Spanjaarden en inquisitie.. (hoewel de opdracht van de Paus kwam, maar toch..)
  Menselijke fouten. Aan het geloof zelf lag het niet.
  .
  Christenen zijn niet waardeloos volgens de hindoe, ze zijn gewoon niks. Dat is iets beter dan waardeloos 😉 Ze hebben geen roots. Als volk zijn ze flauwekul. Wel goeie mensen hoor…
  De waardering van de Hindoe voor de diverse groepen van hoog naar laag is: Sikhs, Christenen en helemaal onderaan: islamieten. En zij vinden de soenniet nog erger dan de sjiiet.
  .
  Dank trouwens voor de linkjes. Leerzaam, althans het Joodse deel. Over de islam hoef je me niets meer te vertellen. Ken ik als mijn broekzak…

 123. @ Fred die horen ook bij rechts thuis. Want hun hele politiek is een kleine groep rijke graaiers over de ruggen van het plebs. Dus volkomen rechts. Dus ja ik heb gelijk. Bedankt dat je dat even toevoegt. Regime is per definitie rechts.

 124. @Ellie, dank je voor je traktatie, hahahaha, een zeer goeie:

  “Menselijke fouten. Aan het geloof zelf lag het niet.”

  Je klinkt net als de communistische ambtenaren die het antwoord op de vraag geven waarom is het communisme in het Oostblok mislukt.
  Als twee druppels water, hahaha, leuk hoor.

  Het schuld ligt altijd bij iemand anders, net als in jou verhaal over de onverdraagzaamheid en het genocideplegen uit de christelijke geschiedenis.
  De moslims zijn zeker eraan schuldig dat de Christenen eeuwen lang overal genocide hebben gepleegd of andere christenen volkeren tegen alle verdragen in gebombardeerd hebben net als in het geval van Joegoslavie.

  @Ellie, Zeer logisch allemaal wat je zegt, weetjewel.

 125. Voor ellie als je niks te doen heb dan liegen over geschiedenis ten bate van jouw evangelie verkondiging zo ook hindoe verkondiging en dergelijke…
  Elie vertel eens hoe joodse mensen denken over andere geloofs aanhangers.
  Daar weet men zo weinig van over islam heb je al heeeeeel veeeeeel anekdotes geschreven,zo ook hindoe en christelijke gedachten en geboden over anders gelovigen,wil je als je kan nu eens de talmoed hier uitleggen hoe de joodse mensen over anders dan joodse mensen oordelen?
  Of als iemand anders de talmoed kent mag dat ook,ovr islam en christen en katholieken is al alles bekend
  Gewoon nieuwsgierig naar

 126. Joke Mizée,
  Ik geloof dat aantal van 1 miljoen wel. Elke dag tientallen, dat loopt hard op.
  .
  Een van de partijen was het beslist wel van plan. De minderheid die nu (via ISIS) hun wil probeert op te leggen aan de meerderheid, zoals het o.a. ook in CAR en Nigeria gaat.
  .
  “Het land werd door buitenlandse mogendheden bezet, en dat werd desondanks door bepaalde binnenlandse groeperingen gesteund.”
  Syrië niet, Egypte ook niet en toch zie je daar precies hetzelfde: De soennitische broederschap wil de macht. Meerderheid of niet, de rest is in hun ogen toch geen moslim en moet weg!
  .
  “dat de inval beperkt was en dat-ie geheel los stond van alle chaos die daarna uitbrak.”
  De inval mag dan niet beperkt geweest zijn, feit blijft, er vielen maar enkele duizenden doden door de Amerikanen.
  Je denkt toch niet dat Blackwater de reden was dat soennieten de sjiieten aan gingen vallen? De haat zit diep tussen die twee. Je onderschat dat. Laat de teugels vieren en het is raak.
  .
  “Het had net zo goed Nederland kunnen zijn, ja. Maar wat wil je nou zeggen, dat de aanslag op Madrid geen politiek motief had?”
  In de islam zijn geloof en politiek niet te scheiden. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus zowel een politiek als een religieus motief. Sterker nog: hun reden is boosheid omdat de wereld de islam niet serieus neemt en het geloof + Mohammed bespot. EN geen moslim wordt natuurlijk..
  .
  “Ach, Jezus zei ook dat hij geen letter aan de wet kwam veranderen, dus Leviticus e.d. werden daarmee beslist geen dooie letter”
  Welke wet? Er is maar één wet waar de Christen zich aan moet houden: De tien geboden! Die staan weliswaar ook in Leviticus, samen met nog enkele tientallen andere geboden, bedoeld Voor De Kinderen Van Israël! (Leviticus is een deel van de Torah.)
  Christenen dienen alleen het goede uit de Bijbel te halen. Geweld (doodstraf) hoort daar sinds het NT niet meer bij. (Al denken Amerikanen daar anders over)
  .
  “werden helemaal niet alle wreedheden afgeschaft, want de praktijk wijst anders uit”.
  Helaas, de mens maakt fouten. Overigens doet een “echte” christen over het algemeen niet aan geweld. (Amerikanen zijn echt een geval apart…)
  .
  “De islam was zelfs nog eerder (Averroës en consorten)”
  Helaas was hij wel de laatste… Daarna stond alles stil en er veranderde niets voor de gelovigen. Vooral niet voor vrouwen. De islam is en blijft patriarchaal. De mannetjes zijn belangrijk, de vrouwtjes slechts de helft waard.
  Met een linkje voor Jeroen: http://www.answering-islam.org/Dutch/newton/vrouweninpureislam.htm
  .
  “in Al-Andalus gold destijds een (religieuze) tolerantie die nergens anders voorkwam”
  Dat zegt men wel eens ja: “De moslims vertoonden een grote mate van tolerantie ten opzichte van Christenen en Joden”….
  Helaas bleek die tolerantie toch niet zo houdbaar: “Patstelling”, “nederlaag voor moslims”, “Successen voor christenen”, “defensieve veldslagen” Nou nou…
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Reconquista_(Spanje)
  .

  “Is dat niet ook weer zo’n bewering uit de losse pols?”
  Van dingen die ik 40 jaar geleden hoorde, bestaan geen linkjes of artikelen op internet. (Wiki is dat met me eens: Van sommige uitspraken is gewoon geen bewijs: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenbesnijdenis Niemand weet of Mohammed zijn eigen dochters heeft laten besnijden. Iedereen met ’n beetje gezond verstand weet dat hij dat niet gedaan heeft omdat het in die tijd niet eens bestond en Wiki geeft daar voorbeelden van. (o.a. 1000en1nacht))
  Een missionaris uit mijn directe vriendenkring (inmiddels al 35 jaar dood) sprak er vroeger wel eens over. Hun missie was: Het Christelijke geloof te verbreiden en tegelijk de mensen te overtuigen dat FGM daar niet bij hoort. En dat hielp.
  In die tijd kwam het volgens hem (en andere missionarissen) veel minder vaak voor dan tegenwoordig. Juist omdat zij daar waren. De missionaris waar ik over praat, zat in Oeganda en Burundi. Toevallig dat ’t juist daar niet uit de hand gelopen is? (het kwam er wel degelijk voor:
  .
  Bij de introductie van de islam kreeg men een excuus in handen en verbreidde dit gif zich explosief.
  In die tijd las ik artikelen van priesters die dezelfde mening waren toegedaan: Het christendom zorgt er voor dat meisjes in hun waarde worden gelaten en vrouwenbesnijdenis wordt teruggedrongen.
  Maar de missie raakte uit de mode…
  Wist je trouwens dat moeders die zelf op een minder rigoureuze manier besneden zijn, hun dochters vaak de zwaarste vorm van FGM laten ondergaan? (Ook weer iets dat niet op papier staat. We moeten het hebben van getuigenissen. Vervelend hè? Hirsi Ali weet er meer van.)
  .
  “Volgens mij wordt er pas de afgelopen 30 jaar campagne tegen gevoerd”
  Er was een tijd dat daar de effecten van te meten waren maar sinds de expansie van de islam in die regio is het dweilen met de kraan open.

 127. Zoooo blijft ellie hier zo doorgaan?
  Niemand heeft hirsi der poesje gezien…ze is christelijk en wie weet is dat ding nog gewoon intact.
  Liegen om politiek gewin is een gewoonsel geworden,hirsi is geen uitzondering

 128. Ellie zou een eigen tv programma moeten hebben.
  Maar hier op de site krijgt ze genoeg de ruimte:-)

 129. nexus m.
  Waarom is het communisme in het Oostblok mislukt.
  Ja precies! Je weet het al maar je wil ’t niet geloven: Geef mensen ’n beetje macht en ze maken er misbruik van:
  Aan de top wordt dus gegraaid en het klootjesvolk wil niet werken.
  In het klein kan zo’n systeem wel functioneren, (kibboets, Israël) maar toch is het gedoemd te mislukken.

  Het communisme was op zich een goed idee maar de mensen zijn profiteurs.
  Mensen die er het minst voor willen doen zijn er de grootste voorstanders van en juist daarom werkt het niet.
  Russische boeren lieten het werk aan een ander over (aan hun vrouwen bij voorbeeld) en zaten zelf aan de wodka. Hun salaris werd tòch wel geregeld door de staat.
  Vind je ’t dan gek dat graanoogsten mislukken en er overal tekorten aan zijn?
  Mensen werken pas (en hard ook) als ze er zelf iets aan mogen overhouden. Pak ze alles af en geef ze ’n minimum-inkomen en je kunt het vergeten!
  .
  En verder kun je beter eens begrijpend leren lezen.

 130. We are all toggether now to get the power of the light and to feel the energy to go inside.
  Leuk liedje van Jomanda

 131. neel,
  Informeer je. En kweek ’n beetje beschaving.
  En ik ben niet van plan om misbruik van die ruimte te maken. Zal echt niet alle topics volspammen met nietszeggend geklaag en gejammer, zoals jij. (en dat heb ik nog niet eens gecontroleerd, kun je nagaan..)

 132. “Geef mensen ‘n beetje macht en ze maken er misbruik van”
  DAT is dus het ware probleem, Eli.
  Helaas wordt voor de legitimatie alles misbruikt dat zich al dan niet misbruiken laat.

 133. @ Ellie, het blijft steeds leuk omdat jij zelf eerst het voorbeeld moet geven over: “En verder kun je beter eens begrijpend leren lezen. ”

  Lees ik verder je antwoord op een vraag dat ik nooit gesteld heb. Soit.
  Tevens geef je blijk een begaafd schaatser te zijn omdat je met een enorme bocht om mijn vraag over de christelijke genocide heen schaatst.

  Feel free, mag je ook erbij toelichten hoe de Westerse “christenen” de mooiste stad van de hoeder van het Christendom – Constantinopel in hun edele oorlogen hebben vernietigd en aan de latere bezetters letterlijk overgedragen.

  Hoop ik dat de lezende mensen uiteindelijk zullen begrijpen dat jou schrijven in werkelijkheid een lovende ode aan Mammon is en zeker niet aan Christus die niets met winst te maken had.

 134. nexus m.
  Ik kan uitstekend begrijpend lezen. Jij niet. Probeer ook eens begrijpelijk te schrijven…
  Wat jij maar niet wil begrijpen is dat ik Christenen niet op een voetstuk zet. Zij maken fout na fout, ondanks de goede bedoelingen van hun boek. (Het (sic) bijbel)
  Het is natuurlijk heel veel werk maar lees mijn linkje over het Romeinse rijk. Daarin staat o.a. de geschiedenis van Constantinopel.

 135. Heb reeds aangegeven dat ik er geen tijd heb om ellenlange stukken te lezen, misschien zodra ik iets meer vrije tijd krijg.

  Het geloof maakt weinig uit omdat het mens centraal staat, het rest zijn etnische achtergronden, daarom het volgende:

  http://www.sciencemag.org/content/345/6192/75

  “In 11 studies, we found that participants typically did not enjoy spending 6 to 15 minutes in a room by themselves with nothing to do but think, that they enjoyed doing mundane external activities much more, and that many preferred to administer electric shocks to themselves instead of being left alone with their thoughts. Most people seem to prefer to be doing something rather than nothing, even if that something is negative.”

 136. Eli ontwijkt maar al te graag. Bekend truucje. Binnenkort komt hij met de opmerking dat je de verkeerde vragen stelt en geeft hij antwoord op nooit gestelde vragen. Tja, Eli, dat zijn altijd de verkeerde antwoorden, nietwaar?

  Waar blijven de soera’s, Eli?

 137. @Ellie: “Een van de partijen [in Irak] was het beslist wel van plan. De minderheid die nu (via ISIS) hun wil probeert op te leggen aan de meerderheid”
  Je suggereert dus, zonder enige onderbouwing, dat de soennitische minderheid altijd al van plan was de macht naar zich toe te trekken. Veel plausibeler is echter dat ze gewoon van Maliki af willen, die erom bekend staat dat hij corrupt is en soennieten onderdrukt. ISIS is slechts een van vele clubjes opstandelingen, en het is zeer de vraag of er nou veel Irakese soennieten zijn die achter hen staan (lees: mogelijk wel achter de opstand, maar niet achter ISIS).

  “Syrië [werd] niet [door buitenlandse mogendheden bezet], Egypte ook niet en toch zie je daar precies hetzelfde: De soennitische broederschap wil de macht.”
  De zogenaamde ‘rebellen’ in Syrië worden gesteund door Saoedi-Arabië en de VS. (In Syrië regeert de Baath partij, net als voorheen in Irak. En wat was het eerste dat de bezettende macht, als interim-regering (CPA), daar deed: de Baath partij verbieden dmv een complete zuiveringsactie. Het lijkt wel of ze het erom doen!) Egypte is bepaald niet hetzelfde, hoe kom je daar nou weer bij? Er was daar een door het westen gesteunde dictator, toen kwam er een gekozen president maar die wou niet aan de leiband lopen, en nu zitten ze na een staatsgreep opnieuw met een Mubarak-type opgescheept.

  “Je denkt toch niet dat Blackwater de reden was dat soennieten de sjiieten aan gingen vallen?”
  Bepaalde sjiieten steunden genoemde acties van de CPA (de-Baathificatie, Blackwater en de bombardementen) en Maliki hield daar een leuk baantje aan over. Dat lijkt me toch echt voldoende reden voor anderen – en niet alleen soennieten – om tegen in opstand te komen.

  “hun reden is boosheid omdat de wereld de islam niet serieus neemt en het geloof + Mohammed bespot.”
  Nee, hun reden is boosheid over het aan de macht brengen van de sjah in Iran, de Sauds in S-A, en noem de hele waslijst maar op die doorloopt tot op de dag van vandaag.

  “Welke wet? Er is maar één wet waar de Christen zich aan moet houden”
  Jezus was helemaal geen christen, hij was niet eens van plan een nieuw geloof te stichten. Kortom: er staat nergens dat de oude wet niet meer geldt, en in de praktijk gedragen christenen (niet alleen de Amerikanen) zich al eeuwenlang uiterst bloeddorstig. Ook de doodstraf e.d. blijken bepaald niet onverenigbaar te zijn met het christendom.

  “Helaas bleek die tolerantie [van Al-Andalus] toch niet zo houdbaar”
  Waar slaat dat nu weer op – is het soms ook hun schuld dat ze zich door christenen in de pan lieten hakken? Toen het land weer gekerstend was, was het ook meteen weer voor een paar eeuwen gedaan met de tolerantie, en waren bv. joodse mensen er hun leven niet meer zeker.

  Het tegengaan van vrouwenbesnijdenis is bij mijn beste weten nooit een onderwerp geweest waar de christelijke kerk zich mee bezig heeft gehouden. Integendeel, want het komt in Nigeria onder christenen net zo vaak voor. Het christendom heeft zich überhaupt nooit om vrouwenrechten bekommerd.

 138. @natte neel: Het heilige boek van het jodendom is niet de Talmoed, maar de Tenach, bij ons beter bekend als het Oude Testament. De Talmoed is een verzameling interpretaties n.a.v. de Tenach, geschreven door verschillende rabbijnen door de eeuwen heen, die het lang niet altijd met elkaar eens waren. Dus pak gewoon een bijbel, daar staan genoeg huiveringwekkende passages in.

 139. Sowieso een gotspe om te beweren dat het NT het Oude zou opheffen. Als dat zo ware zou het OT niet expliciet tot Den Bijbel behoren. Nietwaar Eli?

  Soera’s a.u.b. …

 140. Geachte Reaganten , Leuk dat jullie zo je best doen , maar ik vind dat Ellie haar groepstherapie maar bij een geregistreerde therapeut moet zoeken in plaats van hier, jullie steken veel tijd in het beantwoorden van leugens die iemand van ultra-rechtse haatsites knipt en plakt , als je dat het waard vind vind ik dat prima maar ik ben al halverwege de reacties met trollen voeden gestopt …

 141. Al bakrastani,

  Halverwege ellie der getrol zei ik al zolang het ellie wordt toegelaten te trollen zal ze doorgaan.
  En best lang heeft ze rechtse haat gepropagandeerd..lees net de telegraaf en een paar andere nieuwssites en heb alweer gegeten en gedronken.
  Oja weer een bericht dat de publieke omroep te links zou zijn?…bij de koffieautomaat op het werk werd teveel pauw en witteman besproken stond er..

 142. Ze wilden meer die pikorde van vrijheid van meningsuitting horen en gespreken en ja knikkend er bij koffiedrinken tijdens hun pauze bij de koffieautomaat,het liefst dat allochtonen het ook horen op het werk.

  Die opgekropte woede en haat die zich tijdens het werk eruit wil knallen willen ze graag tijdens de koffiepauze onder elkaar uitten…helaas vanwege verbod op discriminatie tijdens het werk,hoopt de rechtse arbeider dat door meer haatprogrammas op tv dan wel dit mag geuit worden op het werk tijdens de pauze..gewoon even de tv avond doornemen…moet ie wel vol met rechtse anti moslim rethoriek zijn natuurlijk…vandaar de vraag naar meer rechts op de publieke zenders.
  Ook een manier om haatpropaganda als gewoonsel te maken en beter de woonkamers in te sturen,en leuk voor op het werk.
  Woensdags enkel de opsporing verzocht zaken te bespreken is te weinig,nu met Wereld kampioenschappen is zelfs dit vertiertje er even tussenuit.

 143. Joke Mizée
  “Je suggereert dus, zonder enige onderbouwing, dat de soennitische minderheid altijd al van plan was de macht naar zich toe te trekken”
  Dat suggereer ik inderdaad. Het moet nu toch onderhand wel bekend zijn dat dat de bedoeling van de islam is: een wereldwijd kalifaat. 73 % van de Nederlandse moslims staat achter ISIS en is dolblij met de oprichting van het kalifaat in Irak. (Naar mijn mening: 100% soennieten en 0% sjiieten. Niemand onderzoekt dat, hoewel het belangrijk is om te weten!) En denk je dat dit percentage in andere landen veel anders zal zijn?
  De wereld vertoont zo’n struisvogelgedrag.
  “die erom bekend staat dat hij corrupt is” Noem mij één land (voor het gemak laat ik de ons omringende landen en de VS buiten beschouwing) waar de regering niet corrupt is en waar de opvolgers ook niet corrupt zullen zijn…
  “Veel plausibeler is echter dat ze gewoon van Maliki af willen”. Misschien omdat soennieten hun droom van een kalifaat in rook zagen opgaan? Ik vermoed dat de meerderheid (de 65% sjiieten) niet van hem af wil… Hij was al tientallen jaren een tegenstander van Sadam.
  .
  Ik zei niet dat Egypte hetzelfde IS, maar dat je daar hetzelfde ZIET: Soennieten die de macht willen grijpen. En inderdaad met behulp van de VS…. De domheid. Hoewel beide landen bondgenoten zijn, was Obama tòch van plan de soennieten in het zadel te helpen…
  .
  “boosheid over het aan de macht brengen van de sjah in Iran” Dat zal de soennieten niet interesseren, Iran is sjiitisch.
  “de Sauds in S-A”. Daar zouden alleen de 10 % sjiieten bezwaar tegen kunnen hebben. Niet de soennieten.
  “en noem de hele waslijst maar op” De Joodse regering in Israël… daar zou ik me nog iets bij voor kunnen stellen. Daar zijn zowel soennieten (Hamas) als sjiieten (El fatah) niet blij mee. Vandaar hun nieuwste afspraken.
  Verder heb ik niet de indruk dat soennieten in het ene land zich druk maken over de regering in een ander land. Uitzondering is Syrië waar de soennieten wèl problemen mee lijken te hebben. Anders zouden ze niet massaal mee gaan vechten om Assad weg te krijgen. (die door ruim 88% gekozen is in 2014)
  Ik blijf dus bij mijn uitspraak over boosheid (vanwege het tegenwerken van het wereldwijde kalifaat.)
  .
  “Jezus was helemaal geen christen”. Zeg ik dat? Jezus was een Jood.
  “Christendom” is maar een naam, verzonnen door zijn volgelingen. Big deal.
  .
  “in de praktijk gedragen christenen (niet alleen de Amerikanen) zich al eeuwenlang uiterst bloeddorstig”
  Maak er verleden tijd van. De bloeddorst in Europa is binnen een eeuw omgeslagen in lafheid. Men durft zich niet eens meer te verdedigen (en veroordeelt landen die dat nog wèl doen. Israël bij voorbeeld.)
  En inderdaad, in Amerika wordt niet het NT maar de Bijbel/Torah nageleefd. Vandaar dat het daar nogal eens uit de hand loopt. Ben ik ook niet blij mee.
  Degenen die zich christenen noemen zouden er beter aan doen om het NT nog eens goed te lezen. Als er iemand inconsequent is dan is het de christen wel.
  .
  “er staat nergens dat de oude wet niet meer geldt”
  Behalve dan de kwestie van het stenigen (tot de dood er op volgt).
  Het NT is geschreven voor en door mensen die zich later christenen gingen noemen. Ergens in dat boek staat: Behoudt het goede”, maar de mens is een hopeloos creatuur.
  .
  “is het soms ook hun schuld dat ze zich door christenen in de pan lieten hakken?”
  Wie zal het zeggen. Stel dat moslims van toen zich op dezelfde manier gedroegen als nu, (dwingen, drammen, bekeren, de macht grijpen, meisjes ontvoeren, eerwraak, doden van afvalligen, belasting heffen voor ongelovigen (Iran) plus het toepassen van middeleeuwse straffen als: handen en voeten afhakken, kortom de shariah invoeren, en slaven houden,) dan kan ik me iets bij dat “in de pan hakken” voorstellen.
  Tsja, en toen de Spanjaarden eenmaal opruiming gingen houden, deden ze het grondig. Men wilde blijkbaar rust en vrede. (voor de verandering)
  .
  “het komt in Nigeria onder christenen net zo vaak voor”.
  We weten waar het vandaan komt. Afrikaanse christenen zijn niet altijd christenen geweest.
  Het christendom heeft zich in vroeger tijden niet zo veel om vrouwenrechten bekommerd, (maar zo barbaars was Europa nou ook weer niet) de missionarissen deden dit wel. Helaas hebben zij hun werk niet af kunnen maken.
  Nu heeft de islam hun plaats ingenomen en de Arabieren vinden FGM wel oké.
  De uitvoering hiervan verschilt trouwens van dorp tot dorp. Gelukkig zijn er ook dorpen waar het niet (meer) voorkomt. Al weet je nooit hoe het afloopt. De sociale druk is te groot.
  PS. protestanten zijn niet helemaal gestopt met het sturen van zendelingen.

 144. Al Bakrastani,
  Dat jij mijn schrijfsels liever af doet als leugens in plaats van de waarheid te erkennen, kan ik best begrijpen. Het is als moslim per slot van rekening best vernederend om te merken dat er mensen zijn die in de gaten hebben waar islamieten mee bezig zijn. (De domste (shariah4holland)islamieten spammen er het gehele internet mee vol.)
  Sommigen maken er een dagtaak van om de plannen bekend te maken en anderen maken er een dagtaak van om het te ontkennen….
  De waarheid is: Als puntje bij paaltje komt en er een flinke, sterke islamitische leider opstaat, wordt hier de shariah ingevoerd, absoluut zonder jouw toestemming.
  .
  Ik heb het niet nodig om te knippen en te plakken. Ik kies m’n eigen woorden. Die komen niet van haatsites (heb ik al eerder gezegd.)

 145. Cornelis,
  Liever heb ik dat de aangesprokene zelf antwoord geeft.
  Jij hoort bij de club die excuses voor hen verzint en namens hen denkt te spreken. Ik wil wel eens een eerlijk antwoord van iemand die het weten kan.
  Een eerlijke discussie die altijd ontweken wordt omdat men dan moet toegeven dat de kritiek op de islam toch wel ’n klein beetje terecht is.
  Als moslims zelf niet willen dat het ooit zover komt dat de shariah hier ingevoerd wordt, moeten ze het zelf verhinderen en niet de hoofden van de jongere generaties op hol brengen. Want dàt is wat er gebeurt.
  Ik heb nog veel meer te zeggen maar dat zal ik u allen niet aandoen. Er moet iets overblijven om zelf te ondervinden, dat onthoudt beter..

 146. @Jeroen, je grenzeloze tolerantie jegens Ellie begint mij te verwonderen.

  Van mij mag Ellie haar platte redeneringen heerlijk vrij overdragen op elke plekje dat zij wil, doch Krapuul lijkt me hier niet voor aangewezen.
  Nederland loopt overvol van hatelijke, xenofobe, racistische extreem-rechtse websites en media. Wat heb ik aan om de ononderbouwde, hatelijke bruine propaganda van Ellie hier te blijven lezen.

  Wat heb ik aan indien ze daarvoor betaald wordt?

 147. @Jeroen, voor anderen kan ik niet spreken, doch kan ik gelijk direct bewijzen dat Ellie geen enkel keer een antwoord op mijn vragen gegeven heeft. In plaats ervan stroomt platte, ononderbouwde onbenullige propaganda steeds door.

  Wat is de bedoeling eigenlijk?

 148. Ellie is een vakkundige trol.

  Of wellicht moet ik zeggen een xenofobe toverkol.

 149. @allen: Er is inderdaad wat voor te zeggen om geen aandacht aan dit soort gratuite praatjes te schenken, maar aan de andere kant is het ook niet wenselijk om ze onweersproken te laten. Dus wil ik toch maar weer een poging wagen e.e.a. te debunken.

  @Ellie: “73 % van de Nederlandse moslims staat achter ISIS en is dolblij met de oprichting van het kalifaat in Irak.”
  En je bron daarvoor is ….? Wat ik wèl zoal tegenkom, is dat Nl. moslims in meerderheid vinden dat Syriëgangers niet vervolgd zouden moeten worden e.d., maar dat is iets heel anders.

  “Noem mij één land [..] waar de regering niet corrupt is en waar de opvolgers ook niet corrupt zullen zijn…”
  Isaiah Berlin wees er in zijn essay ‘Twee opvattingen over vrijheid’ al op dat het voor mensen kennelijk onverteerbaarder is om onderdrukt te worden door een vreemde mogendheid, dan door een ‘eigen’ dictator. Nog afgezien dat (psychologische?) fenomeen, is het inderdaad wel héél erg onrechtvaardig als je tegen een onderdrukkend regime strijdt dat ook nog eens een of meerdere grootmachten achter zich heeft staan. En een ongebonden dictator zal, uit eigenbelang, ergens toch de belangen van zijn land behartigen, terwijl een marionet-dictator slechts de belangen van andere landen en/of multinationals dient.

  ” “Veel plausibeler is echter dat ze gewoon van Maliki af willen”. Misschien omdat soennieten hun droom van een kalifaat in rook zagen opgaan? Ik vermoed dat de meerderheid (de 65% sjiieten) niet van hem af wil…”
  Dat dromen van dat kalifaat is enkel suggestie van jouw kant. Volgens Irakezen zelf is er sprake van een brede oppositie tegen de man, en beschouwen ze ISIS als een eendagsvlieg: http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3683396/2014/07/06/Isis-kan-nog-spijt-krijgen-van-het-kalifaat.dhtml.

  “Ik zei niet dat Egypte hetzelfde IS, maar dat je daar hetzelfde ZIET: Soennieten die de macht willen grijpen.”
  Ze wonnen de verkiezingen nota bene. En misschien is het je ontgaan, maar het leger is er nu weer aan de macht.

  De vraag waar de boosheid op het westen vandaan komt, leg je vervolgens langs die volstrekt hypothetische meetlat over wat alle soennieten volgens jou willen. In Syrië en Irak zijn eenheden aan het huishouden die inderdaad niets tegen het Saoedische regime hebben, omdat ze daardoor immers worden gefinancierd. Maar zij zijn bepaald niet representatief voor alle soennieten. Al-Qaida bv. is juist precies het tegenovergestelde. En ook als je de gemiddelde persoon in het midden-oosten vraagt waarom men daar vaak iets tegen het westen heeft, krijg je meestal gewoon het hele rijtje van buitenlandse inmengingen te horen – dus met inbegrip van die in Irak, Libië en Syrië.

  Je schreef: “Er is maar één wet waar de Christen zich aan moet houden”, maar je hebt nog steeds niet aan kunnen geven wie dan het Oude Testament afgeschaft zou hebben. Zie verder wat @Cornelis zegt – en jouw stelling was dus dat gelovigen doen wat in hun heilige boek staat.

  “De bloeddorst in Europa is binnen een eeuw omgeslagen in lafheid. Men durft zich niet eens meer te verdedigen (en veroordeelt landen die dat nog wèl doen. Israël bij voorbeeld.)”
  Europa heeft op een gegeven moment humanistische waarden omarmd, onder het motto ‘recht boven macht’. Wat Israel doet is daar volkomen mee in strijd.

  Ellie, in alle literatuur over Al-Andalus staat dat het een voor die tijd bijzonder tolerante maatschappij was, waar iedereen vreedzaam naast elkaar kon bestaan. Nadat de Arabieren verdreven waren, volgde een periode waarin zo’n beetje iedereen werd vervolgd die niet de officiële (christelijke) leer toegedaan was. Jij draait gewoon out of the blue de zaken precies om, puur door je fixatie op een ‘gevaarlijke’ islam.

  “Nu heeft de islam hun plaats ingenomen en de Arabieren vinden FGM wel oké.”
  Nigeria wordt dan wel geteisterd door Boko Haram, maar dat wil niet zeggen dat de islam toeneemt. ‘De Arabieren’, dus de noordelijkste Afrikaanse landen, vinden FGM helemaal niet oké, want daar komt het veel minder vaak voor.

 150. “Liever heb ik dat de aangesprokene zelf antwoord geeft.”
  Ik ook, Eli, maar je blijft me nog steeds een hoop antwoorden schuldig, kerel.

 151. Nexus,je haalt me de woorden uit de mond,ik dacht ook ellie betaald ofzo om zolang door te mogen gaan,normaal wordt iemand dan geblocked maar deze affaire duurt maar voort.

 152. “Een eerlijke discussie die altijd ontweken wordt omdat men dan moet toegeven dat de kritiek op de islam toch wel ‘n klein beetje terecht is.”

  Waarvan akte! Dan ga zelf voor de verandering een eerlijke discussie aan en kom niet met die ongefundeerde pulp die werkelijk alleen maar goed is om de zakken van Piper, Geller, Wilders etc. te vullen. Islam”kritiek” als verdienmodel en jij schijnt een goede klant te zijn. Welwillend beïnvloedbaar, de droom van elke marketingpik.

  A propos eerlijke discussie. Wie zou ik zijn om voor “hen” te spreken en me als woordvoerder op te stellen? Mij gaat het om de zuivere discussie. Ik heb niets op met religie en zeker niet in fundamentalistische of extremistische vorm. Zodra iemand de verantwoording van zijn daden afgeeft aan een religie, of ideologie wat dat betreft ook, is voor mij de grens overschreden. Van mij mag je best kritiek hebben, heb ik ook. Maar ik praat over kritiek. Bovendien vind ik meten met twee maten wel de dodelijkste doener voor een eerlijke discussie.

  Bovendien blijf je twee dingen door elkaar halen: islam en moslims, christendom en de christenen, jodendom en de joden, etc. Een religie of ideologie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wandaden van de individuele gelovigen. Leed aangedaan door mensen, al dan niet gemotiveerd door het collectief, is altijd een zaak van het individu.

  Degene die excuses bedenkt voor anderen ben jij, Eli. Je hele betoog mondt uit in excuses om een complete religie en gelovigen daarvan uit te roeien. Dat is namelijk de ultieme consequentie van je hele bij elkaar verzonnen betoog.

Reacties zijn gesloten.