Ethiek en economie. Lichte gedichten van Peter Maurin. Pinksterteksten C

Priesters en politieagenten

Jean Jacques Rousseau zei:
“De mens is van nature goed.”
Zakenlieden zeggen:
“De mens is van nature slecht;
je kunt niets veranderen
aan de menselijke aard.”
Als het waar is.
Wat zakenlieden zeggen.
Dat je niets kunt veranderen
aan de menselijke aard
Dan hebben we minder priesters nodig
en meer politieagenten
Maar als God de Vader
Zijn eniggeboren zoon heeft gezonden
om mensen te verlossen
dan hebben we meer priesters nodig en
minder politieagenten.

Een van de leuzen
van de middeleeuwen
was “eerlijk tot God“.
Wij zijn opgehouden
eerlijk tegen God te zijn.
We denken meer over
onszelf dan
over God.
Wij zijn opgehouden
God centraal te stellen
en zijn egocentrisch geworden.

Vader Denifle

Vader Denifle
was een Oostenrijkse Dominicaan.
In 1872 gaf hij in Graz
vier preken gebundeld onder de titel
Die katholische Kirche und das Ziel der Menschen.
Vader Denifle beklemtoont
dat de mensheid
die God vergeten heeft
haar doel niet kan bepalen.
God is de mensheid niet vergeten
maar de mens
heeft God vergeten.

De stichters van Amerika
kwamen naar Amerika
om God te dienen
naar hoe zij dachten
dat God gediend wil worden.
Hoe God gediend wil worden
wordt niet langer onderwezen
op Amerikaanse scholen.
Hoe je succes hebt
wordt nog steeds onderwezen
op Amerikaanse scholen.
Het denken over tijd
in termen van geld
ligt ten grondslag
aan het denken
van onze zakenlieden.
We zetten op onze munten:
“In God we trust“
(NL: God zij met ons)
maar blijven denken
dat ieder ander
contant moet betalen.

KardinaalGasquet

Cardinal Gasquet
was een Engelse benedictijn.
Hij bestudeerde
de periode van
de Engelse geschiedenis
die voorafging aan
de Hervorming.
In een boek getiteld
The Eve of the Reformation
legt hij uit
dat externalisme
– een ander woord
voor materialisme –
in die periode van
de Engelse geschiedenis
overheerste.
Het externalisme
van Engelse bisschoppen
liet hen de koning
volgen in plaats
van de paus
toen de koning ophield
acht te slaan op de paus.

Sint Augustinus

Sint Augustinus zei:
“Heb God lief
en doe wat ge wilt.”
We doen wat we willen
maar we hebben God niet lief.
We hebben God niet lief
omdat we God niet kennen.
We kennen God niet
omdat we niet proberen
God te kennen.
En de mens is geschapen
naar het beeld van God
en ieder schepsel
spreekt tot ons
over God
en Gods Zoon
is naar de aarde gekomen
om ons te vertellen
over God.

De tempel uit

Christus verdreef de geldwisselaars
de tempel uit.
Maar vandaag durft niemand
de gelduitleners
de tempel uit te drijven.
En niemand durft de gelduitleners
de tempel uit te drijven
omdat de gelduitleners
de tempel in hypotheek hebben.

Als kerkbouwers kerken bouwen
met geld, geleend van gelduitleners
verhogen zij het prestige
van de gelduitleners.
Maar het prestige verhogen
van de gelduitleners
verhoogt niet het prestige
van de Kerk.

Zodat aartsbisschop McNicholas zegt
“We zijn schuldig aan
het aanmoedigen van tirannie
in de financiële wereld
tot het een echte octopus
is geworden die het leven
uit onze mensen perst.”

Ethiek en economie

Lincoln Steffens zegt:
“Het sociale probleem
is niet een politiek probleem;
het is een economisch probleem.”
Kropotkin zegt:
“Het economisch probleem
is een ethisch probleem.”
Thorstein Veblen zegt:
“Er is geen ethiek in de moderne maatschappij.”
R. H. Tawney zegt:
“Er was een hoge ethiek
in de maatschappij
toen de Canonieke Wet
de wet van het land was.”
De hoge ethiek van de Canonieke Wet
is neergelegd in de encyclieken
van Pius XI en Leo XIII
over het sociale probleem.
Om de ethiek van
de encyclieken toe te passen
op de problemen van vandaag
is het doel
van Katholieke Actie.

Problemen scheppen

Zakenlieden zeggen
dat, omdat iedereen egoïstisch is,
dat zakendoen daarom
op egoïsme gegrond moet zijn.
Maar wanneer zakendoen gegrond is op egoïsme
is iedereen bezig met egoïstischer te worden.
En als iedereen bezig is
met egoïstischer te worden
hebben we klassen en botsingen.
Het zakenleven kan zijn huis niet op orde brengen
want zakenlieden worden gedreven door egoïsme.
Zakenlieden lossen geen problemen op
ze scheppen ze alleen maar.

– tot zover deze reeks vertalingen van Easy Essays. Eerder in deze pinksterserie hier en hier. Er zullen er nog volgen buiten dit verband.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.