Er loopt een rechtstreekse lijn van N-VA naar de Vlaamse Verdedigings Liga (en terug)

De Vlaamse Verdedigings Liga is slechts een symptoom. De dynamiek die eraan ten grondslag ligt wordt in gang geduwd door heren en dames die zich beschaafd noemen, en zich ook nu weer netjes gedistantieerd hebben.

In de nasleep van de aanslagen van 22 maart postte Karim Van Overmeire, N-VA schepen in Aalst een oude prentkaart uit de Eerste Wereldoorlog op zijn facebookpagina. Op die prentkaart stond te lezen: On les aura. Begeleidend commentaar van Van Overmeire: “Poster uit 1916 met een actuele boodschap. Het lijkt mij een betere reactie tegen de baardapen dan knuffelen voor wereldvrede”. De reactie van de woordvoerder van De Wever: “ ‘Karim heeft het recht zijn verontwaardiging te uiten, verontwaardiging die bij veel mensen leeft”.

Diezelfde De Wever tijdens de afgelopen weken: “We leven in een oorlogssituatie”,“Als we in oorlog zijn, zullen we ons zo moeten gedragen”, “Wie niet wil vechten, zal op zijn knieën verder mogen leven”. Ook partijgenoten van De Wever aarzelden niet om het woord oorlog te pas en ten onpas uit te spreken. Onder meer Peter De Roover voegde eraan toe dat de oorlog die nu zogenaamd gevoerd wordt, zijn collaborateurs kent en dat die collaborateurs moeten aangepakt worden.

Nauwelijks is de storm over de recente oorlogsverklaringen De Wever en zijn volgelingen gaan liggen, of er ontstaat in Vlaanderen een terechte verontwaardiging over de racistische uitlatingen op de facebookpagina van de Vlaamse Verdedigings Liga. Op die pagina waren tientallen reacties te lezen waarin de tragische dood van een jonge Vlaming van Marokkaanse origine werd toegejuicht. Ook N-VA kopstukken als Theo Francken en Geert Bourgeois spraken hun afschuw uit.

Maar is het dan zo verrassend dat een groep mensen overgaat tot vreugdekreten wanneer er te pas en te onpas wordt verklaard dat we met een “bepaalde groep” in oorlog leven? Is een logische consequentie van de staat van oorlog niet dat mensen juichen om de dood van wat volgens hen “de vijand” is? Is dat niet de echte betekenis van oorlog?

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be