En geef toe dat het water om je heen gestegen is: jonge liberalen zien het probleem wel

Er was een tijd dat de jongerenorganisaties van politieke partijen rechts van de “grotemensenpartij” stonden. Dit gold bijvoorbeeld (zelfs, als u wilt) voor de jongeren van GroenLinks. Het kon niet neoliberaal genoeg.
Maar genoeg is genoeg nu:

Het stikstofbeleid zoals is afgesproken in het regeerakkoord moet “zonder concessies” worden uitgevoerd, vinden de Jonge Democraten. Als er toch aan wordt gemorreld, moet D66 uit het kabinet stappen.

De politieke jongerenorganisatie van D66 reageert hiermee op de wens van het CDA om over een tijdje opnieuw te onderhandelen over het regeerakkoord. Die wens is door de overige drie coalitiepartijen VVD, D66 en de ChristenUnie gehonoreerd, zo is vrijdagavond, na verschillende, urenlange stevige gesprekken door de top van het kabinet, duidelijk geworden. De christendemocraten willen de stikstofpassage uit het regeerakkoord halen. Daarin staat nu dat de stikstofuitstoot in 2030 met de helft moet zijn gereduceerd.

Bron

En de JOVD, ooit los en links van de VVD, toen jongerenorganisatie geworden en rechts binnen de partij. Het tij is gekeerd:

Een paar maanden geleden concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat Nederland zijn klimaatdoelen van 2030 niet zal halen. Dit is volgens ons het gevolg van de huidige ongelimiteerde consumptiedrift. De daaruit voortvloeiende klimaatopwarming zal leiden tot een stijgende zeespiegel, tot hittegolven, droogtes, watertekorten, bosbranden en overstromingen. Terecht stelde Petra de Koning in december in een column dat geen enkele VVD’er spreekt over vliegvakanties.

(…)
De vleesetende en vlieglustige rechterflank van de VVD, die zichzelf ‘Klassiek Liberaal’ noemt, beschouwt deze problematiek nog steeds als een ver-van-mijn-opritprobleem. Ze stellen dat de partij moet zorgen dat het klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar moet blijven en we gewoon ons eigen leven moeten kunnen blijven leiden. Dat terwijl ambitieus klimaatbeleid juíst klassiek-liberaal is.

Bron.

De jeugd heeft de toekomst, maar wat, als die toekomst uit apocalyptische catastrofes dreigt te bestaan?

– Uitgelicht: zeezichtfoto AJvdK