‘Een onrustig gevoel van veiligheid’

jargon-cartoon
Jongens en meisjes willen bij de politie omdat het avontuurlijk is en ze menen dat ze dan ook iets wezenlijks bijdragen aan de samenleving. Bovendien levert een baan bij de politie de zekerheid op die anderen, zoals burgerarbeiders, steeds vaker ontberen.

Blijkbaar is er niemand die tegen deze ambitieuze jongelui zegt dat het niet alleen maar avontuur en reddend optreden is wat de klok slaat. Dat er ook sprake is van allerlei administratieve klusjes die de helft van de werktijd opslokken. Nog nooit heb ik een politieagent horen zeggen dat hij, of zij, de administratie die het gevolg is van menig heldhaftig en spannend optreden helemaal geweldig vindt. Integendeel. Politieagenten hebben een bloedhekel aan hun eigen administratie en sommigen geloven zelfs dat ze daarvoor niet zijn aangenomen.

Sommige processen-verbaal zijn “onleesbaar”. Dat wil zeggen dat ze net zo goed het bestemmingsplan van een kabouterboerderij zouden kunnen zijn. Zouden die politieagenten, of verbalisanten zoals ze graag genoemd worden, allemaal een 1 voor Nederlands op hun schoolrapport hebben gehad? Nee, natuurlijk niet. Voordat zij aan hun politieopleiding begonnen konden ze allemaal prima begrijpelijk mondeling en schriftelijk communiceren. Dat wordt ze tijdens hun opleiding afgeleerd. Ook het proces-verbaal of het rapport moeten gezag uitstralen en daarvoor, denkt de politie, is absurd gezwollen ambtelijk taalgebruik noodzakelijk. Bovendien zijn de schrijfsels toch vooral bestemd voor de Officier van Justitie die op basis van deze producten die onder ambtseed zijn opgemaakt beslissingen moet nemen. Aan de burgers gaat al dit koeterwaals voorbij. Het is vakjargon dat dikwijls in afgrijselijke en onbegrijpelijke geheimtaal ontaardt.
wesley dt
Dat is vooral raar omdat het OM al jaren probeert in gewone mensentaal te communiceren. Daarvoor zijn zelfs persofficieren en persrechters aangesteld. Dit is tot nu toe allemaal aan de politie voorbijgegaan. Ook aan de politievoorlichters die bijna net zo raar praten als de agenten schrijven. Het is dat spelfouten nauwelijks hoorbaar zijn, anders was het allemaal nog veel erger.

Zonder op de de kwestie van de geverbaliseerde activist in Gouda in te gaan was het dan ook geen verrassing iets uit een proces-verbaal te lezen dat werkelijk onbegrijpelijk was. Arme rechter die mede hierop het vonnis moet baseren.

Dit beeld gaf ons een onrustig gevoel van veiligheid voor de aanwezige gezinnen.

We kunnen wel begrijpen wat de verbalisanten die dit kennelijk ongecontroleerd uit hun vingers kregen bedoelen, maar dan interpreteer je dus een mededeling die in strikte zin helemaal niks betekent.

Het is een kijkje in het literaire werk van de Nationale Politie. Deze zin staat niet alleen. Er zijn talloze verbalen en rapporten die doorspekt zijn van wartaal en mislukte pogingen indrukwekkend over te komen. Het is een ingebakken afwijking die al vele tientallen jaren bestaat. Een werkgerelateerd cultuurprobleem dat onuitroeibaar schijnt te zijn. Dat politieagenten ook op deze manier tegen burgers plegen te praten maakt het nòg idioter dan het eigenlijk al is.

Lees ook even de hele uitsnede waaruit die verschrikkelijk zin komt.

politie onveiligheid

Behalve schandelijk onbegrijpelijk is het ook nog eens een bepaalde vorm van machtsmisbruik. Als u thuis zo praat staat u binnen de kortste keren op de keien en praat u zo op uw werk mag u blij zijn dat u het telefoonnummer van het UWV altijd bij de hand heeft.

Over de profilering van mogelijk verdachte elementen die deze verbalisanten schaamteloos aan hun door ons betaalde papier toevertrouwden kan ik kort zijn. Volkomen imbeciel.

Deze gelegenheid neem ik graag ook even te baat om deze site tot de orde te roepen. Telkens moet ik lezen dat de politie de gewapende tak van de PVV is. Ik geef toe dat dit heel leuk klinkt, maar dat geldt eigenlijk voor alle onzinnige stellingen. De politie is onderdeel van onze overheid en heeft een geweldsmonopolie. Daarom is de politie in Nederland bewapend en dat is niet alleen omdat de politie niet normaal kan communiceren. Zolang de PVV nog geen absolute meerderheid in Nederland heeft en ook nog niet de dictatuur heeft uitgeroepen, heeft de politie helemaal niets met deze groepering te maken. Ook niet als ooit vast zal komen te staan dat veel politieagenten op deze politieke beweging stemmen.