Een minderwaardige Premier

Hij zei niet dat ze dood moesten. Hij vroeg aan zijn publiek of er minder Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn. Min of meer uitzinnig beantwoordde het publiek zijn vraag bevestigend. Hij zei dat hij dat dan zou gaan regelen. Geert Wilders was vanaf dat moment definitief persona non grata in Nederland. Zijn politieke tegenstanders buitelden over elkaar heen, sprongen in de “Hekkinghouding”, noemden Wilders’ optreden walgelijk, zouden nooit meer met hem willen samenwerken, duizenden geschokte Nederlanders deden aangifte, het OM besloot na lang studeren tot vervolging over te gaan. Wilders wacht een milde straf en dat is terecht. Een Kamerlid mag veel zeggen, maar er zijn grenzen. De Hoge Raad trok zelfs een nieuwe grens. Ook politici mogen niet aanzetten tot onverdraagzaamheid.

In dit verband was het aardig om te lezen dat de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, voor de verandering duidelijk en ondubbelzinnig stelling nam.

Minister Opstelten (VVD) vindt dat PVV-leider Wilders zijn uitspraken over Marokkanen moet terugnemen, “en wel helemaal”. Hij noemde de uitlatingen walgelijk. Volgens Opstelten passen ze niet in Nederland. Hij is het eens met premier Rutte dat de VVD niet met de PVV moet samenwerken zolang die partij bij zijn standpunt over Marokkanen blijft.

Gaat heen en sneuvel!

Hij zei niet dat ze de doodstraf verdienden. Hij zei niet dat ze standrechtelijk geëxecuteerd moesten worden. Hij zei dat hij liever zag dat Nederlandse jongeren die zich aansloten aan de terreurbeweging IS en in de brandhaard van het Midden Oosten gingen vechten, in die brandhaard zouden sneuvelen. Liever dat dan dat deze Nederlanders naar Nederland zouden terugkeren en als potentieel gevaar voor de samenleving het land onveilig zouden maken.
Liever ook, dat zij als menselijke bom dáár onschuldige slachtoffers maken dan hier onrust veroorzaken.

Hij zei dat dit zijn standpunt is. Als partijleider én als premier. Hij meende het serieus. Om dat te illustreren zette hij zijn strengste gezicht op. Een onbewogen gelaat waar stoere taal uit kwam. Want er zijn verkiezingen in aantocht. Want hij heeft ons enkele weken geleden op het hart gedrukt alles te zeggen wat we denken en dat we nooit, maar dan ook nooit, zelfcensuur mogen toepassen. Dus dat geldt evenzeer voor zijn standpunt dat inhoudt dat hij verwarde landgenoten liever ziet sterven dan dat zij terugkeren en een kans krijgen hun leven weer op de rails te krijgen. Dat is het standpunt van onze premier, daar moeten wij het mee doen. Bijna 70% van alle Nederlanders zou het met dit standpunt eens zijn. Dat werd gepeild, dus dan is het zo.

De minister van Integratie, Lodewijk Asscher, probeerde de woorden van de premier in diens rol van partijleider te frommelen. Dat lukte niet. De premier maakte duidelijk dat zijn standpunt ook dat van de premier is. Daar staat de minister van Integratie mooi voor lul. De PvdA heeft foute vrienden, dat bleek voor de zoveelste keer.

Eens zien hoe de minister van Veiligheid en Justitie op het standpunt van de premier reageert.

Op de vraag of dit betekent dat hij het met Rutte eens is antwoordt de minister: “Ja, wij zijn het eens met wat de premier zei”.

Opnieuw een helder en ondubbelzinnig antwoord van Ivo Opstelten. Hij kan het dus wel. Als hij maar wil en niets te verbergen heeft.

Het standpunt van onze premier is duidelijk. Het is begrijpelijk dat een groot aantal landgenoten dit een goed standpunt vindt. Zoals een groot aantal landgenoten ook vindt dat criminelen er goed aan doen elkaar overhoop te schieten in plaats van een peperdure rechtsgang te doorlopen. Een groot aantal landgenoten vindt ook dat asielzoekers niets in Nederland te zoeken hebben. Een groot aantal landgenoten is van mening dat uitkeringstrekkers allemaal criminele uitvreters zijn, oplichters en fraudeurs. Vele landgenoten menen dat kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van gastarbeiders nooit goede Nederlanders kunnen zijn. Omdat hun afkomst nu nog makkelijk te traceren is en omdat ze allemaal lid zijn van een achterlijke cultuur. Een groot aantal landgenoten is niet goed wijs en heeft nood aan bestuurders die hun wijzer maken.

Die bestuurders zijn dun gezaaid. Veel dunner dan ooit. Zelfs zó dun dat het niet mogelijk is gebleken een premier te vinden die het goede voorbeeld geeft. Een premier die zelfcensuur toepast als dat nodig is. Een premier die weigert aan te zetten tot onverdraagzaamheid. Omdat dat eenvoudig niet mag.

Gelukkig staat de Grondwet uitvoering van de uitspraken van de premier in de weg.

Deze premier ontpopt zich in verkiezingstijden als een kwalijke populist met minderwaardige standpunten. Verkiezingen maken van onze premier een minderwaardig mens, maar heel veel Nederlanders vinden dat prachtig. Daar is geen onderzoek of peiling voor nodig. Dat zal blijken op 18 maart 2015 als weer veel meer mensen dan verwacht op hun eigen ondergang gaan stemmen. Die ondergang heet VVD.