Een kleine overwinning voor privacy

Vingerafdrukken worden voorlopig toch niet centraal opgeslagen. De opslag bij gemeenten wordt eveneens opgeschort. Minister Donner neemt dit besluit omdat een meerderheid van de Tweede Kamer grote moeite had met centrale opslag.

In Nederland blijft het probleem dat teveel mensen toegang hebben tot databases met heel persoonlijke gegevens. Als vingerafdrukken centraal worden opgeslagen en niet alleen op een chip op het paspoort dan zou het gevaar bestaan dat paspoorten juist makkelijker te vervalsen worden. Als bij een naam andere vingerafdrukken kunnen worden gezet, dan kan je op andermans naam een paspoort krijgen.

De Nederlandse overheid staat bekend als laks wat betreft identiteitsdiefstal. Dat is vreemd gezien de Nederlandse obsessie met Identificatieplicht en de terrorismedreiging. Als je ID gestolen wordt, dan kunnen er bankrekeningen en bedrijven op je naam worden gezet. Slachtoffers hebben vaak moeite om justitie in beweging te krijgen als ze hier achter komen, omdat ze plots achtervolgd worden door incassobureaus. De overheid is echter ook laks als een aangevraagd ID van een burger uit een van hun kantoren gestolen wordt. Je kan er niet van op aan dat de overheid je waarschuwt als dat gebeurd. Zelfs als je als burger dus heel voorzichtig bent, dan kan je nog de dupe worden van ID-fraude als er bij een overheidsinstelling wordt ingebroken of een ambtenaar corrupt is. Diefstal van echte IDs uit een overheidsgebouw zou ook veel minder makkelijk kunnen gebeuren als je ID gewoon werd gemaakt in het gemeentehuis terwijl je wachtte. De drang om IDs moeilijker vervalsbaar te maken, heeft ons dus helemaal niet zoveel veiliger gemaakt.

Er waren ook plannen om die centrale opslag van vingerafdrukken in de toekomst te gaan gebruiken voor opsporingsdoeleinden. Hiermee zou elke Nederlandse burger worden behandeld als een verdachte. Een dergelijk gebruik van persoonlijke gegevens schendt de principes dat een ieder onschuldig is tenzij anders bewezen en dat niemand actief aan diens eigen veroordeling hoeft mee te werken. De politie hoort alleen het afstaan van vingerafdrukken te eisen als er een gerede verdenking tegen iemand bestaat.

Er is ook een andere reden om geen centrale opslag van vingerafdrukken en DNA-profiel te willen. We laten allemaal op willekeurige plekken vingerafdrukken en DNA achter. Soms wordt er op zo’n plek een ernstig misdrijf gepleegd. Het is niet wenselijk dat de politie elke vingerafdruk en DNA spoor gaat natrekken in de hoop daders, medeplegers en getuigen te vinden. Als de politie dit echter kan en mag dan zal dat gaan gebeuren. Dat zou ontzettend veel tijd en geld kosten. Als je alleen mensen onderzoekt waartegen een gerede verdenking bestaat, dan is dat efficiënter en goedkoper. Dat voorkomt bovendien dat willekeurige mensen betrokken raken bij een strafrechtelijk onderzoek.

In de hoop de moord op Marianne Vaatstra op te lossen is indertijd een groot aantal mannen gevraagd in omgeving Kollum om vrijwillig DNA af te staan. De DNA-tests die op dat verzamelde materiaal zijn uitgevoerd kostten miljoenen, maar dat heeft de oplossing van die zaak niet dichterbij gebracht. Het centraal opslaan van gegevens van willekeurige mensen waartegen geen enkele verdenking bestaat zou nog meer geld- en tijdverspilling betekenen.

Als de overheid geen gerede verdenking tegen een burger heeft, dan heeft de overheid ook geen vingerafdrukken, DNA of een blik in diens huis of computer nodig. Als je vindt dat je niks te verbergen hebt, dan neem ik aan dat je wel bezwaar hebt tegen meer belasting betalen zodat de overheid onnodig gegevens kan opslaan en de politie meer geld nodig heeft terwijl de oplossingspercentages van misdrijven dalen. Het opgeven van onze privésfeer maakt ons niet veiliger. Het zorgt er alleen maar voor dat we meer te vrezen hebben van zowel de overheid als van criminelen.

De vraag blijft wel wat de overheid nu gaat doen met de vingerafdrukken die al centraal en bij gemeentes zijn opgeslagen. Ik hoop dat deze worden gewist, maar ik heb mijn twijfels.

1 gedachte over “Een kleine overwinning voor privacy”

  1. En Tom Tom verstrekt ook al geen gegevens meer. Als het zo doorgaat verliezen ze mij uit het oog.

Reacties zijn gesloten.