Een Franse en een Duitse minister willen de EU opsplitsen

De Europese Unie zou een progressieve en een conservatieve tak kunnen krijgen.

Emmanuel Macron en Sigmar Gabriel hebben opgeroepen tot grotere fiscale en sociale harmonisatie in de eurozone, en spreken uit dat aan andere EU-landen, zoals Groot-Brittannië, moet worden toegestaan zich vast te leggen op een minder geïntegreerde unie met de gemeenschappelijke markt als basis.

Geconfronteerd met de dubbele dreiging van een Britse en Griekse exit – uit de EU respectievelijk de eurozone – zetten Frankrijk en Duitsland hoger in en stellen plannen over een Europa met twee snelheden voor, met de eurozone als kern.
(EurActiv [vertaald uit het Engels])

Op de achtergrond speelt dat de structuur van de EU via de weg van unanieme beslissingen hoegenaamd niet meer te veranderen is, als het ware in beton is gegoten. Afgelopen weekend is daar op Krapuul een artikel aan gewijd.