Een economische boycot tegen een fout regime onder TTIP

Het steeds zwaarder bekritiseerde Transatlantische Handels- en Investeringspact (TTIP) heeft veel nog nauwelijks belichte implicaties. Zo wordt oplegging van economische sancties aan landen die humanitaire principes schenden moeilijker, zo niet onmogelijk.

Nu dreigt omgekeerd TTIP, het Trans-Atlantisch Partnership, gebruikt te worden om een goede bondgenoot van de USA niet in het isolement te drijven. Het gaat over Israel. In een aantal Europese landen wordt de druk groter om op de illegale bezettingspolitiek van dat land te reageren met de boycot van producten uit de nederzettingen, terugtrekken van investeringen (“divestment”) en het opleggen van sancties (BDS: boycott, divestment, sanctions). Hiertegen dienden een aantal congresleden in de USA, van zowel republikeinse als democratische signatuur, een wetsvoorstel in.
(AnderEuropa)

Die sancties mogen niet volgens Amerikaanse Congresleden. Dat zijn politiek gemotiveerde beslissingen die ingaan tegen het vrijhandelscredo.