Edelherten? De provincie moet ze bestrijden!

Uitgezette edelherten moeten afgeknald want De Menseh vinden het so sielug als ze lopen te verhongeren in het Oostvaardersplassengebied. Maar edelherten die op eigen kracht Oost-Flevoland bereiken, dat is toch ook helemaal niet de bedoeling:

Een kleine kudde edelherten heeft zwemmend de oversteek gemaakt van de Veluwe naar Flevoland. Staatsbosbeheer is enthousiast over de nieuwe vestigingsplaats van de zeven herten. Landbouworganisatie LTO staat er niet om te springen. Als het aan de Flevolandse voorzitter Arnold Michielsen ligt, worden de dieren geweerd uit de provincie. ,,Anders gaat de rekening naar het provinciehuis.”

Maar daar stuiten de dieren op water, zou je zeggen. ,,Edelherten zijn uitstekende zwemmers. Als ze bij Hierden het water in zijn gegaan, hebben ze het eerste stuk in het water prima kunnen lopen. Dat is maximaal een meter diep. De vaargeul zijn ze over gezwommen en daarna zijn ze het water weer uitgeklommen in Flevoland.”

Bron.

Dus, als het aan “de boeren” ligt wordt er geknald en wordt de portemonnee getrokken.