Echte vrienden van Israël voeren niet zomaar een verbod op ritueel slachten in. De PVV wel…

Christelijk Slachten

Nederland is nog niet helemaal verloren. De VVD-fractie in de Eerste Kamer kwam tot bezinning en zal volgende week dinsdag het ritueel slachtverbod afwijzen. Dat betekent dat 30 van de 75 EK-leden tegen zullen stemmen. Nog 8 erbij, en het perfide opzetje van Marianne Thieme van de Dierenpartij om, samen met de dieren- en vrouwen-beul Dion Graus van de PVV, een klassiek antisemitische maatregel door te voeren gaat schipbreuk lijden.

Perfide? Ja: smerig, huichelachtig, achterbaks en precies passend in een lange Europese antisemitische traditie.

En ik zal u vertellen, waarom.

Nemen we als voorbeeld het verbod op Joods ritueel slachten dat in Zwitserland werd doorgevoerd in het Kanton rond Zürich in een van de eerste jaren van de vorige eeuw. En dat verbod bestaat daar nog steeds(!). In Het Lot van de Familie Meijer (Nederlandse vertaling van Elly Schippers, 2007, Uitg. Signatuur, Utrecht), van de Zwitserse romanschrijver Charles Lewinsky, wordt op de bladzijden 279 tot 294 beschreven hoe de antisemitische agitatie misbruik maakt (smerig) van de weerzin van de doorsnee mens ten opzichte van dierenleed.

Deze doorsnee-mens verkiest het om zich te concentreren op het vermeende extra-leed dat een ritueel geslacht dier zou lijden ten opzichte van een christelijke kiloknaller, en verlicht zijn gewetenswroeging door middel van steun aan de als dierenvrienden vermomde antisemieten (huichelachtig).

Een prachtige passage in het boek. Levensecht. Het is alsof je Dion Graus hoort betogen dat de megastallen helaas moeten blijven vanwege de concurrentiepositie van de Nederlandse boeren, maar dat Moslims en Joden onze beschaving in levensgevaar brengen door onverdoofd (ritueel) te slachten. Het is dan ook de plaatselijke slager zelf die, in de hoop zijn Joodse collega weg te concurreren, de agitatie aanvoert. Maar de antisemieten vermijden zorgvuldig om racistisch en discriminatoir over te komen (achterbaks). Nee, ze betuigen nadrukkelijk hun respect voor de Joodse religie en hun sympathie voor de Joodse dorpsgenoten die in deze streek van de Boven-Rijn al sinds de late Oudheid gevestigd zijn, dus langer dan de nazaten van Avaren en andere Germanen die er nu de meerderheid vormen.

Maar ja, de ethiek van onze hoge Christelijke beschaving schrijft nu eenmaal voor dat we wel ganzen met geweld mogen vetmesten, wel varkens mogen kwellen en met medicijnen vergiftigen en kalveren mogen kisten, edoch- de slacht van deze en andere dieren mag niet ritueel.

Enfin, u ziet hopelijk het plaatje.

Het Lot van de Familie Meijer was een groot verkoopsucces, ook in Nederland. Het boek sleepte verschillende prijzen in de wacht. Terecht. Wij, Nederlanders, we lusten er wel pap van, van die verhalen over het antisemitisme van Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers. Anne Frank was immers één van ons? – O nee: Aan haar en aan haar familie werd indertijd het Nederlanderschap geweigerd, toen ze voor de Nazi’s vluchtten. Daarom kon Anne F. in 2005 niet meedingen naar de titel van Grootste Nederlander, weet u nog wel? Als je naar het heden van Verdonk en Leers kijkt, dan moet je vaststellen dat die blijkbaar een vaste Nederlandse traditie van ongastvrijheid voortzetten. Trots op de VOC-mentaliteit van Nederland. Hoera!

Wij zijn geen racisten, toch?

Terzelfdertijd (begin-twintigste eeuw) werden hetzelfde type antisemitische maatregelen ingevoerd in Hongarije (verplichting om Joodse namen te “hongariseren”). Iets dergelijks woedde in het Wenen waar de jonge artiest Hitler zijn toevlucht zocht. In Frankrijk konden Emile Zola en zijn vrienden maar op het nippertje een antisemitische actie in verband met de Dreyfus affaire stoppen.

Het begint vaak met een aanval op onbegrijpelijk geworden rituele gebruiken. Besnijdenis, ongezuurd deeg, varkens onrein, hoofdhaar bedekken, slachten door middel van doorsnijden hoofdaders. Daar worden in de fantasie andere rituelen aan verbonden: offeren van christenkinderen voor het paasbrood, systematisch bedrog (taqqya) en via geheime genootschappen streven naar wereldheerschappij (het door de Russische Ochrana bedachte Joodse wereldheerschappij-complot en de verhalen over de Moslimbroederschap).

In het Wilderse Nederland van de jaren 2010 is de eerste prioriteit: de Moslims het leven zo moeilijk mogelijk maken. Niet alleen de PVV, ook VVD en CDA hebben zich verbonden om de racistische hobbies van Wilders uit te voeren in ruil voor steun aan een a-sociaal regeringsbeleid.

Daar kwam Marianne Thieme van de Dierenpartij een handje helpen. Mevrouw weet donders goed, dat het dierenwelzijn de gemiddelde PVV-Tuigdorpsgenoot aan zijn/haar reet roesten kan. Maar ze weet ook dat de PVV-ers graag de Moslims willen pesten. Zodoende. Zorgvuldig het massale dierenleed in de megastallen vermijdend, stelt Marianne een verbod op onverdoofd ritueel slachten voor. En, halleluja!, de PVV stinkt erin.

De schuilkerk-bewoners van Job Cohen durven geen “nee” te zeggen en stemmen mee. Het Joodse lobbynetwerk wordt net iets te laat wakker. Ere wie ere toekomt: de PvdA-afgevaardigden op een landelijke politieke bijeenkomst keuren het wetje massaal af.

Dat is heel wat gezonder dan wat de beruchte Duitse ” Islamkritiker” Udo Ulfkotte presteerde. Deze jurist antwoordde op de vraag, waarom het halal slachten door Moslims wel- en het ritueel slachten door Joden niet verboden zou moeten worden, als volgt: “Ik ben dierenvriend, dus tegen elke vorm van slachten. Maar er zijn nog zo weinig Joden in Duitsland over, dat we voor hen wel een uitzondering kunnen maken. Maar niet voor de Moslims!” Herr Ulfkotte vergat er bij te vertellen, waarom er nog zo weinig Joden over zijn in de Heimat. Na te lezen in een artikel van ondergetekende uit 2007: Ulfkotte and the Jews (2): Cosher Meat Allowed until German Jews Become too Numerous?

De PVV heeft het (nog?) niet geschopt tot dergelijke sofistiek. Maar ik acht Martin Bosma er wel toe in staat.

Die gelegenheidswetgeving tegenhouden, dat is een belangrijke zaak. Het stelt duidelijke grenzen aan Wilders’ gedoogwinst.

Voor de Tweede Kamer is het te laat. Niet voor de Eerste.

Tot dinsdag hebben we de tijd om verschillende categorieën het vuur na aan de schenen te leggen.

Allereerst natuurlijk PvdA, GL, D66, SP en de Bejaardenpartij. Links moet eens even teruggaan naar zijn wortels. Lessen trekken uit fouten uit het verleden. Niet uit angst heulen met populisten en protofascisten.

En wat moeten rabiate PVV-ers, pro-Israël fans als @WKortenoeven van de PVV in de Tweede Kamer zich wel niet beroerd voelen, nu ze hun sponsors en leermeesters van Israëlisch Rechts zozeer voor het hoofd stoten! Bombarderen met mails, die lui! Ingezonden stukken schrijven in de internationale pers (iets voor Nealx1).

Vooralsnog blijf ik erbij, en dit gebeuren bevestigt het maar weer: Wilders is een Antisemiet!

En even voor de goede orde: Schrijver dezes is zelf een verklaard tegenstander van onzinnige rituelen. Maar zolang die binnen redelijke grenzen blijven, wettelijke grenzen, moeten ze worden getolereerd. Dat is democratie, weetjewel. Dan kun je immers beter erover discussiëren met het doel, om ze te verlaten of tot modernere proporties terug te brengen.

De komende dagen zouden een uniek bondgenootschap van Krapuul met het CIDI (!) kunnen zien ontstaan, met als doel om beginnend antisemitisme in de kiem te smoren.

32 gedachten over “Echte vrienden van Israël voeren niet zomaar een verbod op ritueel slachten in. De PVV wel…”

 1. In bijbelboek Exodus 32 is er al sprake van aanbidding van het gouden kalf. Daar maakte Moses toentertijd rap een eind aan. Om joden en moslims te pesten wordt het dier opnieuw op een gouden sokkel geplaatst. Marianne Thieme geniet daarbij van haar rol als hogepriesteres van de nieuwe, maar eigenlijk eeuwenoude religie. Hierin worden de luttele seconden die de slacht op rituele wijze langer duurt beschouwd als een ontoelaatbare vloek.

 2. Goedkoop om iedereen die het welzijn van het dier belangrijk vindt, of daarvoor op wil komen, gelijk voor antisemiet uit te maken. Zo kan je iedere discussie de nek omdraaien zo gauw er maar de minste conflicterende ‘geloofs’ belangen in het spel zijn.

 3. @jaspert #2 Ik maak Marianne Thieme niet voor antisemiet uit, maar voor opportunist. Een gevaarlijke opportunist zelfs.
  Want ze liet toe, dat de PVV haar initiatief gebruikte voor hun verborgen racisme.
  Erger nog: Ik weet wel haast zeker, dat ze haar voorstel expres zo inrichtte, dat de PVV ervoor zou kunnen stemmen.
  Anders had ze wel het veel grotere dierenleed in de megastallen erbij gehaald. Toch?

 4. Zowiezo geen handige zet van de PvdD, dat verbod op rituele slacht. Ja, ze hebben er een initiatiefwet door, maar nee, dat heeft niet voor erg veel positieve reacties/publiciteit gezorgd.

  Wat betreft het opkomen voor de rechten van het dier en het opkomen voor het dierenwelzijn, welke politieke partij doet dat dan beter dan de PvdD? Was de PvdD niet de enige partij tijdens de laatste verkiezingen die expliciet tegen de megastallen en alles wat daarmee samenhing was?

 5. @5: Vraag dat maar aan Mohammed Benzakour. Hij was in 2006 lijstduwer van de PvdD, in de overtuiging dat zijn opvattingen over halal prima samengingen met het partijprogramma: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1476372/2006/10/26/Lijstduwer-Een-moslim-bij-de-Dierenpartij-dat-gaat-prima-opinie.dhtml. Zijn kritiek op het halalvlees in de schappen van AH was dat het eigenlijk gewoon industrieel vlees is, kiloknallers dus – op de slachtmethode na. En dat had ook de insteek van de PvdD moeten zijn. Maar verbetert er nu ook maar iets aan de leefomstandigheden van dieren? Bepaald niet. Benzakour is inmiddels duidelijk geen lid meer, getuige zijn recente schrijfsels over dit onzalige wetsvoorstel. Misschien kan hij een eigen (dieren)partij oprichten.

 6. “De PVV heeft het (nog?) niet geschopt tot dergelijke sofistiek. Maar ik acht Martin Bosma er wel toe in staat”
  Hoewel onderstaande er wel een beetje op llijkt:

  “Christelijke, Joodse en openbare scholen moeten naast elkaar kunnen bestaan. Wij zijn dus voor
  behoud van artikel 23 Grondwet. Islamitische scholen gaan daarentegen dicht.”
  uit het verkiezingsprogramma van de pvv pag. 29

 7. @9

  ik heb het tegen jou!

  met je nepvraag geef je overtuigend bewijs voor de racistische taqqiya van de PVV aanhang

 8. #11
  Wat een grote woorden toch. Dat zo’n simpele vraag zoveel bij je losmaakt.
  Ik verwacht overigens wel een antwoord van Huib. En jij houdt je smerige beschuldigingen voortaan maar voor je.

 9. “En even voor de goede orde: Schrijver dezes is zelf een verklaard tegenstander van onzinnige rituelen. Maar zolang die binnen redelijke grenzen blijven, wettelijke grenzen, moeten ze worden getolereerd. Dat is democratie, weetjewel.”

  De democratisch vastgestelde wettelijke grenzen zijn niet in uitgehouden in stenen tafels. Deze wettelijke grenzen kunnen democratisch verlegd worden en dan kan het gebeuren dat de onzinnige rituelen niet meer binnen deze redelijke grenzen vallen. Om dan een uitzondering te maken voor religieuze onzinnige rituelen gaat mij als democraat en als atheist te ver.

 10. @12

  ik laat me de mond niet snoeren door de eerste de beste onderbuikflatulist

  iemand beschuldigen van een racistische agenda is nog altijd minder erg dan het ten uitvoer brengen van een racistische agenda dus ga je peroxideblonde leider (complexje omdat hij geen Ariërverklaring kon krijgen?) lekker beschuldigen van smerige praktijken

 11. De uitzondering voor de onzinnige religieuze rituelen die op dit moment wordt gemaakt is dat juist daar het dierenleed (zogenaamd) wel wordt aangepakt, terwijl onnoemelijk veel kapitalistisch geinspireerd dierenleed doodgewoon gehandhaafd blijft, no questions asked. Daarmee is tegelijkertijd de racisme-vraag hierboven beantwoord.

 12. #14
  Ik snoer je de mond niet maar vraag je je smerige beschuldigingen voor je te houden. Je persoonlijke noot getuigt van gebrek aan argumenten en fatsoen.

  #15
  Ik ben het geheel met je eens omtrent onzinnige religieuze rituelen. Je kunt stemmen en demonstreren om de misstanden in de reguliere slacht aan te vechten. Daarover tegen mij ageren heeft geen effect.

  De vraag staat nog steeds open.

 13. @16 de vraag is beantwoord. Want als jouw sekte echt iets om dieren zou geven zouden ze wel iets voor dieren doen waar dieren iets aan hebben, in plaats van symboolpolitieke lulkoek en racistische maatregelen waar geen dier beter van wordt.

 14. @PVV’er, ik vermoed dat je naar PVV-aanhang maatstaven niet echt achterlijk bent, dus ben jij thans bezig in strijd met de REGELS (in dit geval G). Ga zo door en ik mop je eraf.

  Ter overweging: ik heb overigens vandaag zo mogelijk nog minder geduld met PVV-aanhang dan anders.

 15. @19

  zucht…

  goed lezen

  dierenleed voor financieel gewin is prima volgens de PVV, megastallen zijn toppie want daar kunnen de vriendjes van Dion al hun antibiotica en andere troep slijten

  ondanks een gebrek aan wetenschappelijk bewijs dat een pen door het hoofd fijn is en de weg naar de eeuwige jachtvelden voor het betreffende beest daardoor via een pijnloos dromenland verloopt, wordt de slachtmethode er bij gesleept alsof het een weapon of mass destruction is, terwijl het voor een ieder evident is dat de motieven van de PVV uitsluitend zijn ingegeven door “moslimpjepesten” en het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid, zelfs van de knuffelkeppels van de PVV, daarvoor moet wijken

  duidelijk lijkt mij

 16. #PVVer – Lees mijn “10 Wilders’ Walgelijkste” en je hebt ’n antwoord. (Linksboven op de voorpagina van Krapuul klikken op: “Wilders’ 10 Walgelijkste gereed”).

 17. Nog even een toepasselijke tweet van zojuist:
  @WimKortenoeven “Vanavond vlieg ik naar Djerba…” >> Om de 2000 jaar oude Joodse gemeenschap daar het #pvv-#slachtverbod op te leggen? (@Huibree)

 18. #21
  Het voorstel is om ritueel slachten te verbieden. De rest verzint iedereen er maar wat bij. Godsdienstvrijheid is overigens iets anders dan het recht op godsdienstuiting. Lijkt mij ook wel duidelijk.

  #22
  Waarom zou ik jouw lijstje dat bol staat van foutieve interpretaties en gebaseerd is op uit het verband gerukte feiten als onbetwiste waarheid moeten aannemen? De lijst getuigt van zeer slechte onderzoeksjournalistiek.

 19. PVV’er Schreef:

  Je persoonlijke noot getuigt van gebrek aan argumenten en fatsoen.

  PVV-ecltoraat komt mutst hier steeds meer mutsen over fatsóen.
  Een pévévé-adept die fatsoen eist is als een neanderthaler die je gebiedt je vlees met mes en vork te eten.

 20. #25 @PVVer Nou, vertel ons dan maar eens wat er niet klopt in de artikelenreeks (geen “lijstje”) op Krapuul. Zolang u niet met inhoudelijke of deitelijke argumenten komt, krijgt u van mij hier geen antwoord meer. :mrgreen:

 21. Ik heb het hier al eens eerder gezegd: zolang wij geen maatregelen nemen om het leed tegen te gaan dat dieren wordt aangedaan tijdens hun leven, is elke discussie over de laatste paar tellen hypocriet en overbodig!

 22. @25

  vrijheid van meningsuiting betekent nog niet dat het je vrij staat om een mening te hebben…

 23. @ Jan uit Helmond:
  Als jij dat hypocriet en overbodig vindt moet je je niet in deze discussie mengen. Of wil je jouw mening gebruiken om anderen het zwijgen op te leggen?

 24. @ Jaap stb:

  Ik wil uitsluitend de betrekkelijkheid van de discussie onderstreppen. Dat ik daarmee reacties zoals die van jou ontlok neem ik op de koop toe. N.B. vind ik je reactie niet echt bijdragen tot een evenwichtige discussie.

Reacties zijn gesloten.