Drinkwaterbedrijven slaan alarm om kwaliteit drinkwater

Ongelukkig natuurlijk voor de misnoegde miljonairs op hun trekkers protesterende boeren dat juist nu de bedreiging van ons aller drinkwater door hun mest in het nieuws komt:

De doelen, zoals vastgelegd in de KaderRichtlijn water, zijn nog lang niet binnen bereik. Geldende normen voor onder andere nitraatgehaltes en residuen van gewasbeschermingsmiddelen worden plaatselijk overschreden. De vereniging van waterbedrijven, Vewin, vraagt om meer maatregelen om de kwaliteit van het ruwe water te verbeteren.

Vewin baseert haar roep om actie op het rapport De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland, opgesteld door onderzoeksinstituut KWR. Daarin valt onder andere te lezen dat het grondwater onder zand- en lössgronden de nitraatnorm van 50 mg/l overschrijdt. Juist in deze gebieden wordt veel grondwater gebruikt voor het drinkwater. Hier is het generieke mestbeleid volgens de onderzoekers niet toereikend.

Via Boerenlandvogels