Doofheidstest voor brave burgers

We zijn er in ons land erg goed in het beeld van het vijand te herkennen en aan te wijzen. Het komt voort uit de overtuiging dat we nog altijd de beste zijn en veel beter dan anderen weten hoe de vork in de steel zit. Het betreft ons brave burgersexceptionalisme.

Dit exceptionalisme bestaat uit een soort vanzelfsprekende superioriteit van onze soort mensen en natuurlijke exclusiviteit ten opzichte van de rest van de wereld die wij menen te bezitten. Daarom mogen we beslissen over het lot van andere landen, ze plat bombarderen en vervolgens halen we de schouders op in onbegrip zodra de vluchtelingenstromen vanuit deze oorlogsgebieden, die zeker mede door ons veroorzaakt zijn, onze kant op komen om bescherming te zoeken.

Verantwoordelijkheid wordt in de regel uitbesteed.

Dit zou bijvoorbeeld de verklaring zijn waarom er iets van 7 à 8 jaar nodig was voor de commissie Chilcot om op papier vast te moeten stellen wat alle burgers in 2003 meteen wisten – dat chronische leugenaars als Blair en zijn collegae de verantwoordelijkheid dragen voor volstrekt onnodige oorlogen die miljoenen mensen hebben gedood en gehandicapt hebben gemaakt.

Hebt u bijvoorbeeld stil gestaan bij de vraag wat er straks zal gebeuren met de verloren generaties jonge mensen die de schade van de door ons veroorzaakte oorlogen moeten gaan dragen? Wie zal dan aantrekkingskracht op deze generaties gaan uitoefenen zodra we ze hier gaan weigeren en afstoten?

Verantwoordelijkheid begint met aandachtig luisteren naar de andere. Dat kost natuurlijk grote moeite omdat we gewend zijn altijd en enkel naar onszelf te luisteren, doch het is tijd dat we een poging gaan doen om deze wereld te gaan begrijpen en onze verantwoordelijkheid gaan nemen:

https://youtube.com/watch?v=EyejaVHwqMM