Domrechtse hoax van de dag: 9.000 euro maandelijks pensioen voor EU-ambtenaren

Op internet circuleert het bericht dat EU-ambtenaren al op hun vijftigste met pensioen kunnen gaan. De rest van hun leven zouden ze dan maandelijks 9000 euro aan pensioen incasseren. Het bericht is jaren geleden al gedebunked, maar dat schijnt niet uit te maken: zoals veel internethoaxes is het inmiddels een onuitroeibare meme.

De tekst die tot op de dag van vandaag op internet circuleert is de volgende:
Hier zakt toch echt je broek van af zeg.

GOEDGEKEURD !!!

Pensioen op 50 jaar.eu-ambtenaren

Met 9.000 euro maandelijks voor EU- ambtenaren.

340 Europese ambtenaren gaan dit jaar met vervroegd pensioen vanaf 50 jaar en met een pensioen van 9.000 euro (bruto) per maand.
Reden: Om ambtenaren uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (Polen, Malta, Estland) aan de slag te helpen, geeft de EU functionarissen uit de oude lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk) dus een gouden handdruk.

Daar word ik nu ziek van !!!
Waarom……en wie betaalt dit allemaal???????
En jongeren moeten steeds langer werken voor een bedenkelijk pensioentje.
Dan vragen ze zich af, hoe zou het toch komen dat de kloof tussen burger en politiek zo groot is ??

Doorsturen a.u.b.. Iedereen moet dit weten!!!!!!!

Het bericht verwijst naar een pensioenregeling die geldig was van 2002 tot 2004 en dus inmiddels al 12 jaar niet meer bestaat. Op 1 mei 2004 is de regeling definitief beëindigd.

Het doel van de regeling was vrij ordinair: wat oudere ambtenaren die vastgeroest waren wiens vakkennis niet meer helemaal up-to-date was dumpen (In ambtenarentaal: “de bedoeling was het de Commissie mogelijk te maken personeelsleden te vervangen wier bekwaamheden voor de van hen verlangde taken niet langer geheel en al relevant waren”) en vervangen door jongeren. In tegenstelling tot hetgeen in het bericht wordt beweerd had de regeling niet tot doel ambtenaren uit oude lidstaten te vervangen door mensen uit nieuwe lidstaten als Polen en Hongarije.

Ambtenaren die gebruik wensten te maken van de regeling, raakten – afhankelijk van het tijdstip van pensionering – een deel van hun pensioen kwijt. Hoe eerder je met pensioen ging, hoe lager de pensioenuitkering. In het geval van een pensionering met 50 jaar beliep die verminderingsfactor ongeveer 50 %. No way voor de gemiddelde ambtenaar om 9000 euro pensioen binnen te slepen, zelfs niet met een pensioenuitkering van 100%. Alleen de allerhoogste echelons – 40 topambtenaren die 18000 euro bruto per maand verdienden – zouden daar in theorie voor in aanmerking hebben kunnen komen (overigens maakte uit die echelons niemand gebruik van de regeling).

Om voor de hand liggende redenen maakte dit de regeling niet bijzonder populair, er werd dan ook amper gebruik van gemaakt. Tussen 2002 en 2004 gingen slechts 530 ambtenaren  met vervroegd pensioen, peanuts (1,6%) op een ambtenarenbestand van 55.000. In hun plaats werden 294 nieuwe ambtenaren aangesteld. Netto leverde de actie dus ook nog eens een besparing op de salarissen op.

Omdat tóch geen mens gebruik maakte van de regeling, werd hij in 2004 afgeschaft. Vervroegde pensionering is momenteel pas mogelijk vanaf 55 jaar. Voor elk jaar dat vóór de normale pensioneringsleeftijd ligt, wordt de pensioenuitkering met 3,5% verlaagd. Het aantal ambtenaren dat onder deze voorwaarden met pensioen kan gaan is beperkt tot 600. De maximaal genoten uitkering bedraagt 60 tot 70% van het laatst genoten salaris. Ook nu weer wordt daar weinig gebruik van gemaakt: de meeste EU-ambtenaren kiezen voor langer doorwerken i.p.v. vervroegd pensioen.

Meer over deze hoax bij de Hoaxwijzer, inclusief bronvermeldingen.