Dokters van de Wereld Nederland: Iedereen heeft recht op een medisch vangnet

Dokters van de Wereld gelooft in een wereld waar iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg. Daarom bieden wij wereldwijd hulp aan kwetsbare groepen die moeilijk of geen toegang hebben tot medische zorg, ongeacht hun inkomen of status.

Bij aankomst in Europa worden vluchtelingen geconfronteerd met afwijzingen en geweld. Veel van hen – met name kinderen, zieken en ouderen – hebben medische zorg nodig; deze zorg is amper voorhanden. Medische instanties wijzen ze af of er is simpelweg geen medische zorg aanwezig. In Nederland worden mensen zonder verblijfsvergunning vaak geweigerd door medische instanties, zij kennen de weg niet binnen ons ingewikkelde zorgsysteem of zijn bang om aangegeven te worden.

Mensen ontvangen hierdoor geen of te laat de medische hulp die ze nodig hebben, met veel pijn en levensgevaarlijke situaties tot gevolg. Wij eisen dat dit verandert!

(bron)