Dimitri Verhulst lokt met scherpe column versleten teksten en Pavlovgedrag uit

Ik was een paar dagen weg en kwam er niet aan toe, maar misschien kan het toch geen kwaad om toch nog aandacht te schenken aan Dimitri Verhulst, die er van wordt beticht onlangs in de Belgische krant De Morgen een antisemitische column te hebben geschreven. Verhulst is een bekroonde schrijver en zijn column, die in feite ging over het verschijnen van een boek met korte verhalen van Palestijnse schrijvers, was inderdaad scherp. Zo scherp dat de oud-journalist Hans Knoop, die optreedt als woordvoerder van de Belgische organisatie ”Forum der Joodse Organisaties (FJO, een verbond van ultra-religieuze en rechtse clubs) vond dat er een aanklacht moest volgen. Of die er ook komt is de vraag, want een Belgische deskundige schreef iets later dat er volgens de Belgische wetten helemaal niks strafbaars is aan wat Verhulst schreef.

Knoop had toen al zijn omstandige verhaal gelanceerd dat wat Verhulst deed niet het leveren van kritiek op Israel was, maar ”het beledigen van het Joodse volk”. Grote woorden, maar wie Knoop kent is waarschijnlijk niet verbaasd. In 2014 maakte ik mee hoe hij, op een avond bij de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam over het boycotten van Israel, volhield dat de nederzettingen op de Westoever op den duur onontkoombaar gedoemd zouden zijn te verdwijnen.
Onlangs, op een andere avond bij dezelfde gemeente over BDS, met als tegenstander Bram van Ojik van GroenLinks, wist hij even zeker dat BDS als doelstelling heeft Israel van de kaart te vegen. In beide gevallen was de informatie zonder meer bullshit en de bron gewoon Knoops grote duim. En ook in het geval van de column van Verhulst zit Knoop er zonder twijfel volledig naast. Waarom zou het in godsnaam antisemitisch (en een belediging van het Joodse volk) zijn om te schrijven

Omdat God zo Zijn lievelingen heeft en Zijn uitverkorenen hun privileges horen te hebben, werden in 1948 de Palestijnen uit hun woonplaatsen verdreven ten gunste van Gods dotjes. Mozes had het opgeschreven, het uitverkoren volk hoorde daar en nergens anders, dus dat telde wel even als argument. De Verenigde Naties kunnen net zo goed het heliocentrisme afschaffen. (….)
Praten met uitverkorenen is lastig. Zodra je over Israël en het lot van de Palestijnen begint, kijken ze je aan alsof je de Holocaust zelf hebt onderschreven, hetgeen je reinste quatsch is, en ten tweede een veel te gladde calimero-houding is om lekker zelf te blijven onderdrukken. De scheve redenering: ik ben een racist omdat ik aanklaag dat 2,3 miljoen Palestijnen afhankelijk zijn van noodhulp, en 1,6 miljoen van hen ondervoed zijn. Een halve Hitler ben ik wanneer ik versteld sta van de slaapliedjes die de wereldleiders voor elkaar zingen, terwijl er de afgelopen 17 jaar om en bij de 10.000 Palestijnen werden vermoord. Israëlische kogels kennen geen tien geboden.

Maar storm in een glas water of niet, toch waren er natuurlijk types die Knoop en zijn kreet van ”woolf” onmiddellijk volgden. De orthodoxe rabbijn Jacobs, de truttige columnist Joop Soesan van Joods.nl, en… het Centraal Joods Overleg (CJO). Dit overkoepelende orgaan van de Nederlandse Joodse organisaties gaf zelfs een verklaring af, ondertekend door Eddo Verdoner en Ronnie Naftaniel, die via Twitter werd verspreid. Daarin zei het CJO dat als je jezelf spottend een halve Hitler, racist en onderschrijver van de Holocaust noemt, je wel goede argumenten moet aanleveren. Verhulst zou dat niet hebben gedaan. Want weliswaar leeft, ook volgens het CJO, inderdaad een aanzienlijk deel van de Palestijnen van ”internationale bijstand”. Maar om Israel daarvan de schuld te geven zou ”krankzinnig” zijn. Immers in 1949 waren er ongeveer 750.000 vluchtelingen afhankelijk van UNRWA, ”en nu staan er zo’n 5 miljoen bij dezelfde hulporganisatie ingeschreven. Palestijnen zijn de enigen ter wereld bij wie de vluchtelingenstatus overerfbaar is”.

Het is een mythe die algemeen verbreid is in Joodse kring, waarvan het CJO zich hier weer eens bedient. Namelijk dat vluchtelingschap niet overerfbaar is. Het is echter onzin. De vluchtelingenstatus is namelijk ALTIJD overerfbaar. Lees de richtlijnen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, er maar op na. Kinderen van vluchtelingen en statelozen blijven immers, zolang hun situatie niet verandert, zelf ook vluchteling of stateloos en afhankelijk van hulp. Het is dus helemaal niet ”krankzinnig” om Israel de schuld te geven van het feit dat er 5 miljoen Palestijnen staan ingeschreven bij UNRWA”. Het ligt ook niet aan de Arabische landen, die, zoals het CJO zegt, nooit iets voor de Palestijnen zouden hebben gedaan. Vraag het de Palestijnen zelf. Wat het CJO zegt is gewoon dom hasbara-simplisme (voor de niet-insiders: tekst uit het schoolboek van de voorgekookte Israelische propaganda). Palestijnen zijn namelijk geen Iraki’s of Tunesiërs en willen dat ook helemaal niet worden. Zij zijn, wat Israeli’s ook mogen denken, niet inwisselbaar tegen alle andere Arabieren en die vormen ook niet één pot nat. De Palestijnen zijn vluchteling omdat Israel hen heeft verjaagd en nog steeds elke dag bezig is te proberen hun besef van een nationale identiteit op alle mogelijke manieren de nek om te draaien.

Een tweede, in Joodse kring gebruikelijke, maar net zo nonsensicale opmerking is dat de Palestijnen hun kans op een staat hebben verspeeld door in 1947 tegen het ”Verdelingsplan” te stemmen dat Palestina in tweeën zou hebben gedeeld. Alsof het logisch zou zijn geweest dat de Palestijnen – toen 2/3 van de bevolking en eigenaars van 94% van het land – 52% van hun land, en dan nog de vruchtbaarste gedeelten, aan de zionisten cadeau zouden hebben gedaan. En alsof zij, door toen tegen te stemmen, voorgoed al hun rechten zouden hebben verspeeld.
Zo zouden we kunnen doorgaan. Verhulsts opmerking over 10.000 doden in de afgelopen 17 jaar wordt gepareerd met de opmerking dat Israel alleen mensen doodt ”die terreurdaden plegen of raketten afschieten”. Ongeveer alle mensenrechtenorganisaties hebben dat gelogenstraft. Zij stelden vast dat het overgrote merendeel van de slachtoffers (en ik vermoed eerlijk gezegd dat het er meer dan 10.000 waren in die 17 jaar) burgers waren.

Er wordt nog wel meer in de verklaring van Verdoner en Naftaniel gedebiteerd dat op zijn zachtst gezegd onhistorisch is, of eenzijdig en domweg fout. Treurig eigenlijk voor iemand als Naftaniel die jarenlang directeur was van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Maar het ergste is toch dat het CJO, dat zegt uit naam van alle Joden te spreken – hoewel er nog nooit iemand op ze heeft gestemd – zich laat verleiden de schijn te wekken dat ook zij het verschil niet zien tussen een antisemitische aanval of een messcherpe, venijnige column tegen Israel. Is het werkelijk zo erg dat als één Knoop de alarmkreet ”anstisemitisme” slaakt, de rest van de officiële Joden niet anders meer kan dan een soort Pavlov-reactie te laten zien?

– Ook verschenen bij Abu Pessoptimist