Desinformatie SP Amsterdam over dwangarbeid

Werkelijk zeer slechte partijpropaganda en desinformatie van de SP Amsterdam over de feitelijke rechten en plichten van werklozen. De suggestie wordt gewekt dat er iets fundamenteel gaat veranderen, namelijk dat er geluisterd wordt naar de voorstellen van de werkloze. En dat met zijn voorstellen rekening wordt gehouden. Dat gebeurt nu af en toe ook al, bij een goeie klantmanager. De suggestie wordt zelfs gewekt, dat er een ‘omkering’ is in het beleid. Geklets. De klantmanager beslist over de kortste weg naar werk, de gemeente bepaalt. Dat blijft zo. Bij een eventueel meningsverschil heb je maar weinig juridische mogelijkheden om het bij de rechter aan te vechten. Vaste jurisprudentie is: de gemeente bepaalt. Pas achteraf, als je al een strafkorting hebt gekregen heb je mogelijkheden. Dat blijft precies net zo. En het gaat dus om de kortste weg naar werk.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak