De wolven besturen de schapen: nogmaals requiem voor openbaar vervoer

Opgegroeid in Amsterdam met openbaar vervoer om mij heen is er weinig dat mij zo direct raakt als weer eens een nieuw plannetje van een college van B&W dat voor de buitenwacht voor knetterlinks doorgaat en intussen de laatste landbouwgrond binnen de gemeente wil asfalteren voor een dozenschuifcentrum. Maar laat ik het bij het openbaar vervoer houden.

Gisteren lekte het nieuwste plan ter uitdunning van het tramnet in Amsterdam uit. Er moet maar wat meer overgestapt worden en als er iets tot overstappen zal nopen is het het opheffen van lijnen die de binnenstad omcirkelen maar er niet of nauwelijks komen. De nog pas net ingestelde lijn 19, die in feite een halfhartige samenvoeging is van opgeheven klassieke tramlijnen, moet weg. En voor lijn 3, nooit geliefd geweest bij het ambtenarendom in de gemeente, wordt een andere vormgeving bedacht. “Opheffen” klinkt zo cru, maar daar komt het op neer. Hier staat het bezuinigingsplan (want dat is het natuurlijk weer) in de versluierende gedepolitiseerde managerkwek.

U weet, dit kabinet is het progressiefste milieukabinet dat Kaag bij elkaar heeft willen harken en in Amsterdam is die progressieve milieucombinatie, GroenLinks, D’66 en PvdA, het dagelijks bestuur. Behoud van groen en bevordering van openbaar vervoer zijn toch de minste dingen die je zou willen verwachten van zo’n combinatie maar het maakt ook echt niets uit of de VVD nou wel of niet in zo’n bestuur zit. Als zelfs de ooit onafhankelijke en nu met de partij verbonden Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie actie op klimaatgebied eist, dan weten we dat de sabotage van hogerhand wel heel ernstig is.

Het is met al die bezuinigingsplannen met hun wolkenbedje van versluierende taal (het is en blijft klassenstrijd van rechts): ze voeren steeds verder weg van een wereld waarin nog geleefd kan worden, door mens, dier en plant.

Afgelopen najaar heb ik al een serie Requiem voor het openbaar vervoer geschreven. Ja, uw “streekbus” is opgeheven want niet rendabel, en dus kan het u niets schelen dat hele buurten in Amsterdam en Rotterdam hun tramlijn verliezen. Denkt u nu echt dat mensen in die grote steden juichen bij dat opheffen van uw buslijn? Dat is het opstoken van mensen tegen elkaar om het bezuinigen uit het zicht weg te moffelen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Koen Suyk / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/accecd72-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67482958