De Telegraaf: eens een nazi-krant, altijd een nazi-krant

De Telegraaf 1942Wie schreef er ooit over het ‘joodsche vraagstuk’?
Niet Quinsy Gario maar De Telegraaf.

Wie doken er in 2010 als een stel aasgieren op een 9 jarig jongetje dat in Libië in een ziekenhuis lag nadat het als enige een vliegramp had overleefd waar zijn ouders en broertje bij zijn omgekomen en publiceerde ook nog naam en woonplaats van dat arme jochie voluit?
Niet Quinsy Gario maar De Telegraaf.

Wie hebben de apartheid in het voormalige Rhodesië en Zuid Afrika altijd door dik en dun gesteund, de misdaden ervan verzwegen en gebagatelliseerd als er al over geschreven werd?
Niet Quinsy Gario maar De Telegraaf.

Wie hebben in 2011 Rop Gonggrijp heel valselijk als terrorist afgeschilderd?
Niet Quinsy Gario doch De Telegraaf.

Wie hebben er een hele straat met moslims door de stront gesleept in een lastercampagne ten bate van een bevriende onderbroekenfabrikant tegen Leo de Deugd wiens leven compleet verwoest is alsook dat van zijn vrouw en kinderen? Ofwel: wie lieten zien dat Perdiep Ramesar en het schotschrift waar hij zijn leugens voor fabriceerde niet de enigen waren die liegen, liegen en nog eens liegen?
Niet Quinsy Gario maar De Telegraaf.

Het beschavingsproject van Leon de Winter en De Telegraaf
Het beschavingsproject van Leon de Winter en De Telegraaf

Wie heeft er in de zomer van het afgelopen jaar – toen genocidestaat Israël volop bezig was met zijn moorddadige terreurcampagne tegen de bewoners van het getto in Gaza die aan meer dan tweeduizend mensen (waaronder meer dan vijfhonderd kinderen) het leven zou kosten – een ordinaire genocide-lover volop de ruimte gegeven die oorlogsmisdaden en de daders ervan te romantiseren?
De Telegraaf, niet Quinsy Gario.

Wie hebben elke scheet van wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar Geert W. en diens onderknuppels altijd trouw gepubliceerd ten einde uit volle overtuiging bij te dragen aan een klimaat van haat, angst en wantrouwen?
Dat was niet Quinsy Gario maar De Telegraaf.

Wie hebben elke leugen van Bush, Blair en Balkenende altijd trouw afgedrukt en zo bijgedragen aan de samenzwering tegen de vrede en de voorbereidingen tot het voeren van een agressie-oorlog die meer dan een miljoen mensenlevens kostte, hetgeen iets is waarvoor in Neurenberg in 1946 mensen zijn opgehangen? Kortom: wie zijn er eigenlijk medeplichtig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid en dan ook nog op een schaal die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen?
Niet Quinsy Gario maar De Telegraaf.

Wie hebben er ooit gesuggereerd dat de vredesbewegingen van de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw door ‘Moskou’ betaald werden?
Was dat niet De Telegraaf? In elk geval niet Quinsy Gario.

Wie voeren er bij tijd en wijle een hetze, stalken in feite gewoon mensen die met proefverlof mogen omdat ze de straf die ze na een wettig en correct proces hebben gekregen, hebben ondergaan? Wie tonen zich daarbij telkens weer van hetzelfde niveau als de barbaren destijds met hun marktpleinjustitie in de vorm van schandpalen, rotte tomaten en heksenverbrandingen?
Niet Quinsy Gario maar De Telegraaf.

Wie hebben er een Russische winkelier gemolesteerd en met een hartaanval het ziekenhuis ingewerkt?
Dat was niet Quinsy Gario maar de Telegraaf Media Groep toch?

Wie lachten er om vluchtelingen die een afschuwelijke verdrinkingsdood sterven in de Middellandse Zee?
Dat was niet Quinsy Gario maar dat waren de nazi’s van de Telegraaf Media Groep.

Wie hoopten dat die afschuwelijke ebola epidemie ‘een beetje flink door zou pakken’, m.a.w. aan zoveel mogelijk mensen in Afrika het leven zou kosten?
Dat was alweer niet Quinsy Gario maar dat waren alweer de nazi’s van de Telegraaf Media Groep.

Wie hebben vorig jaar vreedzame demonstranten die zich keurig hebben gedragen er heel geniepig van beticht een driejarig jochie uit te schelden voor racist?
Niet Quinsy Gario maar De Telegraaf Media Groep.

Wie hebben het jaar daarvoor volgens een bekende cabaretier aangezet tot rellen bij de intocht van Sinterklaas?
Dat was De Telegraaf, niet Quinsy Gario.

Erik van Muiswinkel

Wie hebben onlangs middels een zeilrace een moordenaar, een rover en mensenhandelaar (en niet te vergeten dankbaar object voor werving van ‘zwarte soldaten’ – zeg maar wannabe massamoordenaars en etnisch zuiveraars – voor de SS) uitgebreid eer bewezen ter gelegenheid van het uitkomen van een gedrocht van een propagandafilm waarin de nationalistische trom flink geroerd wordt?
Dat was zeer zeker niet Quinsy Gario maar toch echt De Telegraaf.

De Telegraaf was een nazi-krant en is nog steeds een nazi-krant. Het heeft geen enkel respect voor feiten, staat consequent aan de kant van de machthebbers (dat heeft onder ander als voordeel dat het lekker risicoloos is want nazi’s – laf als ze zijn van nature – houden niet van risico’s) en heeft een diepe minachting en verachting jegens mensenlevens.
De Telegraaf Media Groep staat echt voor alles wat slecht is in een mens.
Het was dan ook zeer misplaatst, zoals alles wat door de Telegraaf Media Groep de wereld in geslingerd wordt, een oordeel te vellen over de geestelijke gesteldheid van een jongeman (alweer De Telegraaf en niet Quinsy Gario) en dat met koeienletters op de voorpagina te zetten terwijl bij diezelfde TMG volgens mij zo’n beetje elke mentale afwijking die je je kunt indenken voorkomt.
Iedereen die er ooit voor gewerkt heeft of dat nog doet en iedereen die dat schotschrift en de klonen ervan serieus neemt, heeft een ernstig moreel probleem, is te dom om te poepen of beide.
En als zo’n smerige nazi-krant niet verboden kan zijn, kan het toch maar beter bescheidenheid betrachten wanneer het anderen de les leest over wat ze twitteren.