De steun voor de Palestijnen van Timmermans, Def P, de bisschop e.v.a.

Vroeger, dat land waar alles ooit simpel was… daar vond ik gisteren dit, uit 2002. ‘Stop de bezetting’ over Palestina. Het is een  pleidooi tegen de Israëlische regering en voor steun aan de Palestijnen.

En de oproep is door tientallen Kamerleden, (oud)politici en vooral linkse BN’ers gesteund, Joods en niet. Zoals Hedy d’Ancona, Dolf Jansen, Jan Marijnissen, mgr Muskens (destijds bisschop van Breda), Jan Wolkers, Frans Timmermans, Manon Uphoff, Jenny Arean, Conny Braam… En zelfs de oud-voorzitter van de raad van bestuur van Nedcar (nu VDL Nedcar), Frans Sevenster. Ongelofelijk.

Zouden die dat nu nog ondertekenen?

Maar ook ene kolonel Möhren, plus Marcel van Dam, rapper Def P (moest ik even opzoeken…), Ronald Giphart, Freek en Hella de Jonge. Chris Keulemans en Paul Rosenmöller. Een huidige burgemeester als Peter Rehwinkel en de vm. burgemeester van Leeuwarden, Margreeth de Boer .

Plus veel doden… zoals  prof Meindert Fennema, dr Hajo Meijer, Joodse vluchteling, vm. directeur van het Philips-laboratorium en lid van de Eerste Kamer, secretaris van ‘Een Ander Joods geluid’. Ooit door de Nederlandse Jodenredster Truus Wijsmuller-Meijer (geen familie) in 1939 uit Duisburg naar Nederland gehaald, werd hier machinebankwerker, dook onder, werd gepakt maar overleefde Auschwitz.

En o ja, de actie was opgezet door de zeer gedreven Gretta Duisenberg, vrouw van de president van de Nederlandse Bank.

Hieronder de tekst plus de lijst van namen. De spelfout ‘Stop de beztting’ is van het origineel. Er is een letter die kennelijk een e met diakritisch teken moet zijn, maar die niet goed doorkomt. Er is nog een website stopdebezetting.nl, bizar genoeg  van een makelaar.

________________________________

https://www.indymedia.nl/nl/2002/09/6589.shtml

Stop de beztting
 – 23.09.2002 01:18

 

Meer dan tweehonderd politici, wetenschapppers en kunstenaars roepen op tot terugtrekking van Israel uit de bezette gebieden! Er is massa nodig voor druk op dit kabinet en op de EU. Onderteken en verzamel zoveel mogelijk adhesiebetuigingen. SOLIDAIR! -al is dit een eerste stap; ze is nog nooit eerder vertoond…

Stop de bezetting

Al 35 jaar lang bezet de staat Israël de Palestijnse gebieden, dit ondanks dat de Verenigde Naties zich daar in een groot aantal resoluties duidelijk tegen hebben uitgesproken. Dat heeft verwoestende gevolgen aan beide zijden gehad en brengt ernstig lijden toe aan de gehele Palestijnse bevolking.

Het is geen vraagstuk van joden versus niet-joden, maar van expansionistische Israëlische staatspolitiek versus de internationale rechtsorde. Israël negeert de resoluties van de Verenigde Naties inzake de bezetting en schendt structureel de internationale conventies waaraan een bezettende mogendheid zich te houden heeft.

Deze situatie roept over en weer geweld op. Om het conflict te de-escaleren en om meer leed aan beide zijden te voorkomen is het de hoogste tijd dat de internationale gemeenschap overgaat tot actie en Israël onder druk zet om de bezetting te beëindigen.

Nederland heeft de mogelijkheid èn de verantwoordelijkheid om zelfstandig en in Europees verband bij te dragen aan het herstel van de vrede en van de internationale rechtsorde in het Midden-Oosten. Europa heeft een sterk machtsmiddel in de vorm van het associatieverdrag met Israël. Dat verdrag biedt Israël aanzienlijke financiële voorrechten, en de werking ervan kan, bij ernstige schending van mensenrechten, worden opgeschort.

Zowel de Palestijnen als de Israëliërs willen vrede en vrijheid. Vrede en bezetting gaan niet samen. Wij willen een levensvatbare en veilige staat Palestina, een staat Israël binnen veilige grenzen, en een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen.
Wij ondertekenaars hebben uiteenlopende politieke, religieuze en etnische achtergronden. Wij hebben verschillende ideeën over de problematiek en de weg naar vrede in het Midden-Oosten. Maar allen zijn wij het eens over:

Israël terug uit alle sinds 1967 bezette gebieden en uitvoering van alle VN-resoluties ter zake

Daartoe doen wij gezamenlijk de volgende oproep aan:
– de Europese nationale parlementen en het Europees Parlement om deze
verklaring te onderschrijven;
– de regeringen en de Europese Commissie om zich krachtiger voor dit doel in te zetten en daartoe onder andere bovengenoemde middelen aan te wenden;
– ieder in Nederland en daarbuiten deze oproep te ondertekenen en daar bekendheid aan te geven.

ADHAESIEBETUIGINGEN OPROEP “STOP DE BEZETTING”

Paul Aarts, docent internationale betrekkingen
Mr. A.A.M. van Agt, oud-Minister President
Hedy d’Ancona
Prof. Dr F.R. Ankersmit, RUG
Milo Anstadt, schrijver
Louis Andriessen, componist
Miriyam Aouragh PhD Researcher ASSR, Universiteit van Amsterdam
René Appel, hoogleraar en schrijver
Jenny Arean, cabareti1ere
Khadija Arib, tweede kamerlid
Autonoom Centrum, Amsterdam
A.L. (Relus) ter Beek, Commissaris van de Koningin in Drenthe
Tineke Bennema, journalist/schrijver
Lily van den Berg, secretaris VROUWEN IN HET ZWART, filmmaakster
Max van den Berg, lid Europees Parlement
Marianne Bhalotra, directeur Hubert Bals Fund
Praful Bidwai, TNI-fellow
Kees Biekart, TNI-Fellow, Amsterdam
Margreeth de Boer, burgemeester van Leeuwarden
Oscar van den Bogaert, schrijver
Jan Bogaerts, fotograaf
Prof.dr. Th. Van Boven, hoogleraar internationaal recht Universiteit van Maastricht
Conny Braam, schrijfster
Nouchka van Brakel, filmregisseur
Prof.dr Martin van Bruinessen, Dep.Oriental Languages and Cultures, UvU
Frans Bruggen, dirigent
Gert de Bruijne
Kathelijne Buitenweg, lid Europees parlement
Ieke van den Burg, lid Europees Parlement
Vincent Bijlo, cabaretier
Dorette Corbey, lid Europees Parlement
Gabriele e Costa Fella, schilderes
Ferd Crone, lid Tweede Kamer
Prof. dr. S.W.Couwenberg, Directeur Civis Mundi
Rene Daanen, duo-gemeenteraadslid Amsterdam
Cees Dam, architect
Marcel van Dam, columnist en TV-presentator
Def P, rapper
Staf Depla, oud-lid Tweede Kamer
Wouter van Dieren, lid Club van Rome
Jos van Dongen, journalist VARA-televisie
Maarten Doorman, filosoof
Dr. Annemieke van Drenth, universitait docent Leiden
Dr. Peter Drucker, International Institute for Research and Education,Amsterdam
Wijnand Duivendak, lid Tweede Kamer
Mient Jan Faber, IKV
Jasper Fastl, voorzitter Jonge Socialisten
Dr. Raymond Feddema, historicus,docent internationale betrekkingen
Meindert Fennema, docent Politieke Theorie UvA
Prof. Mr. C. Flinterman, directeur Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten
Bob Fosko, Acteur/Muzikant
Herman Franke, schrijver
Prof. Dr. W. van Genugten, hoogleraar Internationaal Recht Universiteit van Tilburg,
hoogleraar Rechten van de Mens KU Nijmegen
Ineke van Gent, lid Tweede Kamer
Arda Gerkens, lid Tweede Kamer
Ronald Giphart, schrijver
Karel Glastra van Loon, schrijver/journalist
Dr. Theo K. de Graaf, psychiater
Louise Groenman, voorzitter Aidsfonds
Prof. Mr. Herman van Gunsteren, hoogleraar politicologie Leiden
Otto ter Haar, voorzitter de Groenen
P.A.M. ten Hacken en L.L.J.Peeters, Missiesecretariaat Den Bosch
Martijn Hagoort
J.H. van Ham, Algemeen Directeur ICCO
Prof.dr. Muhsin N. Harakeh, directeur Kernfysisch Versneller Insitituut te
Groningen
Klaas-Jan van Hees, ontwerper
Hans van Heijningen, X min Y Solidariteitsfonds
Nikolai van der Heyde, Filmmaker
Ingmar Heytze, dichter
Dr.Jochen Hippler, Institute for Development and Peace, University of Duisburg
Bert Holvast, directeur Federatie van Kunstenaarsverenigingen
Michiel van Hulten, lid Europees Parlement
Menno Hurenkamp, journalist en programmamaker bij de Balie
Charlotte Huygens, conservator Rotterdam
Dolf Jansen, cabaretier
Hans Eric Jansen,
Huub Jaspers, journalist VPRO-Radio
Prof. Dr. H.U. Jessurun d’Oliveira, oud-hoogleraar migratierecht UvA
Sjoerd de Jong, voorzitter van Rood, jongeren in de SP
Freek en Hella de Jonge, cabaretiers
Prof. Mr. Erik Jurgens, lid Eerste Kamer
Farah Karimi, tweede kamerlid
Chris Keulemans, publicist
Jan D. Keulen, journalist
Rob Kloet, The Nits
Hein Kolk
Hans Kruyssen, voorzitter Cordaid
Lousewies van der Laan, lid Europees Parlement
Joost Lagendijk, lid Europees parlement
Wim Lankamp, voorzitter Nederlands Palestina Komitee
Jos van der Lans, journalist en eerste kamerlid
Ger Lataster, beeldend kunstenaar
Ali Lazrak, lid Tweede Kamer
Benji de Levie, bestuurslid Nederlands Palestina Komitee
Andreas Ligtvoet, bestuurslid de Groenen
P.C. Lodders – Elfferich, voorzitter bestuur ICCO
Geertje Lycklama à Nijeholt, lid Eerste Kamer
Cees Maas
Jan Marijnissen, lid Tweede Kamer
Bernard Maurel, Président Banque Martin Maurel
Dominique Maurel
Mme. Maurel
Abdu Menebhi, directeur Euro Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling
Noortje van der Meij, voorzitter Landelijke Studenten Vakbond
Erik Meijer, lid Europees Parlement
Hajo Meijer, secretaris Een Ander Joods Geluid
Margriet Meindertsma, lid Eerste Kamer
Anja Meulenbelt, schrijfster en Voorzitter Stichting Kifaia
Frans Molenaar, couturier
Kolonel b.d. J.Möhren, voorm. VN-waarnemer en militair attaché i.h. Midden-Oosten
Mgr. Dr. M.P.M. Muskens, bisdom Breda
Jan Nagel, politicus
Dr. John Nawas, Universiteit Leuven
Jeltje van Nieuwenhoven, lid Tweede Kamer
Dr.Greta Noordenbos, FSW, Universiteit van Leiden
Prof. Dr. H. van Os, hoogleraar kunstgeschiedenis UvA
Cees Otto, Voorzitter Stichting United Civilians for Peace
René den Ouden, schrijver
Kees van der Pijl, hoogleraar International Relations, University of Sussex
Leo Platvoet, lid Eerste Kamer
Dr. Saskia Poldervaart, universitair docente politicologie/vrouwenstudies
Jacques Poussier, Président-Directeur NAXCO
Prof. Mr. Sacha Prechal, universiteit Tilburg
Mohamed Rabbae, lid Tweede Kamer
Drs. Omar Ramadan, kandidaat-lid Tweede Kamer
Peter Rehwinkel, lid Tweede Kamer
Prof.dr. Tanya Reinhart, Universiteit Utrecht en Universiteit Tel Aviv
Joel Rocamora, President Citizens Action Party,Philippines
Ingrid Rollema, Directeur Haagse Vrije Akademie
Prof.dr. Annemieke J.M. Roobeek, hoogleraar Nyenrode
Paul Rosenmöller, lid Tweede Kamer
Bob Ruers, lid Eerste Kamer
Piet de Ruiter, lid Tweede Kamer
Edward W. Said, hoogleraar Columbia University, New York
Marjan Sax, oprichtster en voorzitter Mama Cash
Joost van Schendel, uitgever
Bob van Schijndel, lid Eerste Kamer
Prof. Dr. N.J.Schrijver, hoogleraar Internationaal Recht, V.U. Amsterdam
Prof. Dr. H. Schulte Nordholt
Peter Schumacher, journalist
Maurizio Sella, Président Féderation Bancaire Europeènne
Frans Sevenstern, oud-Voorz. Raad van Bestuur NEDCAR
Prof. dr. R.H. Siemssen, ex-directeur Kernfysisch Versneller Insitituut te
Groningen
George Sluizer, filmmaker
Robert Soeterik, MERA, Middle East Research Associates
Karin Spaink, schrijfster
Meindert J.F.Stelling, voorzitter Vereniging van Juristen voor de Vrede
Joke Swiebel, lid Europees Parlement
J.Swinkels, ontwerper-fotograaf
Jacques Tichelaar, lid Tweede Kamer
C.A.R. Tilanus, arts
Frans Timmermans, lid Tweede Kamer
Hakim Traidia,acteur
Manon Uphoff, schrijfster
Achin Vanaik, schrijver en vredesactivist
Basker Vashee, Transnational Institute, Amsterdam
Krista van Velzen, lid Tweede Kamer
Thomas Verbogt, schrijver
Fenna Vergeer-Mudde, lid Tweede Kamer
Pierre Vinken, voorzitter Republikeins Genootschap
Dominee Hans Visser, namens de Pauluskerk Rotterdam
Mart Visser, couturier
Vrouwen voor Vrede Nederland
Driek van Vught, lid Eerste Kamer
Dr. Paul de Waart, emeritus hoogleraar volkenrecht VU Amsterdam
Mr. J.W.Wabeke
Kees Wagtendonk, bestuurslid Nederlands Palestina Komitee
Pim Walenkamp, voorzitter CDJA
Prof. dr. Gloria Wekker, Directeur Center of Expertise on Gender, Ethnicity and
Multiculturality
Jan de Wit, lid Tweede Kamer
Leon Wecke, Centrum voor Internationale Conflictanalyse en Management, KUN
Anton Westerlaken, Oud-Voorzitter CNV
Jan Marinus Wiersma, lid Europees Parlement
Harry de Winter, producent en programmamaker
Aleid Wolfsen, tweede kamerlid
Jan Wolkers, woord- en beeldkunstenaar
Ghada Zeidan
Harry Zevenbergen, dichter/columnist
Ans Zwerver, lid Eerste Kamer

Gretta Duisenberg, Voorz. Breed Platform
Tiny van Hoeyen, Breed Platform
Karel van Broekhoven, Secr. Breed platform
Klaas Meijer, Breed Platform
Harry van Bommel, Breed Platform en Lid Tweede Kamer
Sylvia Sebregts, Breed Platform