De smalle hemel van Gertjan Segers (CU)

Als ik goed ben geïnformeerd is #zelfgenoegzaamheid een van de zwaarste zonden die een gereformeerde kerkganger kan begaan. Men dient zich te onderwerpen aan hetgeen door God in Zijn ondoorgrondelijk Besluit is voorbeschikt. Het is niet aan Gertjan om te bepalen wie is voorbestemd tot het Koninkrijk der Hemelen en wie niet.
Toch ontglipte de leider van de Christen Unie dezer dagen de nevenstaande tweet.

“Een HEMELSBREED verschil”!

Redouane Lakdim was de door IS geïnspireerde terrorist die zich op zijn geloof, de Islam, beriep in Zuid Frankrijk. Arnaud Beltrame was de Franse politieman die zijn heldendaad (zich in plaats van de gegijzelde aanbieden) met de dood bekocht.

Het is niet bekend of Arnaud zich op zijn geloof beriep, (Indien hij gelovig was, hoogstwaarschijnlijk de roomskatholieke versie van het christendom). Eerder denk ik, dat hij handelde volgens de hoogstaande laïcistische beginselen van de dienaren van de Franse Republiek.

Hier stuiten we dus al op twee #zelfgenoegzame aannames in het vertoog van Segers. Er volgen er nog meer.

In de eerste plaats weten we dus niets over het al dan niet aanwezig zijn van christelijke motieven bij de agent Beltrame. Maar indien Segers aanneemt dat de christelijke geschiedenis (ook wel “cultuur” genoemd) van Zuid-Frankrijk verantwoordelijk zou zijn voor de heldhaftige opoffering van de politie-agent, dan is daar het volgende tegenin te brengen.

In de tweede plaats dus, is de christelijke geschiedenis van de Midi vol van terreur tegen andersdenkenden, van moordpartijen en religieus extremisme.  Het #hemelsbrede verschil met de afschuwelijke daad van de moslim Redouane is moeilijk te zien.

We denken hierbij aan de 12e/13e eeuwse Katharen (de Zuiveren) die zich verzetten tegen de hierarchie van de RK Kerk en die een ISIS-achtig kalifaat stichtten in oa de Cevennen en rond Albi (daarom noemt men ze ook wel Albigenzen). Een bloedige en moordzuchtige kruistocht onder leiding van andere (RK) christenen elimineerde hen tegen het einde van de Middeleeuwen.

Maar onder invloed van Calvijn en andere hervormers kwam het verzet tegen de RK kerk terug in de 16e eeuw in de vorm van het protestantisme van de #Camisards. De ethnic cleansing die de bevolking in 1685-1700 onder Lodewijk XIV moest ondergaan is nog altijd in het landschap en in de herinnering van de mensen aanwezig.

Nu zullen sommigen gaan zeggen dat dit soort christendom heden niet meer bestaat en dat onze gereformeerde gelovigen in Nederland daar in elk geval niets mee te maken hebben. Gert-Jan zelf zal dat niet zeggen. Daar is hij te slim voor.

Maar goed. Nemen we de fundamentalistische protestanten in de USA. Verschillen die dan zo “hemelsbreed” van de moslimterroristen? Ze ondersteunen het wapengeweld van witte suprematisten tegen gekleurde minderheden, homo’s, vrouwen die abortus willen plegen en alles wat “links”is.

Als we nog wat dichterbij kijken, dan zien we dat tijdens de Nazi-bezetting de gereformeerden in twee “hemelsbreed” verschillende kampen uiteenvielen: Een helft die vooraanstond in allerlei vormen van verzet en samenwerkte met kapitalisten en communisten. En een andere helft die vanuit #antisemitisme heftig collaboreerde met de fascisten en massamoordenaars.

Het voordeel van het geloof in goddelijke predestinatie is, dat men erg relativerend, zo niet cynisch, kan aankijken tegen wat men beschouwt als doelloze opwinding in dit aardse leven. Zo kon zelfs PowNed nooit vat op Segers krijgen als ze hem weer eens interviewden in de wandelgangen van de TK. Giebelend ging ieder zijns weegs na het grijnzende gesprekje.

Zulke dingen moeten Gert-Jan Segers overmoedig hebben gemaakt. Hij moet gedacht hebben dat hij nog wat meer stemmen van bang gemaakte dwalenden zou kunnen oogsten door middel van het frame van de slechte Moslim tegenover de goede Christen.

Hoewel juist hij beter weten moest. Gert-Jan bepaalt de breedte van de Hemel niet. Het is duivels of op zijn minst zelfgenoegzaam, om de mensen de illusie te geven dat huidskleur, godsdienst en nationale herkomst bepalend zouden zijn voor de wijze waarop je hun goede of slechte handelingen beoordeelt.

De hemel van Gert-Jan is zo smal als het oog van de bijbelse naald.

Eerst verschenen op De Lage Landen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.