De satanische bloedlijnen en de provocatie tegen Joke Kaviaar

Ter aanvulling op dit bericht

De lezers van het Nederlandse conspiracy-blad Frontier Magazine hebben in 2005 de Frontier Award toegekend aan Robin de Ruiter met zijn boek “George W. Bush en de mythe van Al-Qaeda. De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001”. Dat betekent een steun in de rug voor De Ruiters samenzweringsfantasieën. Volgens hem zou de wereld beheerst worden door 13 families die voor Satan werken en de komst van “de Antichrist” voorbereiden. Deze antisemitische christenfundamentalist probeert nu ook in actiekringen voet aan de grond te krijgen.

Conspiracy-verhalen gaan steevast over kwade geheime machten die achter de schermen de goede onwetende mensheid misleiden en onderdrukken. Het zijn meestal onnavolgbare samenraapsels van hele en halve waarheden, absurde verzinsels en regelrechte leugens. Het geloof dat er duistere genootschappen zouden bestaan, zoals de Illuminati en de Priorij van Sion, en dat die de motor zouden vormen van de menselijke geschiedenis, heeft een enorme impuls gekregen door Dan Browns populaire thrillers “De Da Vinci code” en “Het Bernini mysterie”. Ook De Ruiter profiteert van die hausse. Hij heeft inmiddels meer dan 20 boeken gepubliceerd, die zijn vertaald in het Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Tsjechisch, Turks, Portugees en Pools en uitgebracht in zo’n 40 landen. Zijn boeken hebben titels als “De 13 satanische bloedlijnen. Wegbereiders van de Antichrist”, “De verborgen macht achter de Jehovah’s getuigen”, “Het lokaas van de satansverering. De muziekindustrie, Hollywood en de Illuminati-gedachtencontrole”, en “BSE: de runderwaanzin en de vernietiging van de landbouw”.

De Illuminati (Latijn voor “de Verlichten”) waren Verlichtingsdenkers die zich in het achttiende eeuwse Beieren in het geheim hadden verenigd tegen de almacht van koning en adel. Die heersende orde zag zich bedreigd. De organisatie van de Illuminati hield al snel weer op te bestaan, maar het complotdenken over hen helaas niet. Als ideologie is samenzweringsdenken altijd conservatief. Het wijst immers steevast naar verborgen bedreigingen van de huidige orde, een orde die volgens de ‘samenzweringsdeskundigen’ beschermd moet worden. Links daarentegen wil de huidige orde juist veranderen in progressieve zin.

Lees verder bij [v/h] De Fabel van de Illegaal.
Bij De Lange Mars weigert men de stukken met betrekking tot Joke Kaviaar te verwijderen.