De opstand tegen het uitroeien van planten, mensen en andere dieren

Nee, tegen uitsterven kun je niet in opstand komen. Bedrog! Het was een “links” bezwaar tegen Extinction Rebellion, een punt waarop ik in het hoefijzeridee begon te geloven. De opstand gaat tegen het uitroeien, op den duur – of in de praktijk al, zie hoe er over de “bootjes” en de mensen er op/in op de Middellandse Zee wordt geschreven – ook van mensen. Bedenk zelf eens waarom Extermination Rebellion geen goede naamkeuze zou zijn. Al vergt dat bedenken welwillendheid die ik noch bij rechts noch bij hoefijzerlinks hoef te verwachten.

De Opstand tegen het Uitsterven is voorbereid, en de acties zijn principieel geweldloos. Zodanig dat het streven is, opgepakt te worden en eventueel politiemensen te overtuigen. De mij dierbare Jay Griffiths beschrijft hoe zij wordt losgesneden op Oxford Circus. De politie vraagt haar waarom zij zo nodig opgepakt wil worden. Dat wil zij helemaal niet, maar het hoort er bij.
Bij het lossnijden uit de vastketening wordt Hallelujah van Leonard Cohen aangeheven, waarbij velen volschieten. Zij zelf ook.

I’ve seen your flag on the Marble Arch
But listen, love is not some kind of victory march
No it’s a cold and it’s a very broken Hallelujah

Mooi, zeker in de Londense context.
De smerissen die haar oppakken en opsluiten vertrouwen haar toe dat zij achter de (doelstellingen van de) actie staan, maar plicht is plicht. De strijd is niet tegen de politie, al wil hoefijzerlinks het zo presenteren – hij is tegen de macht die het uitroeiingssysteem laat doorgaan. Ja, de politie is medeplichtig, maar zij wordt ook door mensen gevormd die misschien kunnen bedenken dat zij ook de klos zijn van de klimaatcatastrofe.

This is not a drill is een bundel korte artikelen, met bekende Britten als Kate Raworth en Rowan Williams, en de politici Caroline Lucas en Clive Lewis, maar het gaat niet om de bekendheden. Ook niet om de politici, XR is “beyond politics” – bij de grote demonstratie van 20 september voerden wel Jeremy Corbyn en Caroline Lucas het woord, met de belofte dat zij de Green New Deal zullen uitvoeren.

En de acties zijn geen oefening. Meer hiervan later in de week.

– Clare Farrell e.a. (ed.), This is not a drill – an Extinction Rebellion handbook. [S.l.*)]: Penguin, 2019. 186p., prijs rond de 7€

*) Het oude vertrouwde Harmondsworth ontbreekt tot mijn verbazing…