De nieuwe Zorgwet – pure omkoping

Mevrouw Schippers werd op haar vingers getikt door de Eerste Kamer want haar zorgwet, en met name de inperking van de vrije artsenkeuze was niet goed genoeg. Dat leidde in de Coalitie tot een halve crisis. In mijn ogen bizar aangezien het juist de taak van de Eerste Kamer is om indien nodig wetten af te keuren zodat die bijgesteld kunnen worden waarna ze opnieuw kunnen worden ingediend. Niets aan de hand dus zou je zeggen.

Maar dan komt mevrouw Schippers met haar aangepaste Zorgwet op de proppen. De vrije artsenkeuze is terug….. Is dat wel zo? Nee dat is helemaal niet zo. Het eigen risico is nog steeds 375 Euro, maar als je naar een door de verzekeraar gekozen arts of ziekenhuis gaat dan wordt dat met maar liefst 100 euro verminderd!

En dat is pure omkoping.

Want mevrouw Schippers weet donders goed dat de meeste mensen in Nederland die niet bij de Rijken horen, en dan heb ik het dus ook over modaal met kinderen, helemaal geen geld overhebben voor dat belachelijke eigen risico. Derhalve wordt de korting als een soort “beloning” ingezet bij VOLGZAAMHEID.

Deze regering, waarvan meerdere bewindslieden zich wanneer een wet niet doorgaat gaan gedragen als ware despoten door Algemene Maatregelen van Bestuur te misbruiken om hun plannen door te zetten doet enorm haar best om zich onder elke vorm van kritiek uit te wurmen. Zij heeft niets met de Trias Politica, Rechterlijke uitspraken, zelfs die van het Europese hof worden genegeerd, de Eerste Kamer moet buitenspel gezet worden, de Rechterlijke macht ingeperkt, de Rechtsbijstand afgekalfd, de Zorg uitgehold, het onderwijs afgebroken en het volk wordt van tijd tot tijd een enorme wortel voorgehouden in de hoop dat het doorslaapt en blij is met de aalmoes die vanuit Den Haag naar ze toe wordt geworpen.

Fijn. Recht zo die gaat. En nu dan maar weer even wat wortelen werpen, want de Provinciale Statenverkiezingen komen er aan.