De nachtbakker van de Overtoom stopt er mee

Toen ik pas in de binnenstad van Amsterdam woonde en een nachtprogramma deed op RVZ fietste ik wekelijks een eindje na drieën langs de J. Drijverweg. Daar was de bakker al begonnen, de geur wekte eetverlangens op. Als ik er daar niet aan toegaf was er dicht bij huis die andere die met zijn kakelverse brood lokte.
Je kon in het holst van de nacht ook gerust iets kopen en dat heb ik dan ook meermalen gedaan.
Ik ben nog maar zeer zelden zo laat op, en er zijn niet veel losse bakkerijen meer in Amsterdam. En zijn ze nog open in de nacht? Er staat mij iets bij van hinderwettoestanden: wat voor mij (en vele anderen) een lokgeur is, is voor de querulant een kwelling waar hij (zij? waarschijnlijk niet) eens wat aan gaat doen. En de drukte die die bakker aantrekt!
Ik weet niet of de bakker op de Overtoom de laatste in zijn soort is, maar hij gaat sluiten.
Amsterdam is een pretpark maar dan moet het wel naar de juiste D66-stijl zijn.

Omdat de Overtoom eigenlijk de oostgrens is van de Kinkerbuurt, of het Hallenkwartier zoals het pretcollege van B&W het wenst te heten, mag dit de afsluiting zijn van het serietje over de kolonisering van de buurt.