De massapsychose van Republikeins Amerika

In het Witte Huis heeft een laaiende ruzie plaatsgevonden, nadat Michael Flynn, de gepardonneerde ex-National Security Adviser van Trump, tijdens een bijeenkomst de waanzinnige suggestie deed dat de president de staat van beleg zou moeten afkondigen om vervolgens met behulp van het leger de verkiezingen in de swing states waar Trump verloren had eens even over te doen.

Je moet behoorlijk extremistisch zijn om voor dit Witte Huis te hebben willen werken, maar dit ging ook raadsman van het Witte Huis Pat Cipollone en stafchef Mark Meadows toch echt veel te ver. Zo ver dat het naar verluidt echt tot schreeuwsessies is gekomen tijdens die bijeenkomst.

Natuurlijk ontbrak de volledig doorgedraaide Rudy Giuliani niet, zij het dat die de vergadering slechts telefonisch bijwoonde. Giuliani had eerder al geprobeerd het hoofd van de Department of Homeland Security, Kenneth T. Cuccinelli II ertoe te bewegen de stemmachines van Dominion in beslag te nemen, teneinde die eens nader te onderzoeken (wat is dat trouwens toch met die Romeinse volgnummers achter namen daar? Ik dacht dat die Amerikanen er zo trots op waren geen adellijke dynastieën te hebben, maar deze types proberen zich wel degelijk als zodanig voor te doen). Die liet Giuliani echter weten niet de bevoegdheid daartoe te hebben. Blijkbaar is de autocratische waanzin die in het Witte Huis heerst nog niet in alle lagen van de Amerikaanse overheid doorgedrongen.

De beweringen dat die Dominion machines bewust zijn ontworpen om verkiezingen te kunnen beïnvloeden komen overigens voor rekening van Michael Flynns advocate en complotgek Sydney Powell. Iets waarvoor Dominion haar nu overigens dreigt aan te klagen. Sydney Powell is degene die bij een presentatie met Giuliani op zeker moment dermate krankzinnige kolder begon uit te slaan dat het zelfs Trump te gek werd en zij tijdelijk uit het juridisch team van Trump verwijderd werd. Maar blijkbaar heeft zij door haar aanhoudend verzet tegen de verkiezingsuitslag toch weer zijn gunst weten te verwerven.

Trump had daarom nu voorgesteld haar als Special Counsel aan te stellen om onderzoek te doen naar de verkiezingen. Gezien het recordtempo waarin de door haar aangespannen belachelijke rechtszaken diverse rechtbanken uitgeflikkerd zijn, veroorzaakte dit voorstel aanzienlijke consternatie binnen de kringen van de president.

Het is dan ook ronduit ijzingwekkend dat een dergelijk volslagen geschift mens het luisterend oor van de president van de Verenigde Staten heeft. Het merkwaardige is dat zij wel degelijk een goede reputatie als juriste had opgebouwd. Ze is niet dom, maar wel gek.

Het lijkt wel alsof Republikeins Amerika in een massapsychose is geraakt door het voor hen onverwerkbare trauma van Trumps nederlaag. De droom van de terugkeer naar hun dominant witte, Amerikaanse Utopia, die nu eindelijk uit zou gaan komen, werd ruw verstoord door de werkelijkheid.

(Afbeelding: videostill Reuters)