De mars is van start: Wij Zijn Hier-vluchtelingen eisen menswaardig bestaan op

Vandaag zijn vluchtelingen van de Amsterdamse Wij Zijn Hier-groep begonnen aan hun mars voor een menswaardig bestaan en tegen deportatie. In drie dagen lopen ze van het stadhuis in Amsterdam naar de Tweede Kamer in Den Haag. Dat is symbolisch voor de manier waarop de verantwoordelijkheid voor verbetering van hun leefomstandigheden steeds heen en weer wordt geschoven tussen de gemeente Amsterdam en de landelijke overheid. De vluchtelingen komen morgen in Leiden aan, waar ze samen met Doorbraak een avondprogramma organiseren. De Wij Zijn Hier-vluchtelingen “zijn erg blij met de uitspraak van de Europese Commissie voor Sociale Rechten (ECSR) die op 10 november openbaar werd gemaakt”, aldus een persbericht over de mars. Die uitspraak geeft weer wat de vluchtelingen al twee jaar aan het duidelijk maken zijn: iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. “Ook mensen zonder verblijfspapieren hebben recht op adequate behandeling, hulp en opvang. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak