De lynx sluipt naderbij

Van oorsprong kwamen lynxen veel voor in Nederland. Door eeuwenlange intensieve jacht zijn ze echter verdreven tot aan de randen van Europa. Sinds eind vorige eeuw genieten ze echter overal bescherming. In de Harz en het Pfalzerwald in Duitsland zijn ze opnieuw uitgezet. Van daaruit breiden mannelijke lynxen zich inmiddels gestaag uit. In de Semoisvallei in België houdt zich al een paar jaar een lynx op, in 2017 is op twee kilometer van de Nederlandse grens bij Zuid-Limburg een jonge lynx gezien en op 20 kilometer van Winterswijk werd in het seizoen 2018-2019 een lynx gezien. Dit grote roofdier staat dus aan de poort van Nederland, maar echt lynxvriendelijk is ons landschap nog niet. Daarvoor ontbreken robuuste verbindingen tussen natuurgebieden. Zelfs de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa, is nog te versnipperd voor deze soort. De territoria van lynxen zijn namelijk nogal groot: grofweg honderd km2 voor een mannetje en vijftig km2 voor een vrouwtje. Het weghalen van hekken, het aanleggen van ecoducten en het spontaan laten groeien van bos helpt om Nederland geschikt te maken voor de lynx.

– Lees verder bij de bron, ARK

– Uitgelichte afbeelding: Door Martin Mecnarowski (http://www.photomecan.eu/) – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12690972