De klimaatconferentie van Marrakesh in 7 punten

De omslag naar een koolstofarme economie is ingezet. Iedereen weet dat de transitie onvermijdelijk en onomkeerbaar is. Maar, de inspanning moet aanzienlijk opgedreven worden en de contradicties in het beleid moeten er uit.

In Parijs slaagden 196 landen en de EU er in om tot een ambitieus akkoord te komen om de klimaatopwarming aan te pakken. Minder dan een jaar later ratificeerden voldoende landen het akkoord zodat het op 4 november van dit jaar juridisch bindend werd. Ondertussen verknoeide de verkiezing van Donald Trump echter de positieve dynamiek die er wereldwijd bestond om het akkoord van Parijs effectief uit te voeren. In 7 punten vatten we vanuit een vakbondsperspectief het antwoord samen dat de klimaatonderhandelaars op deze dramatische ontwikkeling gaven in Marrakesh.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be