De Islam is een ideologie. Dus?

Dit artikel verscheen eerder op jandebeer.wordpress.com.

De PVV zegt al tijden de islam niet als een religie te zien, maar als een “fascistische ideologie”. Nu ze de status van gedoogpartner hebben weten te bereiken, wordt de voet nauwelijks van het gaspedaal gelicht. Getuige de debatpunten van senaatslijsttrekker Machiel de Graaf, zal deze opvatting binnenkort met even veel verve in de Eerste Kamer uitgedragen worden. Het CDA, dat als regeringspartner afhankelijk is van de gedoogsteun van de PVV, worstelt hier al enige tijd mee. Hun antwoord is uiterst curieus.

Geplaagd door de “C” in hun partijnaam, of allicht zelfs door de onontkoombare eigen redelijkheid, doet het CDA verwoede pogingen zich ervan te distantiëren. Terwijl er geen concreet kabinetsbeleid op wordt gebaseerd, vond het CDA (en misschien ook wel de VVD) het nodig om dit meningsverschil expliciet in het gedoogakkoord op te nemen:

“De drie partijen VVD, PVV en CDA verschillen van mening over aard en karakter van de islam. De scheidslijn zit hem in het karakteriseren van de islam als óf religie óf (politieke) ideologie. Partijen accepteren elkaars verschil van inzicht hierover en zullen hier ook op grond van hun eigen opvattingen naar handelen.”

Zo op het eerste gezicht lijkt dit een nette oplossing. They agree to disagree. Maar wat er in feite staat is een schijntegenstelling. En zeker in het licht van Wilders’ eerdere woorden (“fascistische ideologie”, “totalitaire ideologie”, “haatdragende ideologie”), geeft het ook nog eens een heel raar signaal af, namelijk dat fascistisch, totalitair en haatdragend niet belangrijk genoeg waren om afstand van te nemen. (Al twijfel ik er natuurlijk geen moment aan dat het CDA die ook afwijst).

Zoals ik al zei is deze onenigheid over wat de Islam een schijntegenstelling. Het is er een die geheel door de PVV is geïntroduceerd, maar waar het CDA met open ogen inloopt. De suggestie wordt gewekt dat religie en ideologie tegenstellingen zijn, en dit is allerminst het geval.

Religie is een heel erg breed en complex begrip. Het behelst onder andere geloof, verering, cultuur, identiteit, teksttradities, rituelen, gebruiken, leefregels en gemeenschappelijke symbolen. Hiermee hebben veel religies alle elementen van een ideologie in zich. Ze verschaffen een wereldbeeld, een omschrijving van een nastrevenswaardige staat van zijn, en opvattingen over hoe die staat bereikt kan worden. De Islam voldoet hier overduidelijk aan: de wereld is door Allah geschapen, men wil in de hemel geraken, en om daar te komen moeten Allah’s leefregels worden aangehouden, waarvan de Vijf Zuilen de bekendste voorbeelden zijn.

Hierin is de Islam niet wezenlijk anders dan het Christendom. Het lijkt mij eerder lastig om een religie te bedenken die géén ideologische elementen heeft, al zullen vrije spirituelen bijvoorbeeld eerder denken in warme aanbevelingen dan in leefregels. Het is al helemaal onduidelijk wat er zo grievend is aan de typering ideologie, want een degradatie is het niet. Het is hooguit een pars pro toto. Wilders spreekt het vooral uit alsof het iets ergs is.

Het “(politieke) ideologie” uit het gedoogakkoord is ook vreemd. Want we wéten dat de Islam soms samengaat met politieke ideologie. We hebben er zelfs een speciaal woord woor: islamisme, waarvan het CDA, naar ik mag hopen, het bestaan niet ontkent. Dit is echter bij lange na niet het zelfde als de Islam. Het is onderdeel van het religieuze ideaalbeeld van sómmige moslims. Het Christendom kent trouwens ook zo’n politieke component: de christendemocratie, waarmee het CDA allicht ook bekend is…

Het feit dat Wilders alsnog een absoluut onderscheid maakt tussen religie en ideologie is óf gebrek aan nuance door onwetendheid, óf slimme retoriek. Door het geloof in de bovennatuurlijke Allah is de Islam natuurlijk per definitie een religie. Dat is allemaal nog tot daar aan toe. Dat het CDA niet beter weet is eigenlijk veel erger. Ten eerste omdat ze zelf in de politiek opereren vanuit de ideologische aspecten van hun eigen geloof. Maar vooral ook omdat ze door dit paniekvoetbal niet eens toekomen aan de typeringen die écht beledigend zijn.

44 gedachten over “De Islam is een ideologie. Dus?”

 1. Religie en Ideologie van elkaar schijden is typisch West Europees , zelfs de Amerikanen doen dat niet , wat ze natuurlijk niet let om deze zwakzinnige retoriek ook te gebruiken …

 2. Scheiding tussen kerk en staat is een groot goed. Dat is echter tegen de zin van vele kerken ingevoerd. Het doel was om religieuze vervolging door overheden en andere religieus geweld te beëindigen. Die scheiding is aan kerken opgedrongen juist omdat religies van nature niet a-politiek zijn.

 3. Juist , het was trouwens ook essentieel in deze scheiding dat de staat zich niet met de kerk/religie bemoeide , aangezien de Europese staten zich niet aan hun kant van dat convenant houden let niets de religies om zich met politiek bezig te houden

 4. Of de islam een ideologie is of niet is van minder belang. 😮

  Van belang is dat de islam maar niet erg wil aanslaan in Europa ondanks alle politieke moeite van de laatste decennia, er gaan zelfs steeds meer geruchten dat het experiment mislukt is. ❗

 5. De islam is in zoverre een ideologie dat het strikte regels kent voor de sociale omgang met elkaar en de inrichting van de maatschappij. Typisch voorbeeld daarvan is de sharia. Voor zover ik weet staat er in de bijbel niet dat een vrouw minder erft dan een man, of dat haar getuigenis in de rechtbank minder waard is. Of dat de man de baas is over het gezin.

 6. kadushi Schreef:

  De islam is in zoverre een ideologie dat het strikte regels kent voor de sociale omgang met elkaar en de inrichting van de maatschappij. Typisch voorbeeld daarvan is de sharia. Voor zover ik weet staat er in de bijbel niet dat een vrouw minder erft dan een man, of dat haar getuigenis in de rechtbank minder waard is. Of dat de man de baas is over het gezin.

  Joodse omgang is veel strikter , vrouwen hoeven daar niet te erven als de erflater dat niet wil , en wat de positie van het Christendom betreft … lees Paulus er maar op na ,
  Als je alleen van Sharia denk wat te weten , en niets weet van de Joodse en Christelijke wetten , waarom praat je dan mee met “voor zover ik weet” waar komt je Shariakennis vandaan ?? Nederlandse media ??? De Telegraaf ??? Wilders ???

 7. @#5&6
  Er is niet één Joodse omgang tussen de seksen net zo min als er maar één Islamitische omgang is.

  Hoe dan ook doet dat niks af aan het feit dat alle religies ideologieën zijn en vrijwel alle religies uitgesproken politieke ideologieën zijn.

 8. Ik heb mijn shariakennis van de Nederlandse media, ja. Dat klopt zeker niet, he? Het is toch zo dat een vrouw maar de helft erft? Of dat haar getuigenis minder waard is? Of ben ik nou gek?

 9. #8
  Ga zelf de Koran en de Bijbel lezen. Waarom zouden wij je huiswerk voor je doen?

 10. Je denkt toch niet dat ik gek ben? Iedereen geeft er toch zijn eigen draai aan, dus wat heeft het dan voor zin? Of weten jullie het zelf ook niet? Mag je best toegeven, hoor.

 11. Een waar woord: Al Bakrastani Schreef:

  Juist , het was trouwens ook essentieel in deze scheiding dat de staat zich niet met de kerk/religie bemoeide , aangezien de Europese staten zich niet aan hun kant van dat convenant houden let niets de religies om zich met politiek bezig te houden

  Een kamerlid en virtuele minister houdt niet op met zich in de godsdienst te mengen. Met hatelijke onzin, die alleen door arabarbaristen en Gellers wordt onderschreven. Sint Augustinus blijft evenmin gespaard. En het ICCO wordt zelfs in de strafbank gezet.
  Bolkestein en Fortuyn hadden tenminste nog het betrekkelijke fatsoen, om het alleen over de *cultuur* van mensen uit moslim-landen te hebben. Al is dat natuurlijk ook baarlijke nonsens.
  😥

 12. Het politieke experiment om de islam Europa in te voeren heeft geleid tot tweedeling en populisten.
  Dat de islam het niet zou gaan halen in Europa was al eeuwen bekend.

  Wat men wel heeft bereikt is een enorme tweedeling (verdeel en heers), en het tweede belangrijke wat men ook bereikt heeft is de rechtvaardiging om oorlogen te gaan voeren in landen waar iets te halen valt (olie).

 13. @ 11
  wikipedia: sharia

  Ondanks diverse pogingen is de sharia nooit gecodificeerd, waardoor details steeds opnieuw – en soms met tegenstrijdige uitkomst – beredeneerd worden. In plaats van wetboeken gelden oudere uitspraken en juridische traktaten als basis voor rechterlijke beslissingen. De wetenschap die zich met het afleiden van rechtsregels bezig houdt wordt fiqh genoemd. Rechters (qadi) worden niet geacht jurisprudentie en traktaten tot in detail te kennen. Zij fungeren in de eerste plaats als arbiters. Komen zij er zelf niet uit, dan doen zij een beroep op een rechtsgeleerde (faqih), die op basis van de bronnen (Koran, soenna, idjma – overeenstemming van rechtsgeleerden – en qiyas – analogie –) een fatwa afgeeft.

  en

  Een belangrijk probleem bij de bespreking van het begrip sharia is dat de islamitische wereld geen eenstemmig leergezag kent, waardoor er vele, soms sterk uiteenlopende versies van het begrip sharia bestaan. Er kan wat dat betreft dus niet gesproken worden van ‘de’ sharia, net zomin als er sprake is van één rechtssysteem in de rest van de wereld. Toch wordt in de praktijk wel vaak van de sharia gesproken. In dit geval betreft het een abstract begrip ervan, of wordt aan een van de varianten ervan gerefereerd.

  Maar jij weet wel wat het inhoud?

 14. Pistache Schreef:

  @ 11
  wikipedia: sharia
  Ondanks diverse pogingen is de sharia nooit gecodificeerd, waardoor details steeds opnieuw – en soms met tegenstrijdige uitkomst – beredeneerd worden. In plaats van wetboeken gelden oudere uitspraken en juridische traktaten als basis voor rechterlijke beslissingen. De wetenschap die zich met het afleiden van rechtsregels bezig houdt wordt fiqh genoemd. Rechters (qadi) worden niet geacht jurisprudentie en traktaten tot in detail te kennen. Zij fungeren in de eerste plaats als arbiters. Komen zij er zelf niet uit, dan doen zij een beroep op een rechtsgeleerde (faqih), die op basis van de bronnen (Koran, soenna, idjma – overeenstemming van rechtsgeleerden – en qiyas – analogie –) een fatwa afgeeft.
  en
  Een belangrijk probleem bij de bespreking van het begrip sharia is dat de islamitische wereld geen eenstemmig leergezag kent, waardoor er vele, soms sterk uiteenlopende versies van het begrip sharia bestaan. Er kan wat dat betreft dus niet gesproken worden van ‘de’ sharia, net zomin als er sprake is van één rechtssysteem in de rest van de wereld. Toch wordt in de praktijk wel vaak van de sharia gesproken. In dit geval betreft het een abstract begrip ervan, of wordt aan een van de varianten ervan gerefereerd.
  Maar jij weet wel wat het inhoud?

  En dat geld dan weer voor de Soeniten , Shia Ayatullahs hebben bij nieuwe dingen groter vrijheid

 15. Sofia van der Linde Schreef:

  Scheiding tussen kerk en staat is een groot goed. Dat is echter tegen de zin van vele kerken ingevoerd. Het doel was om religieuze vervolging door overheden en andere religieus geweld te beëindigen. Die scheiding is aan kerken opgedrongen juist omdat religies van nature niet a-politiek zijn.

  Sterk Sofia en dat is de essentie. Wel bemoeienis van kerken in de politiek is er niet meer, net zo min als moskeeen betrokken zijn bij de politiek. Ik kan dus echt niet begrijpen dat het CDA in zee gaat met een partij die een andere regilie beschimpt. Of is het gewoon een ouderwetse godsdientsoorlog? gesteund door het CDA en de SGP? CU gaat wat dat betreft niet mee met de lijn die de andere 2 volgen. CDA is er bij gebaat dat de islam niet als religie wordt gezien. Dit is gewoon ouderwets godsdienstoorlog en het vuurtje is meegebracht door de PVV, die buiten de verantwoordelijkheid valt. Ik bedoel heb je het CDA horen ageren tegen het verbod op hoofddoekjes van de PVV? Nee…. Brinkman was erbij tijdens het debat toen dat naar voren werd gebracht tijdens campagne-avond voor PS. Ik heb hem niet gehoord toen dat punt besproken werd.

 16. Al Bakrastani

  #15

  “En dat geld dan weer voor de Soeniten , Shia Ayatullahs hebben bij nieuwe dingen groter vrijheid”

  Kun je dit nu eens uitleggen in gewoon Nederlands?

 17. john smit 7 Schreef:

  Al Bakrastani
  #15
  “En dat geld dan weer voor de Soeniten , Shia Ayatullahs hebben bij nieuwe dingen groter vrijheid”
  Kun je , als je dit nu eens uitleggen in gewoon Nederlands?

  Nee , als je niks weet over de Islam , ga dan eerst eens een boek erover lezen , er zijn verschillende goede boeken van o.a. Karen Armstrong .. een stuk over de verschillende stromingen in de Islaam ben ik nog aan het schrijven ..

  Maar als je kennis over Islam zo rudimentair is dat je het bovenstaande zinnetje niet eens begrijpt kan het twee dingen betekenen . A) je het het stuk waarop ik reageer niet gelezen B ) je vind dat je zonder enige kennis toch een mening kan hebben , tja dan is gewoon haatpraat napraten natuurlijk het makkelijkst … en zijn je herhaaldelijke reacties gewoon het klinken van een hol vat …

 18. #19

  Al Bakrastani

  Effe kijken wie of wat …………………………………………

  Bakra= Surinaams voor iemand die blank is.
  stani= afkorting van iemand met een Hindu achtergrond.

  Het is jammer voor de linksen dat ze hun top zo`n beetje bereikt hebben, en er zal nog heel wat geklaag komen nu er ook anders denkenden niet meer zo maar weg gedemoniseerd kunnen worden zoals men zo graag deed in het verleden.

 19. john smit 7 Schreef:

  #19
  Al Bakrastani
  Effe kijken wie of wat …………………………………………
  Bakra= Surinaams voor iemand die blank is.
  stani= afkorting van iemand met een Hindu achtergrond.
  Het is jammer voor de linksen dat ze hun top zo`n beetje bereikt hebben, en er zal nog heel wat geklaag komen nu er ook anders denkenden niet meer zo maar weg gedemoniseerd kunnen worden zoals men zo graag deed in het verleden.

  John Smit 7 , je gebrek aan kennis is weer overweldigend
  Bakra is inderdaad Surinaams voor iemand die blank is , Stan heeft niets met een Hindu achtergrond te maken maar betekend “Het land van ” de suffix i betekend dan weer “afkomstig uit . Dus Bakrastani : Afkomstig uit het gebied der witte mensen … Nederland in dit geval .. Je mekker dus weer zonder kennis te hebben ….. En guttegut rechts word gedemoniseerd …. 🙁 🙁 🙁 🙁

 20. silky Schreef:

  Sofia van der Linde Schreef:
  Scheiding tussen kerk en staat is een groot goed.
  Goed zo Sofia, de zachte glans der wijsheid omhuld je. Nu nog uitzoeken wat ideologie bij islam betekent. Ik zal je bijstaan. eh…Iran is een mooi voorbeeld hoe de islam in (bijna) volle glorie excelleert . In Mekka had Mohammed wel 150 volgelingen, In Medina kreeg de politieke islam pas zijn beslag. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=6bves5i4SHI&feature=player_embedded

  Een haatpraat filmpje als antwoord … van iemand die waarschijnlijk vind dat de staat religie mag verbieden dus heel hypocriet met de schijding van kerk en staat omgaat

 21. Of de Islam een ideologie is of niet, de vrijheid van godsdienst is een geweldig groot goed, dat zelfs een achterlijke godsdienst hier grote kans heeft is dan ook wel heel uniek. 🙁

  Helaas is dit onderhand wel de voedingsbodem geworden van populisten en een hardnekkige tweedeling maar dat moeten we dan maar op de koop toe nemen. 🙁

 22. Ik vroeg me af waar je waanvoorstellingen van komen , tot ik je naam naar het Nederlands vertaalde , Jan Smit de 7e .. tja zoiets vind je alleen in Volendam … Je bent verder geëxcuseerd .. Generaties van inteelt hebben daar het creatief denkvermogen te ver aangetast … 😈

 23. Ik snap maar niet dat achterlijk hier maar niet wil aanslaan, ondanks het feit dat men zo hun best doet in bepaalde kringen om het almaar te promoten bij ons gewone westerlingen. 💡

  Eigenlijk eerlijk gezegd hoor ik liever iets over culturen waarover je bijna niets over hoort en waar je iets van kunt leren. ❗

 24. Sofia van der Linde
  “”Hoe dan ook doet dat niks af aan het feit dat alle religies ideologieën zijn en vrijwel alle religies uitgesproken politieke ideologieën zijn”.

  Ik ben het hier volledig mee eens. Vanaf de primitief magische rituelen die dienden om de existentiële angst van de mens voor zijn natuurlijke habitat te bezweren en de goden gunstig voor de oogst te stemmen naar bv. Jahweh en Allah, Jesus, Mohammed als magische opperstamhoofden, terwijl betreffende voorgangers in tempels, kerken moskeen de politieke heersers over door eigen stamkrijgers verworven ’oogst’ gebieden zijn.
  Sjef
  ’Wel bemoeienis van kerken in de politiek is er niet meer, net zo min als moskeeen betrokken zijn bij de politiek”.

  Ik ben het hier niet mee eens.
  Als voorbeeld herinnert me dat bij de onderhandelingen naar B4 de CU kern zich grote zorgen maakte over het ontbreken van gods zegen over een kabinet dat het bestaansrecht van Palestina zou erkennen.

  Het leek me zonder meer dat de SGP van dezelfde gods zegen als noodzaak is overtuigd. Het CdA bidt ook als ze bij elkaar komen om tot christelijke ‘stam’ eensgezindheid als politiek beleid te komen.
  Om dit bidden slechts als oppervlakkig, ontzuild ritueel te zien voldoet niet, het is de geschriften overtuiging die als bron en daarmee als beleids leidraad dient.

  Er is m.i. in Ned. geen sprake van een seculiere politiek zolang godsdienstige clubs er aan deelnemen, m.a.w. schone schijn dat dit wel zo zou zijn.
  Ik ben verder wel van mening dat zolang religieuze clubs of 1 gangers stemmen kunnen werven], proportionele volksvertegenwoordiging een democratisch beginsel om hoog te houden is.
  Laat Nederland daarin dan tenminste een politieke querulant in blijven!
  #Huub
  “”Bolkestein en Fortuin hadden tenminste nog het betrekkelijke fatsoen, om het alleen over de *cultuur* van mensen uit moslimlanden te hebben. Al is dat natuurlijk ook baarlijke nonsens.”

  Door dit zo te stellen rijst de vraag wat er dan mis is met godsdienstig geënte culturen?
  De bible als baarlijk nonsens of recht op godsdiens en cultuur ?

  Omdat Bolkenstein het Islam debat op de politieke agenda heeft gezet, Fortuin er vervolg aan gaf, Ned verder met virulente megalomane coryfee Wilders heeft kunnen opschepen, is het baarlijke nonsens om een visie op de Islam als ‘cultuur’ te hebben?

  Waarom zou het geen cultuur genoemd mogen worden?

  Liberale grond beginselen zien alle godsdiensten, dus ook gereformeerd hervormd, katholiek als niet behorend in de politiek cq godsdienst als democratisch recht op a politieke belijdenis.
  VVD.s vals heid zit in dat dit niet media breed verkondigd werd, Rutte1 met lippen dienst CdA onder koepel Wilders in zee ging. De dag dat het zo ver is dat godsdienst en politiek gescheiden zijn, men democratisch tevreden met de vrijheid religie, geënte cultuur uitingen als iets om met elkaar als multi culturele samen leving over te leren is, wel dan niet benieuwd naar te zijn, zie ik als lang verwachte bezinning dag.
  Tot dan zal de bonus cultuur van goden wereld wijd ontraceerbaar zijn..

 25. @Jannetje smit

  Iets wat achterlijk is moet toch heel makkelijk te bestrijden zijn met feitenkennis en argumentatie? Het tegenovergestelde is waar. Men neemt haar toevlucht tot ordinaire schelpartijen, leugens en verdraaing van feiten en als er een moslim het debat aan wil gaan om de nonsens van Islamhaters te weerleggen loopt deze weg. Waarom gaan Islamhaters de debatten uit de weg of als zij die aangaan verliezen zij die zoals in het geval met Nazir Naik en Deedat en wordt het voor o.a Christenen verboden door hun geestelijk leiders om in debat te gaan, omdat zij vrezen dat de argumentatie van Nazir Naik en Deedat hun tot de Islam zal doen bekeren. Zouden anderhalve miljard mensen kiezen voor iets wat “achterlijk” is?

 26. # 25

  Niet om het een of ander maar u wilde toch onlangs op dit log wegens geilheid op een PVV reactie als baarlijke zinvgeving meer moslim kinderen verwekken?
  Kunt u zich voorstellen dat ik geen verdere zin in dit dit log had gezien u als ook redacteur het verwekken van kinderen als politiieke tegenprestatie had?

 27. De Islam, het stokpaardje van links nu weer eens weer een discussie over ideologie ja of nee.

  Het linkse schuim der natie wringt en kronkelt zich nu in allerlei bochten omdat ze hun wapen van hun zelfverweer op hun politieke geklungel (falen) niet meer kunnen gebruiken en inzetten namelijk het linkse wapen van kapot demoniseren is nu zelf kapot.

  Ook het typisch linkse lijfelijk uitschelden en belachelijk maken met uitdrukkingen als `hooggeblondeerde` of `geblondeerde` schijnt weinig of geen effect te hebben op het “slachtoffer” die zich er niets en geen zier van aantrekt en zijn kapsel zelfs gewoon bij het oude blijft.

  Links heeft het goed verbruid hier en ook hun moslim stokpaardjes die ze zo graag beknuffelen en naar voren schuiven wil nog steeds maar niet erg overtuigen bij jan en alleman en blijkt zelfs een mislukt experiment geweest te zijn terwijl ze al jaren zijn gewaarschuwd door vele geluiden uit de samenleving door hoogleraren en arabisten

 28. 🙁 #29

  ……… Niet om het een of ander maar u wilde toch onlangs op dit log wegens geilheid op een PVV reactie als baarlijke zinvgeving meer moslim kinderen verwekken?
  Kunt u zich voorstellen dat ik geen verdere zin in dit dit log had gezien u als ook redacteur het verwekken van kinderen als politiieke tegenprestatie had?………

  Als je als politiek wapen kinderen moet gaan maken, om die dan vervolgens als kanonnen voer te gebruiken en in te zetten om je zo eigen politieke wil te bevredigen.

  De geruchten gingen al lang dat achtelijken onschuldige kleine kinderen inzetten voor bomaanslagen of andere idioote doeleinden, en hier op de side komt de aap uit de mouw en worden de ware verschrikkelijke beesten ontmaskerd. 😈

  Dat bewijst zo`n onmens (beest) dat hij nog achterlijker is dan achterlijk, helaas voor deze malloten wordt hun wereldje steeds kleiner en kleiner. 🙁

 29. @30 John Smit. Wat doe je slachtofferig. Je mantra’s hebben we allemaal al eens gehoord hier van je lekke achterban(d) Get a life. Wees blij dat je sneue gemuts hier nog mag blijven staan 😀

 30. Abdul Alhazred

  #32

  ———–katja 8 mrt 2011 – 8:54 pm# 25
  Niet om het een of ander maar u wilde toch onlangs op dit log wegens geilheid op een PVV reactie als baarlijke zinvgeving meer moslim kinderen verwekken?
  Kunt u zich voorstellen dat ik geen verdere zin in dit dit log had gezien u als ook redacteur het verwekken van kinderen als politiieke tegenprestatie had?—————

  Ik ben geen slachtoffer maar wel onschuldige kleine kinderen die door achterlijken als kanonnenvoer misbruikt worden.

  En dat Mohammed op 51 jarige leeftijd een 6 jarig meisje moet huwen maakt het plaatje helemaal compleet het gaat niet lukken voor de achterlijken!

 31. Zou John Smit zo’n Joodse zionist zijn? Alleen bij Joodse zionisten zie ik zo’n fanatieke drang om de Islam en het Christendom aan te vallen.
  Weet ge wat er in de Talmoed staat over seks met kleine meisjes?

 32. Kunnen Katja en jantje smit niet een paartje vormen en voor nageslacht zorgen? Twee zwakzinnigen met de meeste kans op zwakzinnige kinderen die waarschijnlijk later tegen hun op kunnen kijken en vallen die door hun te imponeren. Met nageslacht dat slimmer is zal dat niet lukken.

 33. katja Schreef:

  # 25
  Niet om het een of ander maar u wilde toch onlangs op dit log wegens geilheid op een PVV reactie als baarlijke zinvgeving meer moslim kinderen verwekken?
  Kunt u zich voorstellen dat ik geen verdere zin in dit dit log had gezien u als ook redacteur het verwekken van kinderen als politiieke tegenprestatie had?

  Natuurlijk was die opmerking geheel serieus te nemen ….. Ik zoek nog een 3e vrouw , interesse ?? mits u natuurlijk nog zeker 5 jaar van vruchtbaarheid heeft , dan hou ik u voor die tijd “blootsvoets en zwanger ” 😀

 34. john smit 7 Schreef:

  De Islam, het stokpaardje van links nu weer eens weer een discussie over ideologie ja of nee.
  Het linkse schuim der natie wringt en kronkelt zich nu in allerlei bochten omdat ze hun wapen van hun zelfverweer op hun politieke geklungel (falen) niet meer kunnen gebruiken en inzetten namelijk het linkse wapen van kapot demoniseren is nu zelf kapot.
  Ook het typisch linkse lijfelijk uitschelden en belachelijk maken met uitdrukkingen als `hooggeblondeerde` of `geblondeerde` schijnt weinig of geen effect te hebben op het “slachtoffer” die zich er niets en geen zier van aantrekt en zijn kapsel zelfs gewoon bij het oude blijft.
  (…)

  Nee, na het linkse schuim der natie is met de PVV inderdaad eindelijk de fine fleur van ons land naar voren getreden (met Fleur Agema dan inderdaad als een van de weinigen zonder strafblad) die zich ook he-le-maal niet bezig houden met het vernederen en beledigen van andere mensen (Antillen op Marktplaats, ministers knettergek noemen, hele bevolkingsgroepen achterlijk noemen, (‘dat plant zich hier maar voort’), om van demoniseren nog maar niet te spreken (complete bevolkingsgroepen van het hebben van een fascistische ideologie beschuldigen).

  Nee, Wilders trekt zich nergens iets van aan, maar staat over een tijdje gewoon weer langs de lijn te schelden. Met John Smit de 1e t/m de 60353e erbij.

 35. Vergeet vooral niet dat Fleur Agema vrouwen die een abortus laten uitvoeren uitmaakte voor losbandig.

  Als Marokkaanse jongeren Nederlandse vrouwen voor hoer uitmaken dan is dat heel erg maar van de PVV moeten we dat maar pikken.

 36. Sofia schreef:
  “Als Marokkaanse jongeren Nederlandse vrouwen voor hoer uitmaken dan is dat heel erg maar van de PVV moeten we dat maar pikken.”

  Helaas vind ik dit echt getuige van asociale en achterlijke manieren van sommige Marokkaanse jongeren en zullen de meeste zich hier niet aan schuldig maken. Dat gedrag mogen wij eigenlijk ook niet pikken. Als ik zoiets waarneem bekruipt mij een naar voorgevoel dat iemand met dezelfde uiterlijke kenmerken zich hier aan schuldig voelt. Weer voer voor de xenofoben om hun misplaatst superioriteitsgevoel en slachtofferrol mee te voeden. Meestal spreek ik zo’n jongen aan en laat hem merken dat zijn opmerking: ongepast, achterlijk en denegrerend is. Behandel iemand niet zoals jezelf niet behandelt wilt worden.

 37. Ik ben het met je eens Aziz en ik ben blij dat je mensen aanspreekt.

  Mijn punt was dat ik niet beledigd wil worden ongeacht iemands achtergrond en geloof.

 38. #39

  Het is suf om geen tegen vragen over mijn reactie te stellen. er nog een afglijder als mop van de dag bij te doen.
  Don’.t jump te conclusions, conclusions willl jump at you.

Reacties zijn gesloten.