De geschiedenis herhaalt zichzelf

Forum voor Demagogie schreeuwt om aandacht met een poster waarin ze de onderdrukking van de bezetting (1940-1945) gelijkschakelen aan de maatregelen tegen het Coronavirus. Nu zou ik me, zoals vele anderen, louter kunnen bedienen van woorden als smakeloos, walgelijk of abject, maar naar mijn mening dekken die woorden de lading niet. In dit NOS artikel is de bedoelde poster te zien. Wat mij direct opviel, is de volgende zinsnede in Thierry B’s reactie op de ontstane ophef: “Al decennia politiseren onze tegenstanders de oorlog om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen.” Ten eerste, welke oorlog wordt er gepolitiseerd om massale immigratiestromen op te wekken? Welke machtsfantasieën bedoelt hij, die van hemzelf? En wat heeft het pushen van moderne kunst te maken met het inperken van vrijheden? Zover ik weet, baseerde het impressionisme zich louter op de vrijheid om op een andere wijze met je materiaal om te gaan. Betekend dat dan dat alle moderne kunst mooi is? Dat hangt af van je smaak. Neo-klassieke en dan vooral Barok, vind ik persoonlijk een stuk minder mooi dan werken van Gaudí of Dali. Daarentegen vind ik Picasso ook niet altijd even mooi. Juist de hetze tegen moderne kunst doet mij sterk denken aan Hitler, die een fascinazi had met “de oude meesters” en de moderne kunst verafschuwde. Bekent de heer Bidet hier dan kleur (SA bruin) mee? Waarschijnlijk niet, omdat de massa die op hem stemt, hem, net als Hitler, liever ziet als een populist, dan dat ze hem zien voor wat hij echt is, een prototype fascist.

De verontwaardiging vanuit de verschillende politieke partijen, komt ook niet erg authentiek op mij over, waar is dat cordon sanitaire, dat er in de late jaren ‘80 en de vroege ‘90-er jaren om Joop Glimmerveens Nederlandse Volks Unie (NVU) en Hans Janmaats Centrum Partij en later Centrum Democraten (CP en CD) was? Door dit cordon sanitaire, waren zowel Glimmerveen en zijn NVU als Janmaat met zijn CP/CD geïsoleerd van de andere partijen, niemand wilde met hen samenwerken. Dit veranderde toen Pim Fortuyn rond 2001 (na de aanslagen op het WorldTradeCenter in New York) dezelfde boodschap uit ging dragen waarvoor Hans Janmaat in de jaren ‘80 en ‘90 nog was veroordeeld. Plots werden termen als ‘vol=vol’ en ‘eigen volk eerst’ salonfähig. Dit is dan ook de zelfde tijd dat politici als Wilders radicaliseren. Tot het punt dat in 2006 Wilders uit de VVD stapt om de PVV op te richten, de enige “democratische” partij met maar 1 lid (Geert Wilders zelf). Pas in 2015 wordt Forum voor Demagogie opgericht, eerst als denktank, maar in 2016 dan daadwerkelijk als partij.

Wie nu denkt dat er na de dood van Fortuyn jaren geen extreemrechts geluid in de Kamer is geweest, heb ik slecht nieuws. Zijn partij, de LPF, heeft zelfs in de regering gezeten*). Deze partij voerde een zeer rechts populistische koers, met louter onervaren mensen in de Kamer, wat leidde tot hilarische beelden van Kamerleden en ministers met een belletje, tot de eis van een minister om de dienstauto’s door het Britse exclusieve merk Bentley te laten leveren. De politiek functioneerde nochtans nog slechter dan onder Rutte. Na het vallen van het eerste kabinet Balkenende (CDA/LPF) werd de LPF niet meer serieus genomen en is zij in 2007 opgeheven. Na het LPF-debacle heeft (ijzeren) Rita Verdonk (voormalig staatssecretaris migratie) nog een gooi gedaan naar een zelfstandige politieke carrière met haar partij Trots Op Nederland (TON). Veel verder dan meedoen met verkiezingen is haar partij niet gekomen.

Kortom, Nederland heeft sinds de tweede wereldoorlog een “rijke” geschiedenis aan (ultra) nationalistische wappies in de kamer. Toch claimen lui als Bidet en Wilders, altijd dat ze nooit gehoord worden. Helaas horen we sinds de jaren ‘50 jullie weer steeds luider en steeds extremer. Het is nog even afwachten tot ook de Hitlergroet salonfähig wordt. Helaas zijn te veel mensen vooral erg naïef en blijven ze de fouten van het verleden herhalen. Daarom is het van belang om vast te blijven houden aan, toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!

*) Door redactie inhoudelijk gecorrigeerd